POVINNOST RESPIRÁTORŮ ČI TZV.CHIRURGICKÝCH ROUŠEK NA PRACOVIŠTI OD 1.3.!

.

E230BD0E E44A 4352 A549 21A221E5F204Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 26. února 2021, vznikla od 1.března povinnost užít respirátor s filtrační účinností minimálně 94 % (např. respirátor FFP2, KN 95) nebo zdravotnickou obličejovou masku (tzv. chirurgickou roušku) též všem zaměstnancům na pracovištích (v případě práce ve vnitřních prostorech budov a staveb).

Současně bylo výše zmíněným opatřením zaměstnavatelům přímo nařízeno vybavit své zaměstnance ochrannými prostředky dýchacích cest (respirátory minimálně třídy FFP2 (např. KN 95), a chirurgickými rouškami), a to v dostatečném počtu na každou pracovní směnu. Toto ovšem neplatí, pokud zaměstnanec v době výkonu práce a v souvislosti s výkonem práce nepřichází do fyzického kontaktu s jinými osobami (např. výkon práce na dálku mimo pracoviště zaměstnavatele - Home Office).

Může ovšem nastat situace, s ohledem na překotnost vydávaných opatření, kdy zaměstnavatel toto z nějakých důvodů neučiní a své zaměstnance těmito prostředky nevybaví. V takovém případě může zaměstnanec odmítnout práci, právě z důvodu skutečnosti, že by sám svým jednáním porušil výše zmíněné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, které jednak zakazuje všem osobám pohyb a pobyt bez ochrany dýchacích cest ve vnitřních prostorech staveb mimo bydliště nebo ubytování (tedy i ve vnitřních prostorech staveb firmy zaměstnavatele), a dále zakazuje všem osobám pohyb a pobyt bez ochrany dýchacích cest na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném i mimo zastavěné území obce.

Z toho tedy vyplývá, že v případě, kdy zaměstnavatel zaměstnance nevybaví těmito ochrannými pomůckami, půjde o jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 Zákona č.262/2006 Sb. Zákoník práce, za kterou zaměstnanci náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.
Současně je potřeba připomenout, že v případě, že zaměstnavatel svoji povinnost splní (splnil), je povinností zaměstnance tyto ochranné prostředky užívat v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR.
(SNO)

 

JEDNALO PŘEDSEDNICTVO SVAZU

.

gabriel benois qnWPjzewewA unsplashV pátek 26.února jednalo prostřednictvím videokonference Předsednictvo svazu za účasti Dozorčí rady svazu.

Projednána byla především účetní závěrka hospodaření svazu za rok 2020, včetně jednotlivých sestav a výkazů. Dalšími body jednání bylo vyhodnocení kolektivního vyjednávání v jednotlivých členských organizacích, které vesměs uvedly dobré výsledky a úspěchy ve vyjednávání smluv pro rok 2021.

Předsednictvo se rozvněž zabývalo stavem jednotlivých nabízených benefitů, především levného volání a plánované rekreace, kterou organizuje náš svaz pro letošní rok. Vyhodnocena byla i otázka zajištění právních služeb pro členské orgamizace a jejich jednotlivé členy.

Předsednictvo rovněž rozhodlo o odložení jednání Shormáýždění svazu, které bylo plánované na 27.3., na vhodný termín na přelomu dubna a května kdy snad již bude situace s pandemií klidnější. Zrušeny byly i chystané kontaktní hodiny v naší kanceláři v Hostinném v měsíci březnu, včetně plánovaného jednání Předsednictva.

Předsednictvo na jednání schválilo přijetí další členské organizace za člena svazu od 1.3.2021 a projednalo informaci o stavu členské základny svazu.

Další jednání se uskuteční zřejmě až po Velikonocích 21.4., popřípadě dříve dle potřeby ve formě videokonference. Zápis z jednání je v Intranetu.
(SNO)

 

ODBOROVÉ ORGANIZACE HLÁSÍ ÚSPĚŠNÁ VYJEDNÁVÁNÍ KOLEKTIVNÍCH SMLUV

.

39E0B482 F283 4509 868C 91B911063486V některých firmách se vyjednávání Kolektivních smluv pro rok 2021 mírně protáhlo až do prvních měsíců letošního roku. Nyní lze konstatovat, že ve většině podniků, kde působí naše členské organizace došlo k dohodám o mzdách pro rok 2021 a vyjednávání byla uzavřena.

Ačkoliv to vloni vypadalo, že se ekonomika zcela zastavila, a firmy se budou potýkat s existenčními problémy, a tím pádem, že i kolektivní vyjednávání pro rok 2021 bude složité a nelehké, tak ve výsledku se toto nepotvrdilo. Naše členské organizace hlásí, že kolektivní smlouvy pro rok 2021 se podařilo vyjednat všude, kde se tomu tak děje každoročně a shodně potvrzují, že považují uzavřené smlouvy spíše za úspěšné.

Konkrétněji je možné podívat se na hlavní zájmový okruh a tím jsou mzdy zaměstnanců. Zde dochází téměř všude k dohodě na garanci růstu mezd o procenta v intervalu od 2,3 do 6%. To je s ohledem na očekávanou inflaci a současnou v mnohém nejistou situaci v tomto roce velmi slušný výsledek. Nicméně i ve firmách, kde se na růstu mezd nedohodli nelze tvrdit, že se příjmy zaměstnanců propadnou. Zde totiž došlo ke sjednání různých odměn a bonusů, či jejich valorizaci, které se v roční bilanci projeví právě ve formě nárůstu mezd. V této oblasti nám všechny organizace hlásily, že zaměstnavatelé použily argumentaci v souvislosti se zrušením tzv.superhrubé mzdy. Členské organizace nicméně na tuto rétoriku odmítly přistoupit, a otázka plánu vývoje mezd se tak opírala při vyjednávání spíše o ekonomiku firem, nikoliv podzimní mediálními výstupy Vlády.

Benefity si všechny organizace zachovaly a podařilo se jim dohodnout i dílčí valorizace některých z nich. Především ve formě odměn, výročí a příspěvků na penzijní připojištění či životní pojištění.

Samostatnou kapitolou se při jednání stalo zavedení tzv.stravenkového paušálu, na který se možná někteří těšili, ale náš svaz tento institut obecně organizacím nedoporučuje sjednávat. Proto je dobrá zpráva, že současný systém příspěvku na stravu pro zaměstnance ve formě stravenek byl zachován. Zde se sluší pochválit i zaměstnavatele, že na tuto změnu sami výrazně netlačili.

Naše členské organizace tak celkově hodnotí ukončené vyjednávání smluv pro rok 2021 většinově za konstruktivní a za úspěšné.
(SNO)

 

NABÍDKA PORADENSTVÍ A POJIŠTĚNÍ PRO NAŠE ČLENY

.

CCB38253 F7EA 4276 9F0D F4015D82EF09Svaz Nové odbory si je vědom současných nástrah života při nenadálých životních situacích, ke kterým patří například pracovní úraz, autonehoda nebo vážné onemocnění. K závažným tématům se řadí také ochrana před ostatními riziky, která mohou v životě člověka nastat, například nevýhodné půjčky, špatné zajištění nebo újma na zdraví či škoda na majetku.

Cílem svazu je poskytnout svým členům maximální péči, a proto nabízí široké portfolio služeb. Svaz se snaží svým členům zprostředkovat kvalitní poradenství, a možnost sjednání pojištění prostřednictvím ověřených a spolehlivých pojišťovacích poradců. V této oblasti spolupracujeme se společností vašepojištění s.r.o.

Jsme velmi rádi, že se tato spolupráce dlouhodobě osvědčuje, jak vyplývá z reakcí jednotlivých členů a z informací ze společnosti vasepojisteni. Naši členové nejčastěji řeší konzultace v oblasti pojištění vozidel, nemovitostí a velmi často i otázky kolem hypoték. Doplňkové služby pro naše členy jsou pro nás velmi důležité a klademe na jejich kvalitu velký důraz. 

V případě dotazů či zájmu o nezávazné poradenství či sjednání pojištění se můžete obrátit na nás Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., anebo přímo na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
DÁLE
(SNO)

 

ZMĚNY V SOCIÁLNÍM FONDU SVAZU

.

2021 01 07 3Od 1.1.2021 vstoupily v platnost změny v Sociálním fondu svazu. Došlo k úpravám při čerpání jednotlivých dávek.

Především v dávce při pracovní neschopnosti, kde vzniká nárok již po uplynutí 30 kalendářních dnů nemoci a dále dochází k navýšení příspěvku až na 1.500Kč. Obnoveny byly rovněž i dávky při narození člena na 1.500Kč za každé dítě a při Ošetřování člena rodiny, kdy příspěvek činíí 100Kč za každý den takového ošetřování. Novou dávkou je příspěvek při úmrtí člena ve výši 2.000Kč.

O všechny dávky si členové žádají prostřednictvím jednotného formuláře ve svých organizacích, ve kterých jsou členy. Svaz následně odborové organizaci tyto žádosti refunduje. 

Sociální fond našeho svazu je podpůrný fond pro jednotlivé členy našich členských organizací a je doplňkem k různým benefitům, které svým členům nabízí jednotlivé organizace. Více informací v záložce Sociální fond.
(SNO)

 

Odběr novinek

Pokud chcete dostávat novinky našeho odborového svazu, vyplňte svůj email.
Invalid email address.
Captcha
Neplatný vstup

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Tel:      582 319 229
Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz