V HOSTINNÉM SE SEŠLO PŘEDSEDNICTVO SVAZU

.

IMG 8427

V Hostinném se ve středu 19. ledna poprvé v tomto roce sešlo Předsednictvo svazu na svém XXIII. zasedání. Předsednictvo projednalo výsledky hospodaření za rok 2021, kdy bylo konstatováno, že hospodaření bylo vyrovnané a odpovídalo rozpočtu svazu.

Vyhodnoceno bylo rovněž i hospodaření se Sociálním fondem svazu, ze kterého byly v roce 2021 vyplaceny podpory jednotlivým členům v souhrnné výši více než 91 tisíc korun.

Předsednictvo se zabývalo aktuální situací ve svazu, všemi vedenými kauzami a právními spory, kdy náš svaz zastupuje jednotlivé členy a dále situací s pomocí se zakládáním odborových organizací. Stále se na náš svaz obrací zaměstnanci se žádostmi o pomoc při zakládání odborových organizací, popř. se žádostmi o pomoc při řešení problémů s již existujícími organizace, které jsou však členy jiných nefunkčních svazů. Ve všech případech nabízíme plnou pomoc a podporu, anebo alespoň radu.

Vyhodnoceny byly rovněž i výsledky kolektivního vyjednávání v našich členských organizacích, kde je kolektivní vyjednávání již ukončeno. Ze všech došlých informací a zaslaných Kolektivních smluv vyplývá, že bylo kolektivní vyjednávání úspěšnější než v minulých letech a růst mezd je vyšší než kdy dříve.

Další jednání Předsednictva se uskuteční v měsíci březnu. Zápis z jednání je přístupný v Intranetu.
(SNO)

ZAVÁDÍ SE POVINNOST TESTOVAT VŠECHNY ZAMĚSTNANCE

.

spencer davis s4 g2TCyNHM unsplashV reakci na zrychlující se tempo šíření varianty Omikron přišlo dne 5. ledna Ministerstvo zdravotnictví s protiepidemickými opatřeními, která mají za cíl minimalizovat riziko přenosu koronaviru v populaci, a to včetně prostředí pracoviště.

Již zavedené preventivní povinné plošné testování zaměstnanců a jiných pracovníků bude pokračovat a od 17. ledna bude na určitou dobu zintenzivněno ve frekvenci dvakrát týdně.

Testování bude pro všechny zaměstnance povinné. Tedy i pro očkované osoby i ty, které nemoc COVID-19 již prodělaly. V případě, že zaměstnanec odmítne test podstoupit, je povinností zaměstnavatele tuto skutečnost bez zbytečného odkladu ohlásit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. Zaměstnanec, který odmítne podstoupit test je pak povinen nosit respirátor, dodržovat rozestup 1,5 metru od ostatních osob, pokud je to vzhledem k povaze práce možné, a stravovat se odděleně.

Osoby samostatně výdělečně činné budou mít povinnost podstoupit rychlý antigenní samotest rovněž s frekvencí dvakrát za týden s výjimkou těch, kteří se v místě výkonu činnosti nesetkávají s dalšími osobami.
(SNO)

 

ÚSPĚCHY PŘI KOLEKTIVNÍM VYJEDNÁVÁNÍ

.

krakenimages 376KN ISplE unsplashS blížícím se koncem roku ve většině organizací finišuje kolektivní vyjednávání, pakliže již nebylo ukončeno a Kolektivní smlouva není podepsána. Procesně vyjednávání probíhají dle obvyklých scénářů. Ovšem letošní vyjednávání je přece jen v něčem jiné, mimořádné. A to v oblasti mezd, která je stěžejní součástí každé Kolektivní smlouvy.

Letos totiž zaměstnavatelé nejen, že slyší na návrhy růstu mezd zaměstnanců, ale v některých případech přicházejí sami s vyššími návrhy než odborové organizace.
Důvody jsou jasné. Nízká nezaměstnanost a tím i nedostatek pracovníků znamená, že se zaměstnavatelé snaží všemi prostředky zaměstnance udržet, popřípadě přilákat nové. Proto ta ochota navyšovat mzdy o nezvyklé částky oproti minulým letům, kdy se mnohde licitovalo o každou desetinku procenta růstu mezd.

Dle informací z našich členských organizací bude výše růstu mezd jednoznačně nejvyšší za posledních několik let. A to zde nezmiňujeme navyšování dalších benefitů či odměn, které jsou běžnou součástí smluv.

Například můžeme zmínit společnost Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o. na Frýdecku, která příští rok celkově zaměstnancům přidá v průměru okolo 12%. A to jednak procentuálním navýšením základních mezd, a dále i sjednanými mimořádnými bonusy v průběhu příštího roku. Rovněž i ve společnosti JAVOŘICE, a.s. na Prostějovsku dojde k razantnímu zvýšení mezd. A to v průměru o 15%. Zvýšení se promítne jak do tarifních mezd, tak i do dalších složek mezd. Dále vodohospodářské podniky v majetku svazku měst a obcí, jako jsou například Krnovské vodovody a kanalizace či Vodovody a kanalizace Bruntál budou rovněž výrazně zvyšovat mzdy, v intervalu 6 - 8%. Takto bychom mohli pokračovat dále.

Pro zaměstnance jsou to dobré zprávy, od příštího rku najdou na výplatní pasce vyšší číslo své mzdy, ale pokud budeme vnímat toto zvyšování v souvislostech a v historickém kontextu, tak si musíme přiznat, že doposud někteří zaměstnavatelé své zaměstnance doslova šidili a odměňovali je méně, než měli a mohli. Doufejme, že tato ochota zaměstnavatelů lidem zvyšovat mzdy vydrží a povede k tomu, že si zaměstanců budou vážit a spravedlivě a důstojně je odměňovat za jejich práci stále.
(SNO)

 

NABÍDKA LÁZEŇSKÝCH POBYTŮ 2022

.

luhaovice jurkoviv dm s kolondouZimní čas se výtečně hodí k relaxaci a odpočinku. Pochmurné počasí, zima a krátké dni a dlouhé noci, lákají do tepla.

Našim členům a jejich rodinám nabízíme možnost využít nabídku na příjemné sedmidenní pobyty ve třech lázních. Jde o lázně Luhačovice ve Zlínském kraji, lázně Slatinice v Olomouckém kraji a Mšené Lázně v okrese Litoměřice.

Do těchto lázních je pochopitelně možné se vypravit po celý rok 2022. V rámci pobytu je zahrnuta i řada příjemných a uvolňujících procedur, které pomáhají rekondici účastníků. Ti si mohou vybírat v jednotlivých lázních z několika ubyvacích možností a povětšinou i mezi plnou stravou, či polopenzí. Standardem je výběrová strava.

Kompletní nabídka je zvěřejněna záložce REKREACE a je určena nejen našim členům, ale i jejich rodinám. Pro poptávku termínu se stačí ozvat a vše za vás zajistíme. Budeme rádi, když nabídku využijete a uděláte i něco pro své zdraví.
(SNO)

 

V OLOMOUCI SE SEŠLI ZÁSTUPCI ČLENSKÝCH ORGANIZACÍ

.

IMG 9639Ve čtvrtek 9. prosince se v Olomouci sešli zástupci členských organizací našeho svazu v tomto před vánočním čase na  XIII. Shromáždění svazu.

Na programu jednání bylo několik důžitých bodů. Především pak projednání změn Stanovs svazu, kde byla řešena otázka členských příspěvků. Dále byly projednány a schváleny změny ve Statutu Sociálního fondu svazu. Od 1.1.2022 tak dojde ke zvýšení vypláceného příspěvku členům při ošestřování člena rodiny a při pracovní neschonosti. Věříme, že tyto změny povedou k dalšímu zatraktivnění členství ve svazu.

Rovněž zazněly informace z jednotlivých jednání Předsedntictva svazu a z činnosti předsedy svazu a jeho pracovních výjezdů a jednání.

Projednán a schválen byl rozpočet svazu na rok 2022, který byl přijat jako vyrovnaný a který je sestaven tak, aby umožňoval další rozvoj a zajištění fungování svazu.

Z obecných informací bylo vyhodnoceno uskutečněné školení, které se odehrálo v listopadu tohoto roku a dále průběžné výsledky a úspěchy při vyjednávání kolektivních smluv v jednotlivých organizacích, kdy je hlášen i rekordní růst mezd pro rok 2022.

Účastníci mimo jiné schválili plán činnosti na rok 2022 a probrali sjednanou rekreaci a benefitní rekondiční pobyty pro členy.

Další Shromáždění svazu se uskuteční 7.4.2022 v Olomouci.
(SNO)

 

Odběr novinek

Pokud chcete dostávat novinky našeho odborového svazu, vyplňte svůj email.
Invalid email address.
Captcha
Neplatný vstup

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Tel:      582 319 229
Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz