Svaz Nové odbory

.

Nove odbory rgb negSvaz Nové odbory byl založen v roce 2016 a je samostatným, dobrovolným, otevřeným a nezávislým svazem, jehož posláním je ochrana a obhajoba práv členů a prosazování jejich sociálních, ekonomických, environmentálních, kulturních a právních zájmů a jistot včetně iniciativy při prosazování potřebných legislativních změn.

Prioritou svazu je důstojné postavení pracujícího člověka bez ohledu na jeho národnost, pohlaví, věk, kulturní a náboženské vyznání a orientaci. Svaz považuje všechny pracující za rovné, se stejnou potřebou ochrany a pomoci. Jeho cílem je přispět k budování trvale udržitelné společnosti a být aktivním účastníkem při řešení celospolečenských témat.

Svaz Nové odbory je otevřeným a transparentním subjektem budovaným výhradně zdola, který ctí zásady demokracie a rovnosti svých členů. Hlavní činností jsou mimo tradiční odborářská témata, také témata environmentální, celospolečenská a politická. Jeho členové jsou přesvědčeni, že pouze společným působením a ovlivňováním všech témat, která provází život člověka a správným řešením problémů, které před nás současná doba staví, je možno zajistit kvalitní a udržitelný rozvoj společnosti.

Svaz Nové odbory zaměřuje svou pozornost rovněž na ty skupiny trhu práce, které dosud nebyly odborově chráněny, nebo jen v malé míře. Svaz je, prostřednictvím své Odborové organizace Individuálních členů Svazu Nové odbory, otevřen všem sociálním skupinám dotčeným nebo ohroženým změnami trhu práce. Jedná o zaměstnance, studenta, nezaměstnaného, seniora nebo osobu samostatně výdělečně činnou.

Svaz Nové odbory odbory je připraven bojovat za právo žít ve spravedlivé, rovné a solidární společnosti a k tomu buduje otevřenou názorovou platformu.

Nejvyšším orgánem svazu je Shromáždění, které je složeno ze zástupců všech členských organizací. Dalšími orgány jsou Předsednictvo svazu, které je současně statutárním orgánem a je tvořené předsedou a dvěma místopředsedy, a dále tříčlenná Dozorčí rada svazu, která je nezávislým kontrolním orgánem.

Sídlem svazu Nové odbory je Ptenský Dvorek, č.p.100, v místní části obce Ptení na prostějovsku. Svaz sídlí v areálu společnosti JAVOŘICE, a.s., kde má pronajaty kancelářské prostory. Dále svaz provozuje jednu pobočku - Kontaktní místo ve městě Hostinném na ulici Horní Brána č.p. 7. Toto kontaktní místo je provozováno společně s Odborovou organizací KRPA PAPER.

Aktuálně svaz sdružuje celkem 19 členských Odborových organizací z různých koutů naší země a z různého odvětví.

Členem svazu Nové odbory se může stát každý z vás. Pojďte spolu s námi budovat hustou síť aktivních občanů, kterým není lhostejná přítomnost ani budoucnost naší země.

 

 

  

 Motto svazu:

   "Partnerství - Přátelství - Solidarita" 

 

 

 

Logo svazu:

Nove odbory

 

 

Vlajka svazu:

F078E85F 0769 45CF 8D4F 102A1804E815

 

 

 

 

Odběr novinek

Pokud chcete dostávat novinky našeho odborového svazu, vyplňte svůj email.
Invalid email address.
Captcha
Neplatný vstup

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Tel:      582 319 229
Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz