V OLOMOUCI SE SEŠLI ZÁSTUPCI ČLENSKÝCH ORGANIZACÍ

.

IMG 0154Ve čtvrtek 9.září se v Olomouci sešli zástupci členských organizací našeho svazu na XII. Shromáždění. Toto jednání a fyzické setkání se uskutečnilo po delší době, kdy se předchozí Shromáždění konaly pouze ve formě korespondenční z důvodu omezení v souvislosti s pandemií.

Na programu jednání byla řada bodů, především pololetní účetní závěrky hospodaření svazu a výsledků hospodaření svazu v oblasti rekreace. Byla vyhodnocena dosavadní činnost svazu a Předsednictva a byly představeny nové organizace, které se v tomto roce staly novými členy našeho svazu.

Pravidelným bodem každého Shromáždění je vyhodnocení hospodaření se Sociálním fondem svazu, ze kterého bylo jednotlivým členům od založení svazu vyplaceno již více než půl milionu korun.

Účastníci mimo jiné schválili plán činnosti na další období a uspořádání školení z oblasti pracovního práva v termínu 2.listopadu v Olomouci.

Další Shromáždění svazu se uskuteční 9.12. v Olomouci.
(SNO)

 

V HOSTINNÉM JEDNALO PŘEDSEDNICTVO SVAZU

.

IMG 8427V Hostinném se ve dnech 18. a 19.srpna, po prázdninové pauze, opět sešlo Předsednictvo svazu na svém XX.zasedání. Hlavními projednávanými body byla aktuální situace ve svazu, výsledky hospodaření a účetní závěrka za první pololetí roku 2021. Bylo konstatováno, že hospodaření svazu se vyvíjí velmi dobře a především na příjmové straně je rozpočet přeplňován.

Projednán byl stav čerpání ze Sociálního fondu svazu, kdy od počátku letošního roku bylo jednotlivým členům vyplaceno celkově již 59.500Kč.

Mezi dalšími body jednání bylo přijetí dvou nových organizací ke členství ve svazu, čímž počet členských odborových organizací vstoupil do třetí desítky členů.
Předsednictvo na jednání rozhodlo o svolání na 9.9. do Olomouce Shromáždění zástupců členských organizací.

Diskutována a vyhodnocena byla rovněž i pomoc členům našeho svazu, kteří byli postiženi v měsíci červnu ničivým tornádem na jižní Moravě.

Zápis z jednání je přístupný členským organizacím v intranetu.
(SNO)

 

OSLAVILI JSME PĚT LET SVÉ ČINNOSTI

.

Nove odboryNa začátku července jsme oslavili již pět let naší činnosti na odborové scéně. Když jsme v roce 2016 náš svaz NOVÉ ODBORY v červnu zakládali, nedovedli jsme si snad ani představit, jak moc těžké bude rozjet funkční svaz, překonat všechny překážky a nástrahy a prosadit se mezi všemi odborovými svazy.

Navzdory všem peripetiím a díky podpoře našich organizací jsme prožili krásných prvních pět let, a nadále, i když pomalu rosteme. Za toto období jsme pomáhali založit téměř třicet odborových organizací, z nichž většina stále funguje a jsou součástí našeho svazu.

Za těch pět let se nám společně podařilo vybudovat funkční svaz samostatných a svobodných odborových organizací. Máme funční systém právních služeb, atraktivní benefity pro členy a hlavně osobní vztahy a kontakty mezi členy a svazem.

Přejme si, aby se nám společně dařilo naši práci i nadále rozvíjet a rozšiřovat, a tak zajistit růst našeho svazu.
(SNO)

 

CESTA NA JADRAN JE VOLNÁ!

.

Pakostane shutterstock 281435399Náš svaz pořádá v termínu 23.7. - 1.8. pobytový zájezd do chorvatského letoviska Pakoštane. Přes počáteční obavy z různých omezení a restrikcí se nyní naplno otevřela cesta k vysněné a zasloužené dovolené na jaderském pobřeží.

Nyní Chorvatsko zrušilo veškerá omezení pro přijíždějící turisty a od 18. 6. 2021 mohou tedy i čeští občané vstupovat do Chorvatska za stejných podmínek jako před vypuknutím nemoci COVID-19. Do Chorvatska občané ČR vstupují pouze na základě platného cestovního dokladu (občanský průkaz nebo cestovní pas) bez dalších náležitostí.

I nadále zůstává v platnosti doporučení předem svůj vstup do Chorvatska nahlásit prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.entercroatia.mup.hr.

Jediná nepříjemnost tak vzniká při návratu z Chrovatska zpět domů do ČR. Osoby očkované a osoby jenž prodělaly onemocnění COVID-19 vyplní jednoduchý online Příjezdový formulář. Ostatní osoby cestující z Chorvatska musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře, a dále je povinnost podstoupit antigenní nebo RT-PCR test na přítomnost SARS-CoV-2 nejpozději 5 den po příjezdu do ČR.

Už se moc těšíme až vyrazíme k moři a užijeme volných dnů dovolené na slunném Jadranu. Více o našem zájezdu do chorvatksého Pakoštane v záložce REKREACE.
(SNO)

 

V HOSTINNÉM SE SEŠLO PŘEDSEDNICTVO SVAZU

.

IMG 3967Ve středu a čtvrtek 16. a 17. června v Hostinném jednalo Předsednictvo svazu za účasti Dozorčí rady svazu.

Projednána byla aktuální situace ve svazu a jeho členských organizacích. Především poskytované právní služby a porady pro jednotlivé členy, včetně aktuálně vedených kauz.

Jednání se rovněž zaměřilo otázky související s uzavíráním některých provozů a hromadným propouštěním. Rozhodnuto bylo o svolání XII. Shromáždění na 9.9. do Olomouce. Snad aktuální epidemická situace dovolí jeho uspořádání v normální formě.

Tradičně jsme vyhodnocovali průběžné plnění rozpočtu svazu a stav čerpání ze Sociálního fondu svazu, kdy bylo v tomto roce již vyplaceno 43 tis.

Další jednání se uskuteční ve středu 18.8. Zápis z jednání je v Intranetu.
(SNO)

 

 

 

Odběr novinek

Pokud chcete dostávat novinky našeho odborového svazu, vyplňte svůj email.
Invalid email address.
Captcha
Neplatný vstup

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Tel:      582 319 229
Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz