Slovo předsedy


FullSizeRender 1

 

 

 


JAROSLAV RADIM JURYŠEK

Předseda svazu Nové odbory

 


Konec levné práce?
17. 9. 2019

Dnes se v Praze koná mítink ČMKOS “Konec levné práce”, na který se, podle prvních informací, chystá asi 1500 odborářů. V této souvislosti dostáváme dotazy, jak se k problematice "levné práce" staví náš svaz.

To, že  je u nás levná práce problém, se ví i bez odborových shromáždění. Stačí se podívat na pracovní a mzdové podmínky v sousedních zemích. Naši zaměstnanci jsou v řadě případů pouhými lacinými otroky převážně západních firem. To je problém, který je, podle našeho názoru, nutné řešit. Náš svaz každým rokem upozorňuje na to, ze minimální mzda v režii tzv.tripartity roste neobhajitelně pomalu. Například pro rok 2020 požadujeme navýšení minimální mzdy na hodnotu 16.500Kč.

Jak z toho ven? Začít by měl každý u sebe. Stačí nepřistupovat na nízké mzdy. Jako jednotlivec zaměstnanec málokdy uspěje, ale pokud se lidé spojí, je jejich vyjednávací síla mnohem větší.  Proto je vhodné nebát se a sdružovat se v odborech. Odbory totiž nejsou zatuchlou relikvií dávných časů, ale silným nástrojem a oporou zaměstnanců - pokud ho ovšem dokáží použít. Jestliže se nechají obalamutit tvrzením, že každý se musí postarat především sám o sebe, jestli uvěří tomu, že spojovat se k obraně a prosazení svých zájmů je zbytečné - pak jim skutečně nezbude nic jiného než zůstat pokornými otroky.

Nedávno jsem viděl rozhovor s majitelem impéria Interlacto Oldřichem Gojišem, který se pohoršoval nad tím, ze je nyní v zajetí diktátu většiny, kdy si zaměstnanci diktují podmínky a dokonce si dovolují odcházet na lépe placené pozice u jiných zaměstnavatelů. To je však přesně to, co by měli zaměstnanci dělat. Spojit se a o své situaci se zaměstnavatelem jednat. Odchod samotný nic nevyřeší, jen posune problém o kousek dál. Důležité je aktivně se zapojit a prosazovat kolektivní požadavky. Jen tak si zaměstnavatelé uvědomí, že nemají k dispozici poslušné stádo, ale silného a sebevědomého partnera, který se nebojí bojovat za své požadavky, ale zároveň dokáže jednat konstruktivně a důstojně

 

 


Nezaměstnanost na dně!
11. 6. 2019


Jak jsme se mohli v těchto dnech dočíst v mediích, celková úroveň nezaměstnanosti v naší zemi klesla na své další historické minimum. Zřejmě jsme se tak  již ocitli na samém dně. Aktuálně je se svojí hodnotou 2,6% nejnižší od roku 1997. To je výborná zpráva. Alespoň pro všechny zaměstnance. Nyní je totiž velmi malá hrozba propouštění a nemusíme se tolik bát o své pracovní pozice. Méně dobrá zpráva to je ale pro zaměstnavatele. Ti se totiž můžou reálné bát, ze jim zaměstnanci odejdou za lepší či lépe placenou prací. Zaměstnavatelé už tak nemohou svým zaměstnancům vyhrožovat, že “za branou čeká dost lidi na tvoje místo” a musí si zaměstnance předcházet a naslouchat jim. Každý to ale dělá po svém. Nabízejí se výhody, bonusy, benefity, odměny a další.
Je jen na nás čím se necháme zlákat a koupit. Proto vždy mějme na paměti, že za práci má náležet důstojná a spravedlivá odměna. A ta se vyjadřuje dobrými pracovními podmínkami, slušným zacházením ze strany zaměstnavatele a mzdou či platem. Nenechme se tedy koupit lacinými odměnami ve formě různých masáží, wellnessem, poukázkami, služebním telefonem a podobně.
Požadujme raději vždy adekvátní spravedlivou a důstojnou mzdu či plat. Za ty si totiž budeme moci užívat dostatku podobných benefitů sami, i bez zaměstnavatele.

 


Evropské volby 2019 - jděte volit!
21. 5. 2019


Již za tři dny začnou volby do Evropského parlamentu, tzv. Eurovolby 2019. Často slýchám, že za všechno může Brusel anebo, že Brusel je daleko a nikoho tam naše problémy nezajímají. Tohle rozhodně musím odmínout. Brusel je tak blízko, jak jej blízko budeme chtít mít a jak dobré a schopné zástupce naší země tam budeme mít. Proto je velmi důležité, aby každý přispěl svým názorem a zúčastnil se voleb. Každých voleb. Je to naše právo a je hloupé se jej z pohodlnosti či vlastní rezignace bezdůvodně vzdávat. V Bruselu se rozhoduje o nejen o EU, jíž jsme součástí, ale i o spoustě důležitých otázek, které se nás denodenně dotýkají. Stačí se jen trochu zajímat o věci kolem nás. Demokracie není zadarmo, proto bych rád všechny vyzval: Jděte k volbám!

 


1.máj - Svátek práce a svátek zamilovaných
1. 5. 2019


Dnešní den je krásný a výjimečný.
Je to den, kdy slavíme Svátek práce a současně i slavíme příchod nejromantičtějšího měsíce - máje.
Svátek práce se slaví dne 1.5. již od roku 1889, kdy jej vyhlásila II. Internacionála na popud francouzských socialistů a je to tedy již rovných 130 let! Málokdo dnes ovšem ví, že tento den se slaví a je uznán jako svátek v drtivé většině zemí celého světa. Dokonce téměř všechny státy Afriky a kompletně celá střední a jižní Amerika jej každoročně oslavují.
U nás se tento svátek rovněž slaví a to hned od samotného prvopočátku. Poprvé již v roce 1890 především v Praze, kde se uskutečnil na Střeleckém ostrově první Tábor lidu. V celé naší historii byl tento svátek uznán a slaven všemi režimy. Dokonce šlo o oficiální svátek i v nacistickém Německu a slavil se tak i v době okupace. I samotná katolická církev uznává tento svátek a od roku 1955 určila v tento den svátek Sv.Josefa, Dělníka.
V tento den se rovněž tradičně slaví svátek zamilovaných (v posledních letech úspěšně válcovaný Sv.Valentýnem). Tento svátek má mnohem delší historii než svátek práce a jeho kořeny lze hledat až v antice, kdy byl slaven římský svátek Floralia. U nás se tento svátek stal velmi populární především v období romantismu, vzpomeňme na Máchův Máj, ale jistou souvislost můžeme hledat i s pohanskými svátky a tradicemi sahajícími až do dávných dob.
A jak je na tom svátek práce dnes? Masové průvody a opulentní akce se u nás již nekonají a oslavy jsou spíše skromné. Konají se malé regionální akce, několik stranických veselic a jediná oficiální odborová akce. Je to škoda, neboť tento den si zaslouží připomenutí, hlavně hodnot, které dnes bereme jako samozřejmost a za které bylo potřeba dříve tvrdě bojovat.
Ne každý může tento den strávit se svojí rodinou. Mnozí tráví i tyto volné dny v práci. Proto si v tento den vzpomeňme konkrétně na pracovníky obchodu, kteří paradoxně a nesmyslně, v tento den budou muset být v práci.
Pojďme dnes tedy udělat dobrý skutek a nechoďme nakupovat. Pojďme sami ukázat, že není nutné aby nákupní centra byly ve státem vyhlášené a uznané svátky otevřené. Podpořme ty, co nechtějí na 1.máje sedět celý den za pokladnami obchodů.
Pojďme raději společně oslavit tento svátek třeba procházkou v přírodě a prvním polibkem s milovanou osobou pod rozkvetlým stromem.

 


Důstojná minimální mzda pro rok 2020
10. 4. 2019


V pondělí zveřejnila ČMKOS (Českomoravská konfederace odborových svazů), která odborově sdružuje cca 7,5% všech pracujících v naší zemi, na své tiskové konferenci představu o růstu minimální mzdy od ledna příštího roku.
Podle jejího předsedy by měla hodnota minimální mzdy být od ledna 2020 na úrovni 15.000Kč. Je dobré si zde připomenout, že toto je hodnota, kterou jsme společně s Odborovým sdružením Čech, Moravy a Slezska a Moravským odborovým svazem pracovníků v průmyslu navrhovali již pro tento rok a tento návrh jsme předložili jednak premiérovi, ministryni práce a sociálních věcí a dále i největším oborovým centrálám. U těch jsme však nezaznamenali žádnou reakci.
Důvody pro takový nárůst jsme předložili ve společném prohlášení, které jsme vydali v červnu loňského roku. ČMKOS však ve stejnou dobu přišla s návrhem minimální mzdu na úrovni pouze 13.700Kč. Výsledek jejich jednání na celostátní tripartitě je nakonec současných 13.350Kč.
Je velká škoda, že ČMKOS nespolupracuje s ostatními odborovými svazy, sdruženími a odborovými reprezentanty a vystupuje jako jediná odborová centrála u nás. Síla odborů by byla, v případě vzájemné spolupráce, mnohem větší a požadavek na růst minimální mzdy by tak mohl být mnohem ambicioznější.
Připomenout si můžeme i další požadavky ČMKOS na růst minimální mzdy v předchozích letech. Například pro rok 2016 požadovala ČMKOS růst o celých 1.000, minimální mzda nakonec stoupla pouze o 700Kč. Následně pro rok 2017 požadovala růst o celých 1.600Kč, výsledkem však bylo navýšení o 1.100Kč na úroveň 11.000Kč.
Jestliže členové Sněmu ČMKOS již v květnu roku 2015 ve svém prohlášení veřejně deklarují, že “odmítají minimální mzdu pod hranicí chudoby”, bylo by snad vhodné s tím konečně něco udělat. Jen vzájemně spolupracující odbory mohou být úspěšné a dosáhnout vyšších cílů.
Připomínám, že minimální mzda je vyjádřena pochopitelně ve formě hrubé mzdy. Tudíž, při růstu na hodnotu 15.000Kč se reálně bavíme o čisté mzdě cca 12.405Kč. To je v porovnání s hodnotami průměrných mezd za rok 2018 a reálných základních životních nákladů zoufale nízká hodnota.
Náš svaz má jediný možný požadavek. Minimální mzda nesmí být pod hranicí příjmové chudoby a musí být zárukou důstojného příjmu a života. Pro rok 2020 tedy společně požadujme minimální mzdu na úrovni alespoň 16.500Kč!


Končí rok 2018
31. 12. 2018


Milí přítelé a odboráři,

rok 2018, který pomalu končí, byl rokem velmi bohatým na události, akce a různé aktivity našeho svazu. Byl to rok náročný, kdy jsme si z důvodu narůstající práce vzali na pomoc do našeho pracovního týmu tři nové posily, které nám pomáhají s administrativou, s finančními a projektovými záležitostmi a s právními službami.

Našim členským Odborovým organizacím jsme letos úspěšně a aktivně pomáhali s přípravou a rovněž i samotným kolektivním vyjednáváním a podíleli se tak na zlepšení pracovních a sociálních podmínek v řadě podniků. Kolektivní vyjednávání a zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců považujeme za jednu z nejdůležitějších oblastí naší práce na kterou se maximálně soustředíme. Jsme rádi, že ve většině případů je kolektivní vyjednávání úspěšné a i bez nadbytečných prohlášení a demonstrativních shromáždění se daří sjednávat pro zaměstnance důstojné mzdové a sociální podmínky.

Uskutečnili jsme veliký projekt za podpory Nadace Rosy Luxemburgové díky jemuž jsme uspořádali několik akcí, vydali publikaci o odborech a nechali natočit úspěšný film “odbory - síla na vaší straně”, který je volně k dispozici na našem webu. Uspořádali jsme řadu akcí pro naše členské organizace, ať už šlo o jednání či o akce pro celé rodiny, sjednali novou výhodnější Rámcovou smlouvu s Vodafone pro roky 2018-20, účastnili se řady tuzemských i zahraničních akcí, uzavřeli dohodu o spolupráci s polskou Solidaritou z Dolního Slezska, navázali rovněž spolupráci s Odborovým sdružením Čech, Moravy a Slezska, uspořádali tři turnusy zájezdu do Chorvatska, uspořádali dvě školení na aktuální témata pro funkcionáře, přijali do svazu nové organizace, začali působit na odvětvové úrovni a zapojili se do jednání o kolektivních smlouvách vyššího stupně. 

Pravidelně jsme pak informovali členské organizace o aktualitách a novinkách jak ve svazu, tak i v legislativě a návštěvovali členské organizace a operativně řešili jejich požadavky.

Za celý rok 2018 byla ze Sociálního fondu členům vyplacena pomoc přesahující částku 100.000Kč! Už celé dva roky tak členům pomáháme při různých životních a sociálních situacích.

Je to jen krátký přehled všeho, co jsme dělali. Že naše práce má smysl a že náš svaz nyní, po dvou a půl letech co spontánně vznikl dobře šlape, svědčí průběžný zájem o členství. Každý měsíc se na nás obrací s dotazy a zájmem o informace další organizace, které z různých důvodů hledají alternativu k tradičním odborovým strukturám. Takovým rádi nabízíme možnost spolupráce či přímo členství.

Velikou radost nám dělá Odborová organizace Individuálních členů, která velmi rychle roste a pomalu se z ní stává naše největší organizace. Ukazuje se, že tato možnost odborového sdružování u nás doposud chyběla. A jsme tomu rádi. Pro příští rok se chceme více zaměřit na práci v této organizaci a dále ji rozvíjet.

Pro nadcházející rok připravujeme řadu novinek. Od ledna například spouštíme on-line právní poradnu pro naše členy prostřednictvím webu či budeme postupovat v elekronizaci vzájemné komunikace. Jsme toho názoru, že v dnešní době již není potřeba užívat papírových formulářů a tiskopisů, a že drtivá většinu záležitostí je možné vyřešit elektronicky. Například již funguje on-line formulář pro požadavky na převody telefonních čísel pod naši Rámcovou smlouvu s Vodafone, či formulář zasílání hlášení změn v orgnizacích. Stejně tak i žádosti ze Sociálního fondu jsou řešeny výhradně elektronicky, což našim členským organizacím šetří čas i peníze.

Tohle všechno to, co jsme v tomto roce 2018 zvládli, by se nepodařilo bez funkcionářů, zaměstnanců, členů. Velmi rád bych proto poděkoval jim všem za projevenou důvěru, za to, že jsou s námi.

Svým kolegům z předsednictva za práci pro svaz, protože bez Vás všech, bychom nebyli tam, kde jsme a také za obětavost a nezištnost se kterými děláte svoji práci pro druhé.

98C30DD8 7BA0 4F51 BA51 9152238FE612Závěrem přeji našemu společnému svazu Nové odbory, ať roste, sílí, pomáhá a buduje. Aby jsme se nestyděli za to, že jsme odboráři a stále usilovali o lepší podmínky a postavení zaměstnanců a pracujících . Abychom společně naplňovali naše motto: PARTNERSTVÍ - PŘÁTELSTVÍ - SOLIDARITA.

Všem přeji krásný, úspěšný a naplněný rok 2019! 

Jaroslav Radim Juryšek
předseda svazu Nové odbory

 


Činnost nové vlády budeme pečlivě sledovat
16. 7. 2018


Česká republika má, po nekonečných týdnech dohadování, opět vládu. Je pozitivní, že se jedná o vládu, v níž zasedají představitelé levicových a středolevých stran, jakkoliv není jisté, zda budou moci důsledně naplňovat své programy. Levicovost hnutí ANO považuji za diskutabilní, obzvláště proto, že její předseda několikrát zopakoval, že ideově je mu nejbližší ODS. Veškeré vstřícné kroky vůči občanům naší země pak lze, ve světle tohoto výroku, považovat za populistické. Ideově neukotvené ANO je pouhým nástrojem svého předsedy, který má sloužit k tomu, aby se ze státu stala firma pod vedením autokratického manažera, který ji ovládá pomocí SMS.

Přál bych si, aby působení ČSSD a podpora KSČM byly zárukou trvalého zlepšování podmínek pracujích a sociálně slabých občanů, spravedlivého růstu mezd a zvyšování sociální a ekonomické úrovně naší společnosti. Nové odbory budou pečlivě sledovat činnost této vlády a ve spolupráci se svými partnery přinášet vlastní požadavky a návrhy, které vycházejí z našeho přesvědčení o tom, že společnost, má-li být udržitelná, musí být spravedlivá a nesmí být postavena na zvyšující se nerovnosti a vykořisťování.

 


Nevolte menší zlo
25. 1. 2018


Letošní prezidentská volba se vyznačuje poměrně rozjitřenou atmosférou, která se hemží různými doporučeními koho volit a komu svůj hlas určitě nedávat. Politické strany, odborové centrály, analytici i různé tak zvané celebrity nás vybízejí, ať se voleb zúčastníme a volíme s rozvahou a moudře. S tímto doporučením asi lze souhlasit. Nicméně zde vyvstává jedno "ale".

V prvním kole volby bylo devět kandidátů a téměř každý si mohl najít toho svého. Takového, který jej oslovil a kterému se rozhodl dát svůj hlas. Co ovšem v případě, kdy se ten můj favorit do druhého kola nedostal? Jak se mám nyní postavit k volbě a rozhodnout se mezi dvěma kandidáty, které jsem v prvním kole nevolil, protože jsem je, z různých důvodů, volit nechtěl?

Je to těžší otázka než by se mohlo zdát. Mezi častá doporučení, která zaznívají, patří zachovat se na základě hesla “Volím menší zlo”. A právě v tom spočítá ono "ale". Nechci volit “menší zlo”. Chci volit zodpovědně toho, koho chci. A mým právem je i rozhodnutí nevolit nikoho! Pokud bych volil menší zlo, posiloval bych tak mandát toho, koho třeba neuznávám nebo mu nevěřím.

Rozhodujte se podle svého, a nevolte menší zlo.

 


Končí rok 2017
31.12.2017


Vážení kolegové, odboráři,

 
IMG 0034pomalu končí rok 2017 a za několik hodin vstoupíme do roku nového, roku 2018. V němž oslavíme krásné druhé výročí od našeho vzniku a tedy již dva roky činnosti. Co nám tento rok přinese, jaká překvapení nás čekají nevíme. Ale jako tradičně je dobré trochu zhodnotit končící rok.
 
Rok 2017 byl velmi náročný a plný odborové činnosti, síťování, aktivit a drobné každodenní práce pro naše členské organizace. Za celý rok 2017 do našeho svazu vstoupilo celkem 10 nových organizací, navýšila se členská základna a v současnosti řešíme vstup dalších tří organizací. Není to jednoduchý proces, neboť náš odborový svaz nevytváří žádné pobočné spolky, ale sdružuje pouze samostatné organizace. Je tedy vidět, že jsme se pevně ukotvili a máme odborářům, ale i jiným zájemcům o členství co nabídnout.
 
Samostatnou kapitolou je naše speciální organizace pro Individuální členství. Tento projekt se těší velkému zájmu, a i přes minimální propagaci si v něm v letošním roce našlo “to své” několik desítek nových členů. Toto by jistě nebylo možné bez sdílení informací na našem webu a Facebooku. Jan webové stránky, tak i Facebook mají velmi vysokou návštěvnost.
 
Podařilo se nám velmi úspěšně pokračovat ve spolupráci s Nadací Rosy Luxemburgové, díky jíž se nám podařilo uspořádat velmi vydařený Kulatý stůl o odborovém hnutí. Na tento projekt by měl navázat další, mnohem větší projekt v roce 2018, který bude obsahovat několik větších aktivit. Opět se zaměřením na budoucnost odborového hnutí. Podařilo se nám uspořádat skvělý zájezd do Chorvatska pro cca 60 odborářů a jejich rodiny. Podařilo se nám dále uspořádat dvě rodinné akce v Ludvíkově pod Pradědem, jednu na jaře a dlouhou na podzim. Všechny tyto akce jsou velmi náročné na přípravu, neboť si je zajišťujeme i organizujeme sami. Podařilo se nám zapojit se do aktivit a navázat spolupráci s řadou hnutí a organizací. V tomto směru chceme do budoucna být velmi aktivní a rozšiřovat tyto aktivity a síť.
 
Našim členským Odborovým organizacím jsme úspěšně pomáhali s přípravou a rovněž i samotným kolektivním vyjednáváním a podíleli se tak na zlepšení pracovních a sociálních podmínek v řadě podniků. Kolektivní vyjednávání a zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců považujeme za jednu z nejdůležitějších oblastí naší práce. Symbol solidarity našeho svazu je náš vlastní Sociální fond, ve kterém jsou všichni členové pojištěni. Za celý rok 2017 jsme z něj vyplatili pomoc našim členům téměř 90.000Kč!
 
Náš svaz již také proniknul do obecného povědomí. Začínají nás kontaktovat organizace i odborové svazy s nabídkou vzájemného poznání se a případné spolupráce. Jako příklad můžeme uvést pozvání z Odborové organizace KOVO Mladá Boleslav, která je vůbec největší odborovou organizací v naší zemi a působí ve společnosti Škoda auto, a.s. Toto setkání proběhlo před Vánoci a informovali jsme o něm prostřednictvím našeho webu.
 
Náš svaz pracuje pod heslem „Partnerství – Přátelství – Solidarita“, proto klademe velký důraz na komunikaci se členskou základnou. Snažíme se být ve stálém kontaktu a členské organizace naše předsednictvo pravidelně navštěvuje. Nechceme, aby odborové organizace a jejich členové byly na svoji práci v organizacích sami.
 
Za rok 2017 se toho tedy událo skutečně hodně a bylo odvedeno obrovské množství práce. Jsme rádi, že náš svaz pomalu roste a je pevný ve svých základech. Tedy ve svých ideálech, představitelích a především členech. Že ukázal, že umí zvládnout i větší akce a nebojí se výzev, které jsou před námi.
 
Rád bych na tomto místě poděkoval všem našim členům za projevenou důvěru, za to, že jste s námi, svým kolegům z předsednictva za práci pro svaz, protože bez Vás všech, bychom nebyli tam, kde jsme a také našim externím spolupracovníkům za pomoc. Všem potom za obětavost a nezištnost se kterými děláte svoji práci pro druhé.
 
Budeme moc rádi, když i v roce 2018, který za pár hodin začne se budeme společně setkávat, diskutovat spolu, pomáhat si, když nám budete zasílat své nápady a podněty a když se nám společně podaří dál budovat to, co jsme tak dobře a úspěšně začali roce 2016.
 
 
Přeji Vám všem krásný, klidný a úspěšný rok 2018!
 
Jaroslav Juryšek
předseda svazu
 
 

K výsledku říjnových voleb
22.10.2017

Letošní volby pro Poslanecké sněmovny jsou poněkud jiné, než na jaké jsme byli doposud zvyklí. Sychravé podzimní počasí jako by potvrdilo výsledky naznačené předvolebními predikcemiZcela podle čekávání zvítězilo vládní hnutí ANO, které se profiluje jako středové a vysává elektorát napravo i nalevo. Za alarmující je třeba považovat fatální propad ČSSD a totální oslabení české levice, která nedokázala oslovit své voliče tak, aby dosáhla dvojciferného výsledku. 

V běžném občanovi to zatím nevzbuzuje obavy, ale je třeba vědět, že pravý opak je pravdou. Nástup pravicových a nečitelných stran bude v následujících letech s největší pravděpodobností znamenat další a občas možná i nenápadnou likvidaci sociálních jistot a významné omezování sociálního státu. Nové strany, které se do Poslanecké sněmovny dostaly, v čele s SPD, které mají v hlavním programu potlačování práv menšin a šíření netolerance a nenávisti, jistě nebudou zárukou rozvoje státu a sociálních výdobytků.

Zda se podaří sestavit vládní koalici a jaká bude, zatím nevíme, ale odbory se musí mít velmi na pozoru. Jtotiž možné, že sluncem zalité dny skončily, a my budeme muset čelit nejrůznějším atakům na jistoty a práva pracujících a občanů. 

Odbory stojí na prahu velkých výzev. Musíme se začít spojovat napříč celospolečenským spektrem, aby se nám podařilo vytvořit jednotnou a širokou frontu na obranu občanů a zaměstnanců.

 


K protestnímu shromáždění Vysokoškolského odborového svazu 1.9.2017
31.8.2017

V pátek 1. září se v Betlémské kapli uskuteční protestní shromáždění Vysokoškolského odborového svazu na téma Apelujeme na Vládu ČR, aby podpořila naše školství a zasadila se o zlepšení platových poměrů v této oblasti a o nastavení dlouhodobého a systémového modelu financování.
Stav financování školství a pracovníků ve školství je dlouhodobě neuspokojivý. Je však potřeba se zamyslet nad současným stavem v kontextu vývoje naší společnosti za posledních více než 25 let. Útlum a likvidace učňovského školství v devadesátých letech vedl k likvidaci řemesel a snížení manuální zručnosti uchazečů o zaměstnání z řad absolventů škol.
Naproti tomu nesmyslná a nekoncepční podpora rozvoje soukromého školství, ať již středního, vyššího nebo vysokého především v oblasti humanitních oborů, vedla k tomu, že naše školství ročně produkuje obrovské množství absolventů, kteří následně plynule přecházejí do evidence ÚP. V tom vidím hlavní problém. Chybí zde výraznější podpora státu v oblasti učňovského školství a odborně technických oborů. Otázkou tedy není, jestli je do školství naléváno dostatečné množství peněz, ale to, jak je s těmi penězi nakládáno a kam jsou směřovány. 
Domnívám se, že je skutečně potřeba učitelům na všech stupních nastavit podmínky odměňování, které by odpovídaly jejich společenskému postavení a důležitosti. Zároveň se však nesmí zapomínat na nepedagogické pracovníky, kteří jsou dnes odměňováni v naprosto neadekvátní výši a jsou platově více než podhodnoceni.

 


Předseda Nových odborů vzkazuje těm, kteří vyhrožují, že, kvůli schválenému navýšení minimální mzdy, budou muset propouštět: "Netrapte sebe a své zaměstnance a skončete!"
22.8.2017

Rozhodnutí vlády o zvýšení minimální mzdy na úroveň 12.200Kč je dobrým signálem, že sociální stát alespoň trochu funguje. Doufejme, že zůstane zachován a snad i rozvíjen. Je otázkou, zda takové zvýšení zajistí dostatečnou odměnu za vykonanou práci k zajištění důstojného života. Věřím, že toto zvýšení není na dlouho poslední, a že lidé, při rozhodování o tom, koho budou na podzim volit, přihlédnou i k tomu, jak se která strana staví k navyšování minimální mzdy. Včerejší hlasování jim může být vodítkem. Pracovat se lidem musí jednoznačně vyplatit! Pokud na toto rohodnutí někteří zaměstnavatelé reagují negativně a vyhrožují, že budou muset propouštět, tak jim mohu pouze vzkázat: netrapte sebe a své zaměstnance a skončete!

 


Od 1. ledna 2018 by měla vzrůst minimální mzda. Vládní návrh, který počítá s minimální mzdou na úrovni 12 200 korun, je momentálně v připomínkovém řízení. Jak se na problematiku minimální mzdy dívají Nové odbory?
21.7.2017

Minimální mzda není, jak by se možná mohlo zdát z novinových zpráv, ničím novým. V našem státě byla zavedena od roku 1951, kdy se ČSR připojilo k Úmluvě Mezinárodní organizace práce. Od té doby tedy máme, společně s většinou vyspělého světa, minimální mzdu. V posledních měsících probíhá intenzívní debata o tom, o kolik by měla v roce 2018 minimální mzda vzrůst.
Na této debatě je velmi dobře vidět posun v přístupu k tomuto nástroji. Zaměstnavatelé již nejsou kategorickými odmítači minimální mzdy. Sami navrhují její navýšení na úroveň  40% průměrné mzdy. To je výrazná změna, protože ještě před dvěma lety žádali její zmrazení a před 5-6 lety dokonce její úplné zrušení.
Podle mého názoru to znamená, že si zaměstnavatelé konečně uvědomují, že je potřeba motivovat občany k tomu, aby pracovali. Minimální mzda je užitečný sociální a motivační nástroj, se kterým je nutno správně pracovat. Je důležité uvědomit si, že minimální mzda nemá být maximem, který je zaměstnavatel ochoten zaplatit, ale musí být východiskem pro spravedlivější ohodnocení zaměstnanců.
Česká republika by se měla připojit k vyspělému světu a dostat minimální mzdu na úroveň okolo 50% průměrné mzdy.

 


Chybí českým zaměstnavatelům pracovníci nebo levná pracovní síla?
27.6.2017

Zaměstnavatelům v České republice údajně chybí okolo 174.000 pracovníků, a to především v dělnických profesích. Stačí se podívat na nabídky volných míst. Zaměstnavatelé svorně tvrdí, že tato místa nemohou delší dobu obsadit našimi občany. Důvod je nasnadě - chybí jim totiž LEVNÁ pracovní síla. V našem svazu jsme si v letošním roce udělali modelový test, kdy jsme vytvořili dva životopisy na dvě fiktivní osoby, včetně kontaktů a rozeslali jej na celkem 80 vytipovaných nabídek práce. Oba fiktivní uchazeči splňovali veškerá požadovaná kritéria. Výsledek? Odpověděli pouze dva zaměstnavatelé.
Mnozí zaměstnavatelé tedy sice poptávají pracovníky, ale těm pak nabídnou, pro většinu uchazečů nepřijatelných, cca 80Kč/hod. Pak lamentují, že nemohou vyrábět a nemají lidi. Tím se systematicky vytváří tlak na legalizaci dovozu levné pracovní síly. Mobilita pracovní síly je v dnešním světě již vcelku nutností, ale musíme dbát na to, že zahraniční pracovníci budu pracovat za stejných podmínek, tedy i finančních, jako naši.

 

Odběr novinek

Pokud chcete dostávat novinky našeho odborového svazu, vyplňte svůj email.
Invalid email address.

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Tel:      582 319 229
Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz