SVAZ NOVÉ ODBORY POŽADUJE GARANCI OCHRANY PŘÍJMU ZAMĚSTNANCŮ

.

96D974AD C3C9 44B0 B4D4 C5BF2B028955Stovky a tisíce lidí jsou už třetí týden posíláni do karantény z důvodu zamezení šíření nákazy a zajistit tak bezpečnost ostatních. Toto rozhodnutí je v pořádku a souhlasíme s tím, aby se touto formou omezil kontakt s lidmi, kteří jsou potencionálně nakažení. Nicméně zaměstnanci, kteří se nedobrovolně ocitli v karanténě, jsou tak nečekaně uvrženi do mnohdy existenčních problémů. Za období karantény totiž náleží náhrada mzdy ve výši shodné jako náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti, tzn. 60% vyměřovacího základu. Proto navrhujeme a budeme vládě a MPSV zasílat požadavek na to, aby stát dorovnal těmto zaměstnancům jejich příjem do 100% jejich průměrného výdělku.

Nesmíme připustit, abychom sice zamezili šíření tohoto viru, ale současně jsme tisíce lidí dostali do složité a mnohdy i likvidační sociální situace díky výraznému propadu v jejich příjmech!
(SNO)

 

 

JAKÝ JE NYNÍ STAV U ZAMĚSTNAVATELŮ A ZAMĚSTNANCŮ

.

E3BA1EC9 70C4 4178 8F8A 561FBAC73F39Současná pandemie ovlivňuje náš každodenní život stále více. Nejen v osobním životě, ale i v tom pracovním. Přibývající omezení a opatření se projevují i v oblasti bežné práce.

Zjišťovali jsme dopad současného vládního nařízení o stavu nouze a vyplývajících omezeních. Firmy ve kterých působí naše členské organizace prozatím nehlásí žádné problémy s chybějícími zaměstnanci. Ať už z důvodu nařízené karantény, anebo z důvodu nutnosti pečovat o děti. V karanténě se tak ocitli maximálně jednotlivci což prozatím na výrobu a chod podniků vliv prakticky nemá. V jednom případě se v karanténě ocitl ředitel i jeho zástupce, což mírně zkomplikovalo situaci , ale výroba pokračuje normálně dále.

Odborové organizace v řadě případů vstoupily v intenzivní jednání s vedeními firem a podílí se na zavádění případných opatření. Zde totiž zaměstnavatelům vznikají jisté povinnosti. S odvoláním se na ustanovení § 102 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění musí totiž v součinnosti s příslušnými orgány veřejné správy v oblasti veřejného zdraví zajistit, aby nebyli dotčení zaměstnanci vystavováni rizikům souvisejícím s tímto onemocněním v míře větší než naprosto nezbytné. Například, většina firem již zajistila pro všechna pracoviště přístupnost k desinfekčním prostředkům a přijali další zaměstnance na posílení úklidu. Místa, kde se teoreticky kumulují zaměstnanci - vrátnice, šatny, kuřárny a svačinárny se nyní denně desinfikují, popřípadě uzavírají. Managementu je nyní umožněn homeoffice a v některých firmách zcela přeorganizovali práci tak, aby se lidé na přestávkách nepotkávali vůbec, anebo ne ve větším množství. Mnohde přijímají i velmi nepříjemná opatření. Některé firmy již preventivně zcela uzavřely své stravovací prostory a kantýny. Odstavují se výdejové stravovací automaty apod.

Jako velký problém se ovšem ve firmách ukazuje zajištění ochrany před nákazou od externích osob, zvláštně řidičů dodavatelů a odběratelů. Ve dvou firmách jim museli zřídit samostatné sociální zázemí, omezit pohyb mimo kabinu nákladního vozidla a vyloučit tak přímý kontakt s kmenovými zaměstnanci.

Jelikož je nouzový stav a současná omezení vyhlášen na třicet dnů, tedy nejméně do Velkého Pátku, je jisté, že problémy budou narůstat, opatření se zpřísňovat a to nejhorší nás teprve čeká.
Náš svaz situaci bedlivě sleduje a je v s našimi členskými organizacemi v kontaktu připraven jim případě pomoci.
(SNO)

 

DÍLČÍ ÚSPĚCHY VE VĚCI DOPRAVNÍCH OMEZENÍCH NA ČESKO-POLSKÉ HRANICI

.

B61855C7 00B4 4526 B804 A730DA14056EJak jsme před časem podrodně informovali, náš svaz ve spolupráci s polskou Dolnoslezskou NSZZ Solidaritou již dva roky intenzivně jedná s představiteli podnikatelů, hospodářských sdružení a státní správy o řešení situace v Česko-polském pohraničí.

Jde o dlouhodobé omezení rozvoje krajských příhraničních regionů, kde jsou v současnosti existující dopravní omezení, která mají silně negativní vliv na rozvoj podnikání a na zaměstnanost v příhraničí. Především jde o oblast dopravy a přepravy zboží přes státní hranici. V celém regionu Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje, existují pouze dva silniční přechody, které neomezují průjezd nákladních vozidel. Konkrétně Harrachov a Náchod. Toto je natolik limitující a omezující, že rozvoj místních firem a zaměstnanosti je z toho důvodu negativně ovlivněn. Proto spojil náš svaz své síly s polskými odboráři a inicioval řadu jednání a setkání s cílem problém otevřít a řešit jej.

Jak nyní říká předseda svazu Nové odbory J.R.Juryšek: "Po řadě jednání a schůzek se začíná ukazovat, že naše práce nebyla marná. Firmy z broumovska se nám ozývají a děkují, že jsme problematiku otevřeli nejen na místní úrovni, ale i ve vedení Královéhradeckého kraje a Dolnoslezského Vojvodství. Došlo totiž k zásadním změnám v udělování výjimek z dopravních omezení. Místní firmy na ně snadněji dosáhnou a jsou vydávány dlouhodobě." Dále uvádí: "Pomalu se začíná měnit i přístup samospráv, které si konečně uvědomují, že podnikatel zaměstnávající jejich občany není nepřítel. Problém sice není plně vyřešen a odstraněn, ale tyto dílčí změny zmírňují negativní dopad zastaralých smluv a omezení." 

Náš svaz proto bude i nadále iniciovat změnu legislativy a mezinárodní smlouvy s Polskem, která na upraví pohraniční režim tak, aby odpovídal dnešní době a výdobytkům sjednocené Evropy.
(SNO)

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

.

Nove odbory rgb negUpozorňujeme, že s ohledem na aktuální krizový vývoj současné pandemie se od 13.3. do odvolání ruší všechny akce svazu a vedení svazu se nebude účastnit žádných akcí, jednání a nebude navštěvovat členské organizace!!! Elektronické komunikace se toto opatření netýká a svaz i nadále normálně zajišťuje veškerý servis pro své členy!
(SNO)

 

 

ODBORY V BROUMOVĚ SLAVÍ ÚSPĚŠNÉ VYJEDNÁVÁNÍ

.

F6E69024 20B4 4832 BA37 D1C5D52EDDC0Po relativně krátkém vyjednávání Kolektivní smlouvy pro rok 2020 v Lesní společnosti Broumov Holding, a.s. se podařilo nalézt odborům shodu s představenstvem a uzavřít tak Kolektivní smlouvu s účinností zpětně k 1.1.2020.

Jak uvádí dlouholetý předseda Odborové organizace Lesní společnost Broumov Jaroslav Pleticha: “Oceňuji především sociální a věcný přístup vedení firmy k vyjednávání o mzdových tarifech a dalších benefitech pro zaměstnance. Nakonec jsme se dohodli, že všem dělníkům zpětně vzrostou jejich tarify průměrně o 9,5%!”. A dodává: “Je to nejvyšší nárůst mezd za poslední roky. Celkový mzdový průměr rovněž ovlivní i plánovaná výplata tzv.třinácté a čtrnácté mzdy v pololetí a na konci roku. Jelikož jde o těžkou práci v ne příliš atraktivním oboru s tradičně nižšími mzdami, jsem rád, že si zaměstnanci výrazně polepší”.

Lesní společnosti Broumov Holding, a.s. vznikla dne 1.10.1992 transformací bývalého Lesního závodu Broumov a jeho následnou privatizací. Je to společnost s dlouholetou tradici podnikání v lesnických činnostech. V současné době se zabývá především obchodem se surovým dřívím v České a Polské republice, jeho zpracováním do obchodních sortimentů a kompletním zajištěním logistiky.

Po celou dobu u této společnosti působí i Odborová organizace, která klade důraz především na vzájemnou komunikaci a realistický přístup při jednáních se zaměstnavatelem.
(SNO)

 

Odběr novinek

Pokud chcete dostávat novinky našeho odborového svazu, vyplňte svůj email.
Invalid email address.
Captcha
Neplatný vstup

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Tel:      582 319 229
Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz