ROBOTIZACE KOLEM NÁS

.

5AE5E765 E8A4 47F9 A34E 1086C773778DV posledních týdnech se v médiích objevily informace o propracovaném systému výpovědí v korporaci Amazon. Lidé jsou zde nepřetržitě monitorováni a jejich výkony vyhodnocuje počítač. Jestliže udělají chybu nebo je jejich tempo pomalejší, dostávají varování, školení nebo výpověď.

Jak se už v roce 2015 vyjádřil viceprezident Amazonu pro Evropu Roy Perticucci: „Nejuniverzálnější stroj, jaký máme, je člověk. Proto musíme lidskou práci využívat zodpovědně.“ (pro idnes.cz/Technet.cz) Toto zdánlivě oceňující tvrzení je však obrovskou nehorázností. Zároveň jsou jím zcela odkryty karty vládnoucích elit, které si člověka a jeho práci vůbec neváží, ale touží ji ale „zodpovědně“ využívat. Proto nasazují pracovníkům čidla monitorující každý jejich pohyb, proto pracovní výkony sleduje odlidštěný počítač.

Manažeři pak mohou tvrdit, že jde o maximálně etický způsob hodnocení lidské práce, neboť do něj nezasahují emoční faktory vzájemných vztahů. Zapomínají však na jedno – počítače samy nevyvinuly algoritmy hodnocení pracovních výkonů ani stupnici odměn či výtek. Jde o dílo člověka. Člověka, který touží po stále vyšších ziscích a nekonečném rozvoji. Člověk, který touží ovládat a maximálně vykořistit toho druhého, který je v postavení podřízeného pracovníka.

Nikoliv počítače, ale lidé jsou lidem vykořisťovali a otrokáři. A proto je zapotřebí důsledně bojovat proti odlidštění pracovních vztahů, a i v době 4.0 vědecké revoluce mít na mysli blaho celé společnosti, nikoliv jen její nejbohatší části.
(XK)

 

NABÍDKA ODBOROVÝM ORGANIZACÍM

.

PhotoScanOdborovým organizacím nabízíme možnost objednat si tištěný Peněžní deník Odborové organizace v nové aktualizované verzi (na základě připomínek z odborových organizací). Peněžní deník obsahuje vše potřebné pro řádné vedení účetnictví Odborové organizace (jednoduché účetnictví dle zákona č.563/1991 Sb. v platném znění).

Rozsah:   32 listů
Cena:      55 Kč pro členské Odborové organizace (včetně poštovného)
                95 Kč pro ostatní (včetně poštovného)

Objednávejte na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (při objednávce 2 a více kusů Peněžního deníku poskytujeme slevu 10% z celkové ceny objednávky)
(JJ)

DEKOLONIZACE A DNEŠEK

.

9CDF4FF6 76F3 4C8C 8B0A 611EB336DE6AV předposledním květnovém týdnu si připomínáme osudy lidí, kteří na územích kontrolovaných koloniálními velmocemi jako byla Velká Británie, Francie, Španělsko, Portugalsko, Německo, Nizozemí, Belgie Itálie a Japonsko a několika dalších, méně významných. Mohlo k nim patřit i Československo, pro které však epizoda s Togem skončila neúspěchem.

Kolonizace je v lidských dějinách vždy spojena s expanzí na území jiného národa, jeho záborem a jeho postupnou, násilnou i nenásilnou, asimilací. Stovky let byla považována na legitimní nástroj hospodářského rozvoje i jakési právo silnějšího, které bylo prezentováno jako vývoz civilizace mezi barbary.

Teprve světový vývoj po 2. světové válce přinesl mohutný rozvoj dekolonizace, a to především v afrických zemích. Nejednalo se však o první vlnu rozpadu koloniálních panství, například v amerických zemích tento proces probíhal na přelomu 18. a 19. století. Afrika si však na svou nezávislost musela počkat dalších téměř dvě stě let. Ve dnech 23. – 25. května 1963 se v etiopské Addis Abebě konala konference nezávislých zemí Afriky, z jejíhož popudu vznikla Organizace africké jednoty (OAJ) a 25. květen se stal Dnem africké svobody.

Nástupkyní OAJ se stala Africká unie, ale problémy, se kterými se potýká, se příliš neliší od doby, kdy se signatáři dohody shodli na nutnosti budování solidarity, prohloubení spolupráce a obraně suverenity a nezávislosti. Vinou rozdílných lokálních i nadnárodních zájmů se některé, kdysi slibně se rozvíjející státy, zhroutily, další žijí navenek jako samostatné státy, ale ve skutečnosti v područí cizích zájmů a kapitálu. Korupce, klientelismus, zhoršující se klimatické a katastrofální životní podmínky vzbuzují v lidech oprávněnou touhu po lepším životě.

Přirozenou reakcí světového společenství by měla být společná snaha o zajištění základních životních potřeb, míru a bezpečnosti, a to bez ohledu na zisk. V krátkodobém horizontu se vydrancování chudých zemí jeví jako výnosné, ale takový postoj je velmi krátkozraký. Ve starých kulturách se, v mnoha obměnách, objevuje myšlenka, že není správné dát hladovějícímu rybu, ale je správné naučit ho lovit.

Můžeme tedy říci, že není správné vytvořit si ze zemí třetího světa odbytiště a levný rezervoár zdrojů, ale je správné naučit je s těmito zdroji zacházet, využívat pro svůj vlastní rozvoj a především o nich suverénně rozhodovat bez tlaku nadnárodních sil.
(XK)

 

DEN VÍTĚZSTVÍ

.

fotorcreated 53Na dnešní Den vítězství připadá již 74 výročí konce druhé světové války. Největšího, nehroznějšího, nejglobálnějšího, nejsurovějšího válečného konfliktu, který kdy, tato planeta pod vládou lidí zažila. V rámci tohoto konfliktu se nám podařilo usmrtit více než 60 milionů lidí a ukázat si vzájemně, jak nenávistní, bezohlední a bezcitní dokážeme jako lidé být.

Je to den, který by neměl být zapomenut, stejně jako celý tento krvavý konflikt a den, kdy bychom si každým rokem měli společně vzpomenout na všechny ty hrůzy a být vděční, že můžeme žít v míru.

Celá druhá světová válka, stejně jako všechny válečné konflikty v historii lidstva, byla zbytečná a ukázala tu nejtemnější stránku duše mnoha lidí. A právě proto, ve světle této hrůzy se zrodila myšlenka, spíše touha a vůle k tomu, aby se toto již nikdy neopakovalo. Tak byl položen základ pro organizaci, kterou každý zná, ale málo kdo o ní ví více, než jak se jmenuje a kde sídlí. Řeč je o OSN, Organizaci spojených národů. Byla ustavena deklarací 26.6.1945 s tím, že v platnost vstoupila 24.10.1945. To je také den prohlášený za Den spojených národů. Náš stát (ČSR) patří mezi 50 zakládajících zemí.

Tato celosvětová organizace spojuje téměř všechny státy světa (193) a zahrnuje pod sebe ohromné množství organizací a činností. Mezi ty nejznámější jistě patří například Mezinárodní soudní dvůr v Haagu, Organizace OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu (UNESCO), Světová zdravotnická organizace (WHO), Dětský fond Organizace spojených národů (UNICEF) a rovněž i Mezinárodní organizace práce (ILO).

I když má tato organizace množství problémů a ohromné množství kritiků, je potřeba vidět především ideály a pozitivní myšlenky na kterých právě v období onoho největšího konfliktu byla utvářena a stavěna. Je to schopnost se poučit z historie i vlastních chyb a na tomto základě budovat něco nového, lepšího.

A tak si přejme, aby se takovýto globální konflikt již nikdy neopakoval, aby lidé na celé zemi už pochopili, že jsme si všichni sousedy a jsme si rovni a že jiné místo, než tuhle planetu nemáme. Aby se posilovala mezi státy, národy a lidmi vzájemná tolerance a solidarita.
(JJ)


OSLAVILI JSME SVÁTEK PRÁCE

.

35033EF7 1F83 449F 9C4C A90969BA309COdboráři našeho svazu se zúčastnili oslav 1. máje, které se konaly v obci Rudoltice na Orlickoústecku. V příjemném prostředí kulturních prostor místního obecního úřadu se sešla na stovka lidí, kteří si připomněli, čím by měl 1. květen skutečně být – oslavou práce a člověka jako jejího nositele.

Nadnárodní kapitál, jehož základním rysem je nestálost, nezodpovědnost a únik, si práce člověka neváží. A nemá k tomu ani důvod – dnes je zde, zítra jinde. Světem se potuluje spousta peněz, které nejsou kryty prací a samy o sobě generují další peníze. To je jistě lákavá představa – ale jen pro toho, kdo neví, že aby se zakousl do krajíce chleba, je zapotřebí zorat pole, zasít zrno, umlít mouku, uhníst těsto a upéct chléb,“ řekla ve svém projevu, mimo jiné, místopředsedkyně svazu, Xenie Kaduchová.

Účastníci setkání se živě zajímali o odborovou práci a náš výjezdní tým ve složení Michal Kovář, Lenka Kovářová, Josef Štajgl, Ursula Šánová, Richard Hynek a Jaroslav Kaduch se zájemcům plně věnoval. U stolku s propagačními předměty našeho svazu bylo rušno po celý den.

„Letošní první máj byl velmi povedenou akcí,“ zhodnotil průběh dne člen předsednictva Michal Kovář. „Hovořili jsme s mnoha lidmi a předali jim nejen naše materiály, ale i spousty rad a informací. Projev naší místopředsedkyně měl velkou odezvu a praktický dopad v tom, že se nám přímo na místě hlásili zájemci o členství. Naši práci ocenila také poslankyně Květa Matušovská, se kterou jsme se dohodli na šíření našich materiálů.“

Plně obsazený sál aplaudoval závěrečným slovům, kterými náš svaz vyzval k široké spolupráci: „Pojďme se setkávat, hovořit, přít se, diskutovat, hledat kompromisy. Pojďme žít naše vlastní životy a ne pustá schémata kopírující bezduché reklamy. Nebude to lehké, nebude to ani zábavné, bude to práce.  Ta práce, jejíž svátek dnes slavíme.“

Po těchto slovech následovala Píseň práce.  Celý sál si ji vyslechl a zazpíval ve stoje.

„Jsem ráda, že Nové odbory přijaly pozvání na oslavy Svátku práce,“ řekla předsedkyně okresního výboru KSČM v Ústí nad Orlicí Erika Kohoutová. „Je přirozené, že si tento svátek připomíná levice společně s odbory a když vidím obrovskou odezvu, kterou to v lidech vyvolává, jsem přesvědčena, že je to cesta správným směrem.“
(XK)

 

28.DUBEN - SVĚTOVÝ DEN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

.

66A98CBSvětový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vyhlásila Mezinárodní organizace práce, která letos slaví 100 let od svého založení, a stanovila jej na 28. duben. Od roku 2003 je tak každoročně tento den věnován problematice bezpečnosti práce, pracovních úrazů a nemocí z povolání. V tento den se také připomínají oběti pracovních úrazů s následníkem smrti.

V pracovním prostředí se vyskytuje celá řada rizikových faktorů a všechny způsobují po celém světě ohromné množství pracovních úrazů.
Každý rok se na celém světě stane více než 300 mil. pracovních úrazů, při nichž zemře na 2,3 mil. lidí, což představuje cca 6.300 úmrtí každý den, 262 úmrtí každou hodinu, tj.více než 4 úmrtí v důsledku pracovního úrazu každou minutu!
Dále je u přibližně 160 mil. lidí každoročně diagnostikována nemoc z povolání.

Vzpomeňme si na tato čísla, když půjdeme zítra do práce a nezapomeňme, že náš život a zdraví je to nejcenější co máme.
(JJ)


Odběr novinek

Pokud chcete dostávat novinky našeho odborového svazu, vyplňte svůj email.
Invalid email address.

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Tel:      582 319 229
Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz