V OLOMOUCI SE SEŠLI ZÁSTUPCI ČLENSKÝCH ORGANIZACÍ

.

IMG 0154V úterý 20.září se v Olomouci sešli zástupci členských organizací našeho svazu na XV. Shromáždění.

Na programu jednání byla řada bodů, především projednání pololetní účetní závěrky hospodaření svazu a výsledků hospodaření svazu za první pololetí roku 2022 a aktuální informace o činnosti svazu, vyhodnocení naší aktuální nabídka benefitů a rekreace, včetně jejich úprav pro následující rok 2023.

Účastníci Shromáždění rovněž hovořili o situaci u jednotlivých zaměstnavatelů a o hrozbách, kterým aktuálně čelí. První negativní dopady na zaměstnavatele jsou již tady, kdy z důvodů vysokých cen energií a rozkolísanému trhu někteří výrobci omezili výrobu a společně s tím začali řešit personální otázky.

Prozatím jde o první kroky, které zpravidla nejdříve dopadají na případné zaměstnance z řad agentuRních pracovníků, ale máme signály, že začíná narůstat počet neprodloužených smluv u zaměstnanců s pracovní smlouvou na dobu určitou a někteří zaměstnavatelé se chystají rovněž v rámci krizových plánů na hromadná propouštění a velké organizační změny. 

Zástupci členských organiazcí jednoznačně konstatovali, že situace je velmi vážná a hrozby, které se před nás staví mohou mít fatální následky.

Proto účastníci vyzývají všechny naše členské organizace a jejich jednotlivé členy dle vlastního uvážení k podpoře a účasti na případných protestních akcích, např. na Demonstraci Proti chudobě, pořádané dne 8.října 2022 ČMKOS v Praze.
(SNO)

 

DOPADY AKTUÁLNÍ EKONOMICKÉ SITUACE A CEN ENERGIÍ NA ZAMĚSTNAVATELE

.

1 201113162Z31VV rámci našeho svazu sdružujeme převážně zaměstnavatele oblasti papírenského průmyslu. Ten je z pohledu energetické náročnosti velmi ohrožený a situace u nich začíná být silně napjatá a mimořádně vážná. Otázky nákladů za energie, ohrožení dodavatelsko odběratelských vztahů a snaha o udržení výroby a s tím spojené udržení zaměstnanosti jsou v této době na denním pořádku.

Naše členské organizace s podporou svazu jsou s těmito zaměstnavateli v intenzivním kontaktu a vzájemně se informují o aktuální situaci. Jednou z věcí na které se nyní se zaměstnavateli shodneme, je pocit, že vláda zaspala a nedělá dost pro udržení zaměstnanosti a podpory ohroženým odvětvím podnikání a výroby.

Spíše to vypadá, pokud vláda nějaké opatření oznámí, že se pouze snaží hasit už hodně velký požár. A to zatím pouze jen oznamuje a slibuje. Na slibovaný úsporný tarif jsme čekali třičtvrtě roku a i dnes jsou parametry stále nejasné. Fakticky tak ale zatím nepomáhá.

Proto mnozí zaměstnavatelé už nyní zpracovávají i velmi tvrdé krizové plány, které je připravují na scénáře se zastavením výroby a na velká propouštění. Není to pouze planá výhrůžka. Už se to děje, ve sklářském průmyslu, v těžkém průmyslu, ve službách atd.

Situace se stále zhoršuje a budoucnost vypadá velmi dramaticky. Teď už nejde o strašení, ale o skutečnou hrozbu.
Věříme, že současná krize se dá překonat bez drastických dopadů na zaměstnavatele, zaměstnance a ekonomiku. Chce to ale, aby vláda konečně začala namísto prohlášení konat a garantovala dostupnost energií za rozumnou a akceptovatelnou cenu pro domácnosti, státní správu, ale i pro výrobní podniky. Aby zvýšila minimální mzdu a životní a existenční minimum v reakci na výrazný růst životní úrovně a aby si otázku stabilizace cen energií vzala jako hlavní prioritu i na celoevropské úrovni.
(SNO)

 

OD ZÁŘÍ UPRAVUJEME NABÍDKU VÝHODNÝCH TARIFŮ PRO NAŠE ČLENY A JEJICH RODINY

.

C1CCD3B9 52F7 4DD1 AAB7 D12DD5A2E27DOd 1.září aktualizujeme nabídku zvýhodněných tarifů pro naše členy a jejich rodiny od společnosti VODAFONE ONENET a to díky podepsané smlouvě s touto společností na další dva roky.

Jsme velmi rádi, že se opět podařilo vyjednat skutečně skvělou nabídku, která jistě uspokojí každého zájemce z řad našich členů.

Nabídka tarifů s měsíčním paušálem za jednu korunu a voláním, a sms rovněž za jednu korunu, a dále tarifů s neomezeným voláním a posílám sms za ceny měsíčního paušálu již od 236Kč zůstává i nadále v nabídce. U nejžádanějšího nabízeného exkluzivního paušálu s neomezeným voláním, posíláním sms a neomezeným objemem spotřebovaných dat výrazně snižujeme cenu na 575Kč!

Současně upravujeme nabídku datových balíčků, které se dají aktivovat ke "korunovému" tarifu. Nabídka bude nově 1GB, 2GB, 4GB, 6GB a 10GB, přičemž největší nabízený měsíční balíček je 20GB za 363 Kč.

Skvělé je, že u nás se účastník nezavazuje k žádnému závazku a dle potřeby může tarify měnit, či v případě zájmu může odejít k jinému operátorovi.

Jsme rádi, že se nám daří pro naše členy zajišťovat atraktivní nabídku benefitů, jako bonus ke členství v odborech.

Aktivace či přenos čísla od jiného oprátora je velmi jednoduchá. Stačí být našim členem a vypnit elektronický formulář na našem webu.
Více se dozvíte na našem webu v části Levné volání.
(SNO)

 

OD 20.SRPNA DOŠLO KE ZMĚNĚ VÝŠE STRAVNÉHO A STRAVENKOVÉHO PAUŠÁLU

.

1EBC57EF B611 4BE6 A3EA B7EBC124182DMinisterstvo práce a sociálních věcí vydalo s účinností od 20. srpna 2022 vyhlášku č. 237/2022 Sb., kterou se změnil vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro poskytování cestovních náhrad.

Tím došlo ke zvýšení náhrad stravného a návazně na to, se od 20. srpna zvýšil také limit stravenkového paušálu z 82,60 Kč na 99,40 Kč (70 % ze 142 Kč – sazba pro pracovní cestu 5 – 12 h).

Vzhledem k tomu, že ke změně došlo v průběhu měsíce je potřeba správně spočítat stravenkový paušál za jednotlivé dny a pohlídat si limit výše stravenkového paušálu osvobozeného od odvodů a daně.
(SNO)

 

 

V HOSTINNÉM JEDNALO PŘEDSEDNICTVO SVAZU

.

IMG 1940V Hostinném se v úterý 23. srpna sešlo Předsednictvo svazu na svém XXVI.zasedání. Předsednictvo se na svém jednání hlavně zabývalo činností svazu a aktuálními právními kauzami, ve kterých se náš svaz angažuje. Předsednictvo schválilo přijetí nové odborové organizace do našeho svazu - Odborová organizace Uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě a zabývalo se rovněž i stavem Sociálního fondu svazu.

Dále projednalo výsledky hospodaření za první pololetí roku 2022 a účetní závěrku za toto období. Předsednictvo se zabývalo i nadcházejícími komunálními volbami, kdy bylo rozhodnuto, že svaz nebude vydávat žádné doporučení.

Projednalo plán další činnosti, kdy bylo schváleno, že dne 20.9. se uskuteční XV. Shromáždění členských organizací svazu spojené se školením v oblasti pracovního práva a dále dne 8.12. se uskuteční XVI. Shromáždění spojené se školením v oblasti hospodaření a ekonomiky odborových organizací.

Předsednictvo rozhodlo pro malý zájem ze strany členské základny o ukončení spolupráce s CK WES Nový Jičín a schválilo zahájení jednání se společností AQUAFORUM Františkovy Lázně o případné spolupráci. Předsednictvo rovněž projednalo a schválilo parametry dodatku k rámcové smlouvě uzavřené se společností VODAFONE na období od 1.9.2022 do 31.8.2024, díky kterému nadále můžeme našim členům a jejich rodinám nabízet výhodné tarify.

Další jednání Předsednictva se uskuteční v listopadu.
(SNO)

 

Odběr novinek

Pokud chcete dostávat novinky našeho odborového svazu, vyplňte svůj email.
Invalid email address.
Captcha
Neplatný vstup

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Tel:      582 319 229
Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz