MINIMÁLNÍ MZDA V ROCE 2021? NEJMÉNĚ 17.000KČ!

.

1EBC57EF B611 4BE6 A3EA B7EBC124182DV posledních dnech médii prošla informace o představách největší odborové centrály o růstu minimální mzdy pro rok 2021 na úroveň blízko hodnoty 16.000Kč. Dle našeho názoru je to stále málo. Náš svaz společně některými dalšími několik let upozorňuje na skutečnost, že takový růst minimální mzdy je nedostatečný a v kontextu porovnání nákladů práce a stanovení minimální odměny za práci v okolních zemích, jsme jednoznačně v rámci střední Evropy stále málo placenou a levnou pracovní silou.

Pro letošní rok jsme navrhovali růst minimální mzdy na hodnotu 16.500Kč a to právě s ohledem na růst minimální mzdy v okolních zemích a tehdejší predikci hodnoty příjmové chudoby. Je sice fakt, že letošní rok je díky situaci s pandemií rokem ekonomicky specifickým, nicméně, jak ukazují statistiky za první pololetí, hodnota minimální mzdy skutečně měla být pro letošní rok nastavena nad hodnotu 15.000Kč.

Stanovování ekonomických prognóz pro rok 2021 je rozhodně těžší než v předchozích letech. Ovšem, jestli chceme zajistit, aby zaměstnanci byli důstojně odměňováni a jejich příjem vystačil alespoň na zajištění životních potřeb a současně umožnil v rozumné míře i spotřebu a tím byl podpořen prodej a výroba, tak rozhodně, bez ohledu na pandemii musí minimální mzda ze současných 14.600Kč opět razantně vzrůst. A to na hodnotu minimálně 17.000Kč, což je i náš požadavek pro rok 2021! Ostatně, jen takovýmto zvýšením se konečně přiblížíme k hodnotě 50% z průměrné mzdy ve státě.

V opačném případě nám totiž stále rychleji ujíždí vlak. Na Slovensku totiž vláda počítá s tím, že od 1. ledna 2021 se minimální měsíční mzda zvýší z 580 eur na 620 eur, tedy přibližně na 16.300Kč. Polská vláda již předložila návrh na zvýšení minimální mzdy na výši 2.800 zlotých, tedy na cca 16.600 Kč! V Německu se také plánuje postupné zvyšování minimální mzdy, a to od 1. ledna 2021 na 9,50 eura za hodinu a od 1. července potom na 9,60 eura za hodinu. V Německu se tedy bude minimální mzda od června 2021 pohybovat kolem 42.000 Kč.

Minimální mzdu stanovuje svým rozhodnutím vláda ve formě Nařízení vlády. Tomuto rozhodnutí předchází jednání se sociálními partnery v rámci Rady hospodářské a sociální dohody, tzv.Tripartity. Bohužel zde nejde o širokou diskusi ani ve společnosti ani napříč odborovým hnutím, ale o komorní debatu pouze několika členů této Tripartity. Hlasy a názory ostatních odborových svazů a organizací nejsou vůbec brány v potaz.

Náš svaz několik let své požadavky předkládá společně s dalšími odborovými uskupeními přímo premiérovi ČR a ministryni práce a sociálních věcí. Ovšem bez výsledku.
(SNO)

 

HORKO NA PRACOVIŠTI VS. OCHRANNÉ NÁPOJE

.

3BA99D29 BF76 4D70 B031 E04429D57466Žhavé léto je plném proudu a rtuť teploměru překračuje tropickou třicítku. Pro všechny milovníky koupání je to ideální počasí, ale co ti, kteří nejsou na dovolené a musejí být v práci? Mají právo požadovat po zaměstnavateli, aby jim zajistil nápoje!

V oblasti BOZP totiž platí zásada, že zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky, a to vhodnou organizací práce v oblasti BOZP a přijímáním opatření k předcházením rizikům. Tuto povinnost ukládá zaměstnavateli přímo Zákoník práce v §102. Jedním z rizik je i práce v nepříznivých mikroklimatických podmínkách, tedy práce v chladu a v horku. Proto Zákoník práce v §104 výslovně stanoví, že na pracovištích, kde nelze odstranit či dostatečně omezit rizika, tzn. i při nedostatečných mikroklimatických podmínkách na pracovišti, je zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnancům ochranné nápoje.

Tato povinnost vzniká zaměstnavateli v případě, že se zabývá pracemi, při nichž je energetický výdej zaměstnanců vyšší než stanoví příslušný předpis a teplota na pracovišti přesahuje 26°C. U zaměstnanců vykonávajících lehčí práce, například v kanceláři, se jedná o povinnost až v případě, že teplota na pracovišti překročí 34°C.
Základ pro posouzení, zda je konkrétní práce vykonávána v teplotním riziku či nikoliv, je samozřejmě ve zjištění teploty na pracovišti. Teplota se pak měří jakýmkoli běžným teploměrem, vždy ve stínu a přímo na pracovišti.

Platí zásada, že poskytnutý ochranný nápoj musí být zdravotně nezávadný a nesmí obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru, může však obsahovat látky zvyšující odolnost organizmu. Pokud se poskytuje balená voda, pak se má jednat o balenou přírodní minerální vodu slabě mineralizovanou, balenou pramenitou vodu nebo balenou kojeneckou vodu. Doporučené minimální množství ochranného nápoje je 1,5 litru za směnu, při extrémních venkovních podmínkách až 2,5 litru za směnu. Zaměstnancům však nevzniká automaticky nárok na balenou vodu. Jako ochranný nápoj totiž může být považován i tzv. sodobar, či barelová voda ve stojanech. Za určitých okolností lze za ochranný nápoj považovat i kohoutkovou vodu. Nicméně, o určení ochranného nápoje u zaměstnavatele by měl vždy rozhodnout smluvní lékař zaměstnavatele.
(SNO)

 

PRACOVNÍ SMLOUVY POD DROBNOHLEDEM

.

39E0B482 F283 4509 868C 91B911063486Každý jistě ví, že pracovní smlouva a mzdový výměr jsou ty nejdůležitější dokumenty, které máme pokud jsme někde zaměstnáni. Někdy je až zarážející co všechno se může v takové pracovní smlouvě objevit. Co tam zaměstnavatel napíše, neboť smlouvu připravuje obvykle právě on, a s čím je nastupující zaměstnanec schopen souhlasit, tedy, pokud tu smlouvu před podpisem vůbec četl.

Na náš svaz se často obrací lidé, abychom jim pomohli v případech, kdy se jim zdá, že zaměstnavetel se je snaží ošidit, propustit či chce po nich něco co si myslí, že nemůže chtít. Obrací se na nás rovněž i lidé, kteří nastupují do zaměstnání a pro klid duše chtějí posoudit svoji pracovní smlouvu, jestli neobsahuje nějaké "skryté hrozby" či protiprávnosti.

Velmi často se setkáváme až s téměř kuriozními ustanoveními v pracovních smlouvách, které jsou již za hranou zákona. Např. když se zaměstnanec zavazuje, že pod hrozbou okamžitého zrušení pracovního poměru se nebude nijak podílet na založení odborové organizace či, že nebude členem odborové organizace pokud by byla u zaměstnavatele založena. Velmi časté je ustanovení pracovní smlouvy, ve kterém se sjednána smluvní mzda ve výši např. 30.000Kč za měsíc, ovšem s douškou (záměrně v jiné části smlouvy), že nárok má zaměstnanec pouze na 50% této částky, přičemž o výplatě zbytku vždy rozhoduje nadřízený zaměstnance. Kupodivu nejsou výjimkou i případy vzdání se práva na případný soudní spor ve věci rozvázání pracovní smlouvy. Kdy v jedné takové smlouvě bylo ujednání, že se zaměstnanec vzdává práva na podání žaloby pro neplatnost případné výpovědi. Tak trochu úsměvně pak vypadají i ujednání, kdy se zaměstnanci přímo pod trestem okamžitého rozvázání pracovního poměru zapovídá komukoliv sdělit výši své mzdy a to včetně své rodiny.

Pracovní smlouva je vskutku velmi důležitý dokument, jehož obsahu bychom měli před jejím podpisem věnovat maximální pozornost. Její náležitosti jsou dané zákonem a v případě nejistoty je lepší se obrátit na někoho aby smlouvu zkontroloval. Může se tím předejít opravdu velkým nepříjemnostem a v některých případech i soudním sporům se zaměstnavatelem.
(SNO)

 

ČTVRTÁ SEZONA V CHORVATSKU JE ZA NÁMI!

.

IMG 2582Letošní pobytové zájezdy na Jadran, které organizoval náš svaz ve spolupráci s Cestovní kanceláří WES z Nového Jičína, jsou už jen krásnou a hřejivou vzpomínkou. Letos jsme již počtvrté nabídli možnost našim členům a jejich rodinám se vypravit do krásného prostředí slunné Dalmácie, do malého a oblíbeného letoviska Pakoštane.

Několik desítek odborářů a jejich rodin se spokojeně rekreovalo v hezkém a příjemném prostředí. Zajištěnu měli nejen dopravu, ubytování v apartmánech či studiích a polopenzi, ale i možnost výběru z řady zajímavých výletů. Například celodenní plavbu do NP Kornati, půldenní plavbu za delfíny, která byla pro všechny mimořádným zážitkem, návštěvu Zadaru s proslulým romantickým západem slunce či výlet do okolí Vranského jezera a na vyhlídku Kamenjak s úchvatnými výhledy na celé pobřeží.

Snad největší radost dělaly účastníkům z řad našich odborářů, a především jejich dětem, čisté a prostorné pláže a azurově modré moře. Na výběr měli z řady blízkých pláží s mírným i divokým přístupem do moře. V dosahu ubytování byla i řada restaurací a obchodů v centru obce, s hezkou promenádou a řadou stánků se suvenýry.

I když letošní zájezdy byly poznamenány hysterií spojenou s pandemií, díky níž se nakonec kapacita zájezdu zcela nenaplnila, ale díky dohodě s cestovní kanceláří se pobytové zájezdy uskutečnily v plném rozsahu. Zájezdy proběhly zcela hladce a bez sebemenších komplikací.

Těší nás, že se v uplynulých čtyřech sezónách s námi dostaly k moři již více než tři stovky našich odborářů a jejich rodin. Reakce jak přímých účastníků letošního zájezdu, tak i zájemců, kteří se nakonec z různých důvodů zájezdu nezúčastnili jsou jednoznačně pozitivní a již nyní dostáváme poptávky, jestli i v příštím roce budeme organizovat tento oblíbený zájezd k moři.
(SNO)

 

DOBA DOVOLENÝCH A ODPOČINKU NASTÁVÁ

.

247B6673 0EB3 4220 85DD A51C22D9C04EKolegové, odboráři, přátelé,

měsíc červen je u konce a pro naprostou většinu lidí začíná jedno z nejoblíbenějších období v roce. Doba horkých letní dnů, sluníčka, koupání, táborů, volna a dovolených. Každý z nás má právo na volné dny a odpočinek, a načerpání nových sil. Každá práce je sice jiná, a jinak náročná, ale odpočívat musíme všichni. Alespoň na několik dnů v roce tak mít čas se věnovat rodině, koníčkům, zálibám a zážitkům a také obyčejnému lenošení.

I přes všechna úskalí a hrozby, které nám letošní jaro připravilo se uskuteční námi pořádaný pobytový zájezd k Jaderskému moři v chorvatské Dalmácii. Po třech letech jsme opustili Biograd na Moru a nově budeme poznávat malebnost letoviska Pakoštane a jeho okolí. Už se všichni těšíme až za pár dnů vyrazíme na cestu. Jsme rádi, že se nám to podařilo.

Ať už tedy budete poznávat svět a krásy různých zákoutí planety, anebo zůstanete věrni domácí půdě a budete znovu objevovat krásy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, přejeme vám všem příjemné prožití léta, bohaté zážitky a vydatný odpočinek. 
(SNO)

 

MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ

.

7B491C0E EDD8 4EBD A777 895A72F27A3BVíte, proč se vůbec slaví Mezinárodní den dětí, který je každoročně 1. června?

Den dětí má upozornit světovou veřejnost na práva a potřeby dětí. Vyhlášení dne oslavujícího děti, který by se slavil po celém světě, bylo poprvé doporučeno na Světové konferenci pro blaho dětí, která se konala 1. června 1925. Den dětí však tehdy nebyl vyhlášen. Ve stejný den se však v San Franciscu konal festival Dračích lodí, na jejichž oslavu čínský generální konzul shromáždil mnoho čínských sirotků, aby poukázal na to, že by se společnost měla více zabývat blahem dětí. Tyto dvě významné události, které se staly ve stejný den, určily budoucí datum oslav dne dětí, který byl ale oficiálně vyhlášen později.

V roce 1949 Mezinárodní demokratická federace žen vyhlásila Den pro ochranu dětí. Důvodem k vyhlášení bylo masové zabíjení žen a dětí v Lidicích v roce 1942 a také ve francouzském Ouradouru v roce 1944. Datum oslav bylo ustanoveno právě na 1. červen.

Den pro ochranu dětí se začal slavit rok po jeho vyhlášení – tedy 1. června 1950 a k oslavám se tehdy připojilo více než 50 zemí světa a oslavy pak probíhaly každý rok. Některé státy převzaly datum a postupně se ze Dne pro ochranu dětí stal Den dětí nebo také jiným názvem Mezinárodní den dětí. Československo, a později i Česká republika, také převzaly toto datum, a proto se i u nás slaví Mezinárodní den dětí na začátku června.

Den dětí se v současnosti slaví ve více než 145 zemích světa. V USA se Den dětí zpočátku slavil také 1. června, postupně se na něj ale zapomnělo. A přestože se několik menších skupin snaží o jeho znovuzavedení, jsou dnes Spojené státy americké jednou z mála zemí, kde oficiální Den dětí neexistuje.
(SNO)

 

Odběr novinek

Pokud chcete dostávat novinky našeho odborového svazu, vyplňte svůj email.
Invalid email address.
Captcha
Neplatný vstup

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Tel:      582 319 229
Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz