NESOUHLASÍME SE ZAVEDENÍM VÝPOVĚDÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODU

.

8lMJedním z návrhů, který představila Národní ekonomická rada vlády (NERV) v rámci plánu na pomoc ekonomice, je i výpověď bez udání důvodu. Podle rady je potřeba pracovní trh rozpohybovat, což by mělo firmám pomoci s výběrem pracovníků.

Návrh má podporu zaměstnavatelů, konkrétně třeba Svazu průmyslu a dopravy. Naopak zástupci zaměstnanců považují návrh za nepřijatelný a nebezpečný. Zaměstnavatelé i dnes mají řadu možností, jak ukončit pracovní poměr s někým, kdo dobře nepracuje.

Podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj má nejpřísnější ochranu zaměstnanců v Evropské unii Nizozemsko. Česko je hned za ním druhé. Naopak třeba v Polsku jsou pravidla pro zaměstnavatele benevolentnější, vůbec nejmenší ochranu mají pracovníci v Maďarsku nebo Dánsku. Právě v Dánsku se ekonomové inspirovali i s návrhem propuštění bez uvedení důvodu.

S tímto návrhem náš svaz nesouhlasí. Jeho zavedením by se otevřela pomyslná pandořina skříňka, kdy by se mnozí zaměstnanci dostávali do složitých a nebezpečných životních a ekonomických situací. Nejde pouze o to, že zaměstnavatel by mohl v případě, že se třeba dostane do konfliktu se svým zaměstnnacem a zbaví se ho, ale nesmíme zapomínat na to, že by mohlo jít i o skrytou šikanu zaměstnanců vzhledem k jejich náboženství, barvě pleti, sexuální orientaci či politickému smýšlení. Ohroženou skupinou by jistě byly i rodiče malých dětí, kteří se často potřebují starat o své nemocné ratolesti, dále samoživitelky, lidé před důchodem či další skupiny. Z našeho poledu i s ohledem na bohaté zkušenosti by jednoznačně byli nebezpečí vyhazovu vystaveni odboráři. Ti jsou u řady zaměstnavatelů trnem v oku a mnohdy se zaměstnavatelé složitě snaží se jich systematicky zbavit a odbory zlikvidovat. Nyní by se jim to značně usnadnilo.

I když neznáme detaily návrhu na toto "prorůstové" opatření, o kterém máme své pochyby a cítíme z něj spíše další snahu a likvidaci práv a ochrany zaměstnanců, je potřeba být na pozoru a již nyní se tvrdě postavit takovýmto návrhům. Proto podporujeme iniciativu ČMKOS a jejich petici proti zavedení výpovědi bez udání důvodu. Petici najdete na https://petice.cmkos.cz/
(SNO)

 

20.2. - SVĚTOVÝ DEN SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOSTI

.

day social justiceOSN vyhlásilo v roce 2007, že 20. únor bude každým rokem slaven jako Světový den sociální spravedlnosti. Následně dne 10. června 2008 Mezinárodní organizace práce jednomyslně přijala Deklaraci MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci. Celosvětově se potom tento svátek začal slavit v roce 2009, právě 20. února.

Světový den sociální spravedlnosti nám připomíná, že je třeba udělat ještě hodně pro to, aby všichni lidé na naší planetě mohli žít důstojně. Jeho hlavní cíle jsou boj a odstranění chudoby, uplatňování a dodržování lidských práv, rovnosti a vzájemného respektování.

Sama sociální spravedlnost je totiž založena na hodnotách spravedlnosti, rovnosti, respektování rozmanitosti, přístupu k sociální ochraně a uplatňování lidských práv ve všech oblastech života, včetně bezpečnosti při práci, přičemž solidarita a rovnost by měly znamenat naprostý základ hodnot každé společnosti. Sociální nespravedlnost se promítá do řady oblastí života společnosti.

Například v oblasti mezinárodního obchodu se země globálního Jihu v důsledku nespravedlivého nastavení mezinárodního obchodu potýkají například s nízkými výkupními cenami surovin, nedodržováním pracovních standardů anebo ničením životního prostředí. Pro tyto země je typická politická nestabilita a značná chudoba. Dodavatelský řetězec začínající u drobného pěstitele či řemeslníka a končící u spotřebitele má mnoho kroků a mezičlánků. Nejsilnější pozici v něm mají obchodníci, často velké nadnárodní společnosti. Naopak ti, kteří stojí na začátku a odvedli na produktu nejvíce fyzické práce, jsou nuceni na sobě nést tíhu tlaku na snižování ceny finálních produktů. Ať už pracují v továrnách, dolech nebo na plantážích, jejich každodenní realitou jsou nepřijatelné pracovní podmínky a porušování lidských práv.

Pracovníci často nemají pracovní smlouvy, nedostávají zaplacenu ani minimální mzdu, jsou nuceni k neplaceným přesčasům, nemají dostatečné ochranné pomůcky. Odbory, které by prosazovaly jejich zájmy, bývají potlačovány či jsou přímo zakázány. Dle Mezinárodní organizace práce (ILO) je ve světě nuceno k práci více než 215 miliónů dětí. Musí pracovat často celý den, nemohou chodit do školy a nemají čas si hrát. Jednou z reakcí na nerovné nastavení mezinárodního obchodu je potom rozvoj systému Fair trade.

Tento systém je způsob obchodu, který poskytuje pěstitelům a řemeslníkům ze zemí globálního Jihu možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Výrobci v rámci systému fair trade dostávají za svou práci výkupní cenu, která odpovídá nákladům na pěstování či výrobu a zároveň umožňuje důstojné živobytí. Fair trade zaručuje férové obchodní podmínky, dodržování lidských a pracovních práv nebo šetrnost k životnímu prostředí. I takto můžeme každý den přispívat k sociální spravedlnosti.

Světový den sociální spravedlnosti je z odborového hlediska jedním z nevýznamnějších světových dnů, který by se měl pevně začlenit do kalendářů všech zemí světa, stejně jako Svátek práce. Všichni bychom měli společně usilovat o naplnění základních hodnot tohoto svátku a vymýcení sociální nespravedlnosti ve světě.
(SNO)

 

ELEKTRONICKÁ SBÍRKA ZÁKONŮ E-SBÍRKA

.

EB6DA2A8 2CBC 4DDE 8EFC 6FDC04F9471DSystém Elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka) poskytuje bezplatný a nepřetržitý přístup k informacím o platném i minulému právu České republiky v moderní a digitální podobě. Představuje místo, kde jsou v právně závazné elektronické podobě vyhlašovány právní předpisy a další akty Sbírky zákonů a mezinárodních smluv. Poskytuje současně databázi informací o aktech Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a jejích právních předchůdců.

Dnem 1. 1. 2024 vstoupila e-Sbírka do ostrého provozu a nahradila dosavadní listinnou Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv a její digitální stejnopis na internetových stránkách Ministerstva vnitra. Představuje výsledek projektu e-Sbírka a e-Legislativa, jehož cílem je celková modernizace přístupu k právu České republiky, jeho tvorby a projednávání.

Veřejnost si tak může kdykoliv bezplatně vyhledávat v digitalizované Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, která obsahuje všechny právní předpisy vydané od roku 1945 a vybrané právní předpisy od roku 1918. Veřejný portál e-Sbírky umožní dynamickou práci s právními předpisy díky funkcím jako jsou vyhledávání v textu, zobrazení úplných znění v různých časových okamžicích, svázání základních předpisů s novelami, využívání odkazů do souvisejících předpisů a právních slovníků.

Portál e-Sbírka obsahuje elektronická a státem garantovaná úplná znění právních aktů obsažených ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, oproti komerčním portálům vykazuje e-Sbírka menší statistiky chybovosti. Portál tak umožňuje pružnou práci s aktuálními či minulými zněními právních aktů v podobě historie časových znění novelizací a zároveň nabízí propojení s informacemi s odůvodňujícími a metodickými dokumenty veřejné správy (důvodové zprávy, výkladová stanoviska). Nespornou výhodou je i propojení se systémy Evropské unie EU-Lex a N-Lex.
(SNO)

NABÍDKA PRO ODBOROVÉ ORGANIZACE

.

IMG 0929Odborovým organizacím nabízíme ke koupi tištěný PENĚŽNÍ DENÍK ODBOROVÉ ORGANIZACE upravený na základě připomínek z odborových organizací. Peněžní deník obsahuje vše potřebné pro řádné vedení účetnictví Odborové organizace (vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle zákona č.563/1991 Sb. v platném znění).

Takto ve smylu výše uvedeného zákona účtují " ... účetní jednotky, které jsou právnickými osobami a mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu; jedná se o právnické osoby, které nebyly založeny za účelem podnikání (tzv. nevýdělečné organizace) ... ", tedy odborové organizace. Peněžní deník slouží k záznamům pohybů jak v pokladně, tak i na bankovním účtu organizace, včetně evidence členských příspěvků a dalších příjmů a výdajů.
Náhled stran deníku ZDE a ZDE

Rozsah:   24 listů (24 dvojstran)
Cena:       99,- Kč / ks pro členské Odborové organizace SNO (včetně poštovného)
               129,- Kč / ks pro ostatní Odborové organizace a zájemce (včetně poštovného)

Deníky zasíláme poštou. Úhrada je vždy na základě fakturace. Na dobírku nezasíláme! Objednávejte na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

MNOŽSTEVNÍ SLEVA:
- při objednávce 2 kusů Peněžního deníku sleva 10% z ceny objednávky,
- při objednávce 3 a více kusů Peněžního deníku sleva 15% z ceny objednávky.

(SNO)

 

OD LEDNA DOŠLO KE ZMĚNÁM VE STRAVNÉM A STRAVENKOVÉM PAUŠÁLU

.

1EBC57EF B611 4BE6 A3EA B7EBC124182D

Od 1. 1. 2024, se zvyšuje stravné při služební cestě, od kterého se následně odvíjí i maximální cena stravenky. V roce 2024, se ale současně mění podmínky pro stravenky. Maximální výše příspěvku na stravování je 116,20 Kč (cokoliv nad, je už zdanitelným příjmem).

Od ledna 2024, se bude zvyšovat i stravenkový paušál. I zde se výpočet maximální částky odvíjí od toho, kolik jsou diety při služební cestě. V roce 2023, byla maximální částka 107,10 Kč za den (tj. 2 249,10 Kč za měsíc). V roce 2024 se zvyšuje na 116,20 Kč za den (tj. 2 444,20 Kč za měsíc).

Maximální cena stravenky (resp. maximální daňově uznatelný příspěvek na stravování), se odvíjí od částky 166 Kč (maximální sazba pro diety při služební cestě v délce 5 až 12 hodin).

Maximální daňově uznatelná částka, je 70%. V roce 2024 to bude 116,20 Kč. To je současně i hodnota, kolik může být stravenkový paušál na jeden den.

Záleží ovšem na konkrétní firmě, v jaké výši bude poskytovat stravenky. Někde to může být jen základní (daňově uznatelná částka). Jinde to může být i méně. Nebo se na ceně stravenky podílí i zaměstnanec, a pak je nárok i na vyšší stravenky.

V roce 2024 tedy platí, že vše co je nad 116,20 Kč, je už považováno za zdanitelný příjem zaměstnance (a musí se platit odvody státu). V roce 2023, byla nejčastější cena stravenky 110 Kč. V roce 2024, to pravděpodobně bude 116 Kč.
(SNO)

 

MINIMÁLNÍ MZDA VZROSTE OD LEDNA NA 18 900 KORUN

.

449290Minimální a zaručené mzdy pro příští rok se zvýší, rozhodla na středečním zasedání vláda Petra Fialy. Nejnižší výdělek se podle návrhu od ledna zvýšuje o 1600 korun na 18 900 korun.

Růst minimální mzdy na 18 900 korun znamená zvýšení o 9,2 procenta. „Nárůst minimální mzdy bude nejvyšší v historii,“ upozornil na tiskové konferenci po jednání kabinetu ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

„Zároveň budeme postupnými kroky naplňovat cíl, kdy se do pěti let bude minimální mzda zvyšovat transparentně, aby následně byla 45 procent vůči průměrné mzdě, jako je nařízení Evropské unie,“ upozornil ministr.

Zvednou se i čtyři z osmi stupňů zaručené mzdy, která se vyplácí podle náročnosti, odpovědnosti a odbornosti práce.

„Zároveň zvýšili jsme i zaručenou mzdu, která je na minimální mzdu navázaná. A to nejen v prvním a osmém stupni, ale i ve druhém a třetím. To se může týkat až 1,2 milionu lidí v ČR,“ upozornil ve středu ministr práce a sociálních věcí.

O 1600 korun se navýší tři nejnižší stupně a o 3200 korun pak ten nejvyšší.
(Zdroj - Novinky.cz)

 

Odběr novinek

Pokud chcete dostávat novinky našeho odborového svazu, vyplňte svůj email.
Invalid email address.
Captcha
Neplatný vstup

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz