MINIMÁLNÍ MZDA OD 1.1.2022 STOUPNE NA 16.200 KORUN

.

penize 9Jak již bylo avizováno, tak vláda dnes (v pátek 5.11.) rozhodla o tom, jaká minimální mzda bude od 1.ledna příštího roku. Nakonec, navzdory všem návrhům i různým prohlášením minimální mzda stoupne pouze o 1.000Kč na hodnotu 16.200Kč. S tím současně poskočí jednotlivá pásma dle nejnižších úrovní zaručené mzdy.

Z pohledu odborů a s přihlédnutím k současné inflaci a k situaci na pracovním trhu jde o krok, který je nejen velkým zklamáním, ale je i jednoznačných signálem, že není ze strany vlády zájem z naší země vymýtit levnou práci a nízké mzdy. Že není zájem na tom, aby zaměstnanci byli důstojně odměňováni a aby za své výdělky, i za ty úplně minimální, mohli normálně žít a nebyli tak závislí na státní sociální podpoře.

Pro zajímavost se můžeme podívat na to, jaká minimální mzda bude v příštím roce v sousedních zemích.
Na Slovensku dle automatického přepočtu daného zákonem od 1. ledna 2022 vzroste minimální měsíční mzda na 646 EUR, což činí přibližně 16.420Kč.
Polská vláda již předložila návrh na zvýšení minimální mzdy od 1.1.2022 na výši 3 000 Zlotých, tedy přibližně na 16.914Kč.
V Německu se v roce 2022 minimální mzda zvýší ve dvou krocích. Od 1. ledna 2022 na 9,82 EUR za hodinu (250 Kč za hodinu) a od 1. července 2022 by minimální mzda v Německu měla být 10,45 EUR za hodinu (266 Kč za hodinu). V Německu se tedy minimální mzda bude v roce 2022 pohybovat kolem 45 500 Kč, což je o více než 6 500 Kč oproti průměrné mzdě v Česku.
Rakousko nemá institut minimální mzdy zaveden.
(SNO)

 

USKUTEČNILO SE ŠKOLENÍ Z OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA

.

IMG 9413V úterý 2.listopadu se v Olomouci uskutečnilo školení pro zájemce z řad našich členských organizací. Oblastí, kterou jsme se zabývali bylo pracovní právo a související problematika.

Dvě desítky účastníků si formou interaktivní debaty na aktuální témata a přímé příklady z praxe mohli rozšířit povědomí o spletitém prostředí pracovního práva. Lektorem byl renomovaný odborník na pracovní právo JUDr.Jaroslav Stránský, Ph.D.

Z hlavních okruhů bychom mohli vypíchnout dopady různých omezení a nařízení v souvislosti s protipandemickými opatřeními. Tato témata účastníky zajímala vskutku nejvíce. V této džungli, kdy ministerstvo vydává další a další opatření a nařízené se totiž již málo kdo vyzná a pro drtivou část populace není vůbec jasné, co platí a co ne a v jaké rozsahu. Bez zajímavosti nebyly ani přednesené změny v legislativě i výhled na chystané změny a implementaci některých evropských směrnic do našeho práva očekávané pro příští rok.

Jsme rádi, že se po roční pauze díky loňským omezením v souvislosti s protipandemickými opatřeními mohlo opět toto žádané a vyhledávané školení uskutečnit.
(SNO)

 

ROUŠKY A RESPIRÁTORY NA PRACOVIŠTI JSOU ZPĚT

.

E230BD0E E44A 4352 A549 21A221E5F204Ministerstvo zdravotnictví dne 22. října 2021 publikovalo mimořádné opatření upravující používání ochranných prostředků dýchacích cest. Mimořádné opatření upravuje i používání ochranného prostředku dýchacích cest na pracovišti a to ode dneška.

Dle uvedeného mimořádného opatření, platí pro všechny osoby zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest ve všech ostatních v bodu 1 mimořádného opatření neuvedených vnitřních prostorech, tj. např. i pracoviště, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 1,5 metru. Tato povinnost se nevztahuje na osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy tuto činnost vykonávají na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby než spolupracovníka.

Na základě výše uvedeného je tedy umožněno všem zaměstnancům vykonávat práci bez ochranných prostředků dýchacích cest za předpokladu, že budou dodržovat výše uvedené  podmínky – tedy v případě pohybu ve vnitřních prostorách pracoviště s rozestupy většími než 1,5 metru!
(SNO)

 

V HOSTINNÉM JEDNALO PŘEDSEDNICTVO SVAZU

.

IMG 8427V Hostinném se ve dnech 20. a 21.října sešlo Předsednictvo svazu na svém XXI.zasedání. Hlavními projednávanými body byla aktuální situace ve svazu, výsledky hospodaření za III. čtvrletí roku 2021, informace o aktuálních právních kauzách, ve kterých svaz zastupuje jednotlivé členy a příprava Školení pro zástupce členských organizací.

Projednán byl rovněž stav Sociálního fondu a byly navženy parametrické změny ve výši vyplácených dávek. Projednávala se i příprava prosincového Shromáždění svazu, které se uskuteční 9.12.2021, dále Plán činnosti pro rok 2022, vyjednávání nabídky rekreace pro další rok a příprava návrhu rozpočtu svazu na příští rok. 

Zápis z jednání je přístupný členským organizacím v intranetu.
(SNO)

 

 

PŘIPRAVUJEME ŠKOLENÍ Z OBLASTI PRACOVNÍHO PRÁVA

.

hei option 4Pro naše členské organizace chystáme na začátek měsíce listopadu Školení z oblasti pracovního práva. Jde o oblast, které je pro odborovou práci stěžejní a která nás provází každým dnem. Stále jsme konfrontováni tím, že musíme řešit řady situací, kdy zaměstnanci, ale i zaměstnavatelé čelí otázkám, ke kterým potřebují fundované stanovsko od odborů. Proto je nebytně nutné si udržovat rozhled a povědomí o tom, co umožňuje či zakazuje poněkud nepřehledná legislativa a řady předpisů v oblasti pracovního práva.

Školení povede zkušený lektor a odborník v oboru pracovního práva JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Naposledy se takové školení konalo již před delším časem, v roce 2018. Díky pandemii jsme museli řadu akcí a aktivit odložit, proto jsme rádi, že se opět vracíme k tomu, že stále vzděláváme zástupce našich členských organizací.

Nyní budou tedy mít funkcionáři našich členských organizací možnost seznámit se se všemi novinkami, které se za tuto dobu udály v celé oblasti a dozvědět vše potřebné pro svoji každodenní odborovou činnost, aby mohli pomáhat nejen svým členům, zaměstnancům, ale i zamětsnavatelům, kteří mnohdy neví, jak mají některé situace řešit.

Školení se bude v konat v úterý 2. listopadu v Olomouci. Moc se na všechny nahlášené účastníky těšíme.
(SNO)

 

NOVÁ SITUACE A VÝZVA PRO ODBORY

.

Nove odbory rgb negVolby do Poslanecké sněmovny jsem za námi. Mnohým občanům tyto volby připravily nemilé překvapení a jejich jednoznačné výsledky předznamenávají změny, ke kterým nutně pravicová vláda, Poslanecká sněmovna i Senát budou přistupovat a tak realizovat své programy. Žádná levicová strana totiž nyní není zastoupena v žádné vládní instituci.

Pro nás, odboráře je to situace nevídaná a klade před nás více otázek a obav, než kdy v minulosti. I když z úst některých představitelů stran, které volby vyhráli zaznívá, že situace z dob vlád M.Topolánka a P.Nečase se nebude opakovat, a nebude docházet k tupým škrtům a k likvidaci sociálního státu. Kdo jim však může věřit?

Za této situace je tak naše odborová role, síla, aktivita a jednota více než kdy jindy důležitá a nezbytná.

Když tedy levicové strany totálně ve volbách pohořely, budeme muset na vládní kroky a ochranu zaměstnanců dohlížet sami a kontrolovat tak, aby nedocházelo k osekávání práv zaměstnanců, snižování hodnoty práce a omezování sociálních jistot.

Náš svaz je k tomu připraven a nabízí možnost zapojit se do naší činnosti, ať už ve formě individuálního členství, či aktivním zakládání nových odborových organizací přímo na vašich pracovištích. PŘIDEJTE SE!
(SNO)

 

Odběr novinek

Pokud chcete dostávat novinky našeho odborového svazu, vyplňte svůj email.
Invalid email address.
Captcha
Neplatný vstup

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Tel:      582 319 229
Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz