DOBA DOVOLENÝCH A ODPOČINKU NASTÁVÁ

.

AE805D07 5069 48A1 AEB9 1282CA5C6570Kolegové, odboráři, přátelé,

nastává jedno z nejoblíbenějších období v roce, doba horkých letní dnů, sladkých prázdnin a vytoužených dovolených. Každý z nás má právo na zasloužený odpočinek a načerpání nových sil a velmi bychom si přáli, aby toto právo zaměstnavatelé plně respektovali.

Také vedení našeho svazu čeká letní zvolnění, zároveň však také spousta úkolů, které jsme si vytýčili na Mimořádném shromáždění konaném 17. června v Olomouci. A tak se i v době letních dovolených sejde Předsednictvo spolu s Dozorčí radou, aby společně připravili podmínky pro další chod svazu.

Jedním z důležitých úkolů bude příprava zářijového setkání v Ludvíkově, na kterou tímto znovu zveme všechny naše odboráře. Těšíme se, že se setkáme nejen s těmi, kteří přijedou na celý pobyt, ale také s těmi z vás, kteří se nemohu zdržet déle.

Přejeme Vám všem příjemné prožití léta, bohaté zážitky z cest tuzemských i zahraničních a vydatný odpočinek.
S nástupem podzimu se těšíme na setkání a další společnou práci.

Předsednictvo a Dozorčí rada

 

ZRUŠENÍ KARENČNÍ DOBY – JAKÉ ZMĚNY PŘINESE?

.

3F74A2C3 E75B 4AF0 ABE6 AF833709BCE9Od 1. července letošního roku vchází v platnost novela zákona č. 32/2019 Sb., zákoníku práce, která ruší třídenní karenční dobu. Pojďme se společně podívat, jaké změny tato úprava přinese.
 
Zaměstnavatel odvádí za zaměstnance ze superhrubé mzdy 25% příspěvek na sociální pojištění, ze kterého jde 21,5% na důchodové pojištění, 2,3% na nemocenské pojištění a 1,2% na státní politiku zaměstnanosti. Po nabytí účinnosti novely zákoníku práce se zaměstnavateli snižují odvody na nemocenské pojištěné o 0,2% procentního bodu. Do státní pokladny tak odvede 2,1%.
Tímto krokem se sníží superhrubá mzda ze 134 na 133,8%.
 
A co tato změna přináší zaměstnanci?
Prvních 14 dní čerpá nemocný zaměstnanec náhradu mzdy, která činí 60% průměrného výdělku za předchozí kalendářní čtvrtletí. Od 15. dne nemoci vzniká zaměstnanci nárok na nemocenské dávky, a to takto:
Od 15. do 30. dne   ve výši 60 % redukovaného vyměřovacího základu
Od 31. do 60. dne   ve výši 66 % redukovaného vyměřovacího základu
Od 61.  dne              ve výši 72 % redukovaného vyměřovacího základu 
Nemocenská může být dlouhá maximálně 380 dní.
 
POZOR!
Zaměstnanci vzniká nárok na náhradu mzdy od první zameškané směny, nikoliv od prvního dne nemoci! Náhrady mzdy totiž zaměstnanci náleží pouze za zameškané směny a svátky, nikoliv za kalendářní dny.
Významnou roli hraje rovněž to, zda zaměstnanec pracuje v rovnoměrně nebo nerovnoměrně rozvrženém systému pracovní doby. Jestliže má zaměstnanec sjednánu rovnoměrně rozvrženou pracovní dobu od pondělí do pátku, platí zaměstnavatel náhradu mzdy od pondělí, a to i v případě, že zaměstnanec onemocněl například v sobotu.
Při nerovnoměrně rozvržené pracovní době rovněž platí pravidlo, že zaměstnavatel poskytuje náhradu mzdy od první zameškané směny. Pokud má například zaměstnanec naplánováno od neděle do úterý volno a onemocní v pondělí, vzniká mu nárok na náhradu mzdy od středy, která měla být jeho prvním pracovním dnem.
Lékař může zaměstnance uznat práce neschopným se zpětným datem, a to až 3 dny, výjimečně, po schválení správou sociálního zabezpečení, i s delší prodlevou. Často se setkáváme s dotazem, podle jakých pravidel bude zaměstnanci vyplácena náhrada mzdy, jestliže zaměstnanec navštíví lékaře 1. července a ten jej uzná práce neschopným od 30. června. Zde platí, že pro uznání nároku na náhradu mzdy je rozhodné datum uznání zaměstnance práce neschopným, nikoliv datum vystavení potvrzení lékařem.
(XK)
 

MIMOŘÁDNÉ SHROMÁŽDĚNÍ SVAZU

.

Nove odbory rgb negV pondělí 17. června se v Olomouci sešlo mimořádné shromáždění našeho svazu, aby prodiskutovalo ekonomické a organizační záležitosti týkající se fungování a chodu Nových odborů. Zúčastnily se ho tři čtvrtiny členských organizací, přičemž některé z nich byly zastoupeny i více členy. Shromáždění bylo vedeno formou kulatého stolu, což posílilo pocit sounáležitosti jednotlivých členů s celkem.

Vzhledem k ekonomické situaci svazu bylo rozhodnuto, že vedoucí tým bude posílen o pozici hospodáře, kterým se stal ekonom Tomáš Vokoun. Úkolem hospodáře bude, ve spolupráci s Předsednictvem a Dozorčí radou, stabilizovat ekonomiku svazu a usilovat o vyrovnaný, v budoucnu přebytkový, rozpočet. To se neobejde bez rozpočtových škrtů.

Na Nových odborech si ceníme především toho, že jsou orientovány na lidi,“ řekla po Shromáždění Miroslava Chromá, předsedkyně Odborové organizace Centra služeb pro seniory Kyjov. „Myslíme si, že ekonomická stránka, byť je důležitá, není zásadní. Proto plně souhlasíme s navrhovanými rozpočtovými úsporami. Pro nás jsou nejcennější lidské vazby a vzájemná pomoc, které se nám od svazu dostává v plné míře.

Předsednictvo svazu vyzvalo členy k vyšší participaci na činnosti svazu, především v oblasti ideového směřování a propagačně-marketingových aktivit. Některé z členských organizací přímo na místě deklarovaly svou připravenost k účasti na aktivitách svazu, celkově se členové shodli na potřebě hlubší provázanosti a kvalitnější, dostupné komunikace.

Bylo velmi povzbuzující dnes cítit podporu a zájem od funkcionářů členských organizací. Je to skvělý počátek prohloubení vzájemné spolupráce pro další růst a budoucnost našeho společném svazu.“ zhodnotil průběh Shromáždění předseda Jaroslav Juryšek
(XK)

 

SVĚTOVÝ DEN BOJE PROTI DĚTSKÉ PRÁCI

.

4627106E 5BDE 49CE B5E2 9F641554A37E12. červen se z iniciativy OSN a Mezinárodní organizace práce připomíná jako Světový den boje proti dětské práci. Počet dětí, jimž každodenní těžká práce znemožňuje školní docházku a přirozený rozvoj, je alarmující: celosvětově jde o 152 milionů dětí(!), především v Africe a Asii, z nichž téměř tři čtvrtiny pracují v zemědělství.

Mezinárodní společenství se zavázalo vymýtit dětskou práci do roku 2025 (jde o jeden ze 17 cílů udržitelného rozvoje vyhlášených OSN). Velká Británie, Austrálie, Francie a Nizozemí už přijaly zákony, které zavazují firmy k tomu, aby problém dětské práce ve svých dodavatelských řetězcích řešily. Další země podobnou legislativu nyní chystají.

Dokud se ale rodiny zemědělců ze zemí zatížených dětskou prací nebudou schopny důstojně uživit díky výnosům z prodeje vlastních výpěstků a místní mladí lidé nebudou mít dostatek příležitostí najít si slušnou práci, bude obtížně dětskou práci vymýtit. Dětská práce je přitom součástí začarovaného kruhu chudoby: pokud dítě musí už v raném věku pracovat a nemá možnost chodit do školy, nemá dostatečné vzdělání a má tak mnohem menší šanci na to, si v dospělosti najít kvalifikovanou práci.
(JJ)

 

VYŠŠÍ MZDY PRO UKRAJINCE – A CO TI DALŠÍ?

.

wallhaven nkqq8qVláda na svém pondělním zasedání schválila nárůst povoleného počtu zaměstnanců z Ukrajiny. Ročně by mělo jít o 19 600 až 40 000 osob, přičemž projekt údajně cílí na kvalifikované síly. Součástí rozhodnutí je i klauzule o výši mzdy těchto zaměstnanců, která by měla činit 1,2 násobku zaručené mzdy dané profese.

Předseda našeho svazu k tomu podotýká: „Import levné pracovní síly z východu právě proto, že je levná, se v mnohém podobá transferům levných pracovníků do Ameriky v období otroctví. Z našich zkušeností vyplývá, že se zahraniční pracovníci skutečně mnohdy stávají novodobými otroky. Není výjimkou, že týdně pracují 70 a více hodin. Zaměstnavatelé rádi využívají jejich neznalosti jazyka, pracovního práva a prostředí v kombinaci s jejich zájmem vydělat si více peněz.“

Přitom v Evropské unii je bez práce přibližně 16 milionů lidí. Nevíce je nezaměstnaností postiženo Řecko, Španělsko a Itálie. Nabízí se otázka, proč naše vláda neláká právě tyto potenciální pracovní síly?

„Odpověď je jednoduchá. V těchto zemích totiž není levná pracovní síla,“ říká Jaroslav Juryšek a pokračuje: „Ve vztahu k občanům Ukrajiny, ale i dalších občanů mimo EU, je naprosto nezbytné, aby náš stát garantoval uznávání kvalifikací a vzdělání zaměstnanců pocházejících z východu. Je povinností státu zajistit rovné podmínky ve všech oblastech zaměstnání, a to jak pro domácí, tak i zahraniční zaměstnance.“

Jsme přesvědčeni, že za odvedenou práci by měla být vyplacena důstojná odměna bez ohledu na to, jaké národnosti pracovník je. V Česku pracují za dumpingové mzdy mnozí zahraniční pracovníci. Jich se však výše uvedené ustanovení netýká. Opatření, které vyzdvihuje jednu skupinu na úkor ostatních, nemůže vytvářet spravedlivé prostředí a jen přispívá k dalšímu dělení společnosti.
(XK)

 

ROBOTIZACE KOLEM NÁS

.

5AE5E765 E8A4 47F9 A34E 1086C773778DV posledních týdnech se v médiích objevily informace o propracovaném systému výpovědí v korporaci Amazon. Lidé jsou zde nepřetržitě monitorováni a jejich výkony vyhodnocuje počítač. Jestliže udělají chybu nebo je jejich tempo pomalejší, dostávají varování, školení nebo výpověď.

Jak se už v roce 2015 vyjádřil viceprezident Amazonu pro Evropu Roy Perticucci: „Nejuniverzálnější stroj, jaký máme, je člověk. Proto musíme lidskou práci využívat zodpovědně.“ (pro idnes.cz/Technet.cz) Toto zdánlivě oceňující tvrzení je však obrovskou nehorázností. Zároveň jsou jím zcela odkryty karty vládnoucích elit, které si člověka a jeho práci vůbec neváží, ale touží ji ale „zodpovědně“ využívat. Proto nasazují pracovníkům čidla monitorující každý jejich pohyb, proto pracovní výkony sleduje odlidštěný počítač.

Manažeři pak mohou tvrdit, že jde o maximálně etický způsob hodnocení lidské práce, neboť do něj nezasahují emoční faktory vzájemných vztahů. Zapomínají však na jedno – počítače samy nevyvinuly algoritmy hodnocení pracovních výkonů ani stupnici odměn či výtek. Jde o dílo člověka. Člověka, který touží po stále vyšších ziscích a nekonečném rozvoji. Člověk, který touží ovládat a maximálně vykořistit toho druhého, který je v postavení podřízeného pracovníka.

Nikoliv počítače, ale lidé jsou lidem vykořisťovali a otrokáři. A proto je zapotřebí důsledně bojovat proti odlidštění pracovních vztahů, a i v době 4.0 vědecké revoluce mít na mysli blaho celé společnosti, nikoliv jen její nejbohatší části.
(XK)

 

Odběr novinek

Pokud chcete dostávat novinky našeho odborového svazu, vyplňte svůj email.
Invalid email address.

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Tel:      582 319 229
Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz