80. VÝROČÍ VYPUKNUTÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY A JEJÍ POSELSTVÍ PRO DNEŠEK

.

67BC95EA 3600 4FBD 9DF2 FB296AF98ECCDnes je tomu 80. let od vypuknutí nejstrašnějšího globálního konfliktu v dějinách lidstva. Konfliktu, který za sebou zanechal 60 miliónů obětí a nevyčíslitelné materiální, kulturní a historické ztráty. 2. světová válka byla smutnou odpovědí na naděje lidstva, které po Velké válce přísahalo, že žádný podobný konflikt už nedopustí.

Není úkolem tohoto článku připomínat historická data, to učiní jiní a povolanější. Pojďme se však společně zamyslet na tím, nakolik je dnešní globalizovaný svět odolný proti nebezpečí války, která přeroste lokální rozměr. Jestliže připustíme, že válka je především konfliktem, ve kterém jde o zdroje, pak je na místě zpozornět.

V současném světě pozorujeme rapidní pokles dostupnosti vody i nerostného bohatství. Přírodní bohatství jako takové zatím náporu odolává, nicméně vědci bijí na poplach. Jestliže se nezmění celkový přístup lidstva – tedy ne pouze osobní odpovědnost jedince, jak je nám někdy předkládáno jako jediná správná cesta – budeme brzy muset řešit konflikty související s bojem o přežití.

Lokální konflikty rozdmýchávané ve jménu posvátných lidských hodnot jsou pouze zástěrkou pro to, aby byly vytvořeny podmínky pro bezohledné drancování a vytváření zisků. Každá poválečná obnova je především obrovským byznysem, na kterém se primárně obohatí mocenské elity. Jednou bojují za mír, podruhé hájí válku – vždy však jen to, co jim přinese větší zisk.

Války ve jménu čehokoliv je třeba odmítnout. Nejcennější je totiž obyčejný lidský život prožitý v míru a bezpečí.
(XK)

 

NÁŠ POŽADAVEK - V ROCE 2020 MINIMÁLNÍ MZDA 16 500 KORUN!

.

F6549227 5A10 492C 92E2 6B44EFACCA4AS nastávajícím podzimem se znovu otevře diskuse o podobě minimální mzdy na příští rok. Bohužel však opět nepůjde o širokou diskusi ve společnosti, protože klíčovým orgánem, který určí výši tohoto ekonomického nástroje, je tzv. Tripartita. Jakkoliv se jedná o širokou platformu, ve svém výsledku jde o uzavřené společenství tvořené dvěma odborovými svazy, zástupci zaměstnavatelů a vlády. Hlasy a názory ostatních odborových svazů a organizací nejsou vůbec brány v potaz. Považujeme to za narušení rovného odborového prostředí nespravedlivým zvýhodněním dvou nejsilnějších odborových svazů.

Náš svaz už několik let požaduje, aby minimální mzda byla důstojná a pohybovala se nad hranicí příjmové chudoby. Pro rok 2020 požadujeme minimální mzdu nejméně 16 500 korun a vyzýváme všechny odboráře, aby se k tomuto požadavku připojili.
(XK)

 

 

VÝVOJ EKONOMIKY - MÁME SE PŘIPRAVIT NA PÁD?

.

B240C247 CFEF 4D59 90DB 1C45641F1629Teorie ekonomických cyklů hovoří celkem jasně o několika fázích vývoje – depresi (nejnižší bod), konjuktuře, vrcholu a recesi. Tyto cykly mohou být krátkodobé, trvající 18 až 40 měsíců, střednědobé, které se počítají na 8 až 10 let a dlouhodobé v délce 20 – 50 let (sem patří známé Kondratěvovy vlny).

Politici, kteří se dostávají k moci, se snaží hospodářské cykly ovlivňovat. Podle sociologů se první rok nebo dva po volbách zavádí přísný režim, který sice snižuje inflaci, ale zároveň produkuje vyšší nezaměstnanost. Ve druhé části vlády, v jejímž závěru nadcházejí nové volby, si politici jako kouzlem začínají uvědomovat nutnost posilování ekonomiky a sahají k opatřením jako je snižování daní nebo zvyšování vládních výdajů. Vycházejí ze zjištění, že občan si pamatuje předvolební konjunkturu a zapomene na předchozí recesi. V jaké fázi hospodářského cyklu se nacházíme nyní?

Naše silně proexportní politika navázaná z velké části na německou ekonomiku prozatím stále ještě vykazuje známky růstu. Podle Analýzy vývoje ekonomiky, kterou v červnu zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, zůstává již čtvrtý kvartál meziroční růst reálného HDP na hodnotě 2,6 %. Za tento růst vděčí ekonomika spotřebitelské poptávce, která je výrazným znakem nízké nezaměstnanosti a růstu mezd. Nicméně i MPO upozorňuje, že bylo nuceno snížit odhad tempa růst HDP pro letošní rok na 2,5 %. Ještě v dubnu přitom ministerstvo očekávalo téměř 3 % růst. Důvod? Vývoj ekonomické situace v zahraničí, které dominuje obchodní válka Spojených států s ostatními zeměmi, především Čínou, ale také Evropskou unií, nepřehledná situace kolem brexitu a nebezpečí zpomalení evropských, především německé, ekonomiky. Ta chystá kroky, jak recesi, která se už nyní začíná projevovat problémy na pracovním trhu, zmírnit. Má jít především o oblast energetického zajištění domácností, podporu krátkodobých pracovních úvazků nebo posílení sociálních opatření.

Toto jsou varovné signály, které by měly vést k obezřetnosti a především k připravenosti reagovat na nastupující změnu. Je dobré si uvědomit, že teorie hospodářských cyklů je především obrazem nerovností, které produkují výkyvy a s tím související zhoršující se životní podmínky. Houpačka je zcela jistě krásnou dětskou hračkou, ale pokud by se měla stát definicí života, pak je třeba ji co nejrozhodněji odmítnout. Základním lidským právem a požadavkem je klid a stabilita, a to nejen pro elity a jejich pomocníky, ale pro všechny obyvatele. Připomeňme si to ve chvílích, kdy budeme poučováni o nezbytnosti ekonomických cyklů.
(XK)

 

DOVOLENÁ NA CHORVATSKÉM POBŘEŽÍ JE UŽ ZA NÁMI

.

20190706 180631Dovolená na chorvatském pobřeží, kterou organizoval náš svaz, je už jen krásnou vzpomínkou.
Letos potřetí jsme se společně vypravili do krásného prostředí slunné Dalmácie, kde nás vlídně přivítalo oblíbené letovisko Biograd na Moru. Několik desítek odborářů a jejich rodin se ve dvou turnusech rekreovalo v známém prostředí a zázemí. Zajištěno měli nejen ubytování a stravu, ale možnost výběru z několika zajímavých výletů, například celodenní výlet do NP Krka s návštěvou úchvatných vodopádů a plavbou po Visovackém jezeře anebo celodenní plavba do NP Kornati. Největší radost dělaly odborářům, a především dětem, čisté a prostorné pláže a azurově modré moře.

Těší nás, že se v uplynulých třech sezónách dostaly k moři více než dvě stovky našich odborářů. A protože je naším zájmem nabízet stále nové a zajímavé možnosti rekreace, budeme pro další rok připravovat jiné atraktivní destinace. Věříme, že si je naši odboráři oblíbí stejně, jako Biograd na Moru.
(XK)

 

JMÉNA ODBORÁŘŮ SMÍ ZŮSTAT TAJNÁ – VERDIKT KRAJSKÉHO SOUDU VE VĚCI SPORU CÍRKEVNÍ KONZERVATOŘE A ODBORŮ

.

1EA68D62 A89C 4F78 A2E3 3A484D85469CZaměstnavatel nemá právo žádat odtajnění jmen odborářů a z tohoto důvodu žádat o zrušení odborové organizace. Takové bylo včerejší rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě reprezentovaného soudcem Vladimírem Janšou.

Soudním jednáním vyvrcholilo napětí mezi Odborovou organizací při Církevní konzervatoři Opava a zaměstnavatelem, Církevní konzervatoří zřízené Německým řádem Bailivia Čechy, Morava a Slezsko. Odborová organizace vznikla v reakci na zhoršující se podmínky zaměstnanců školy, kteří byli nuceni přistoupit na systém zaměstnání ve třech různých typech smluv – přímé pedagogické činnosti, nepřímé pracovní povinnosti hrazené formou autorského honoráře a Dohodou o provedení práce.

Ve chvíli, kdy se odborová organizace proti zaváděnému systému ohradila, pokusil se zaměstnavatel o její pacifikaci. Vyvíjel hrubý nátlak na zaměstance a využil i možnosti hmotných trestů, které zavedení nového systému odměňování připouští.
„Učitelé jsou zaměstnáváni na 50 procent úvazku a zbytek je hrazen autorským honorářem, který představuje samostatnou smlouvu a může být pedagogovi kdykoliv odejmut,“ vysvětluje předsedkyně odborové organizace Jitka Kimmelová a dodává: „Může se tak stát, že učitel přinese domů měsíční výdělek ve výši deseti tisíc hrubého.“

Kvůli zhoršujícím se podmínkám se odborová organizace obrátila na několik odborových subjektů, žádný z nich však její volání o pomoc nevyslyšel.

„Zaměstnavatel nám začal zadržovat i poštu, která chodila na nahlášené sídlo odborové organizace shodné se sídlem zaměstnavatele,“ vzpomíná Jitka Kimmelová. „Posledním dopisem, který jsme dostali, byl leták Svazu Nové odbory, který zval ke spolupráci. Neváhali jsme a svaz oslovili. Byl to jediný odborový svaz, který se za nás nejen postavil, ale také účinně a profesionálně pomohl.“

Naše členské organizace vyjadřovaly svou podporu těžce zkoušeným kolegyním. Za všechny jmenujme Odborovou organizaci Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o. nebo Odborovou organizaci ORPA Lanškroun.

„Chtěl bych touto cestou podpořit členy Odborové organizace při Církevní konzervatoři v Opavě v jejich právoplatném úsilí a snaze spolupracovat se svým zaměstnavatelem. Z našeho pohledu je tento útok na odbory opravdu hanebný.“ Jiří Toporský, předseda

„Jménem odborové organizace OPRA Lanškroun Vám vyjadřuji plnou podporu. Pevně věřím ve Váš úspěch při soudním líčení.“ Michal Kovář, předseda

„Velice si ceníme úžasné podpory Svazu Nových odborů, jejich pomoci a právní podpory, bez které bychom určitě tento soudní spor nedokázali vyhrát,“ říká jménem všech členů své odborové organizace předsedkyně. „Jasné stanovisko soudce Vladimíra Janši, který potvrdil, že i odborové organizace s tajnými členy jsou naprosto legitimní a zaměstnavatel je musí akceptovat, je pro nás povzbuzením v další činnosti. Věřím, že naše společné vítězství může pomoci i dalším organizacím a srdečně je zveme do našeho středu,“ uzavírá Jitka Kimmelová.

Útok na samotnou podstatu existence odborů neunikl pozornosti médií. Česká tisková kancelář se své zprávě věnovala nejen výsledku soudního řízení, ale také tomu, co bylo spouštěčem celého konfliktu – mzdovému řádu nastavenému zaměstnavatelem (ZDE). Česká televize přinesla zprávu v sekci nových médií (https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/2877962-soud-zamitl-navrh-na-zruseni-odboru-opavske-konzervatore-jmena-clenu-pry-odbory) a podrobnou reportáž v rámci Událostí v regionech (9. minuta, 12 vteřina, https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/419231100030724-udalosti-v-regionech)
(XK)

 

ÚTOK NA ODBORY - ZAMĚSTNAVATEL SE SOUDNĚ DOMÁHÁ ZRUŠENÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE!

.

Nove odboryNaše členská Odborová organizace při Církevní konzervatoři Opava, čelí bezprecedentním útoku ze strany zaměstnavatele, u kterého působí. Jeho chování, kdy zaměstnancům vyhrožuje propuštěním, nevyplácením odměn za odvedenou práci nebo svévolným snížením úvazku, nese, dle našeho názoru, všechny známky porušování svobody sdružování a shromažďování.

Naše členská odborová organizace vznikla jako obrana zaměstnanců proti šikaně, bossingu a svévolnému porušování školského zákona ze strany zaměstnavatele, Církevní konzervatoře zřízené Německým řádem Bailivia Čechy, Morava a Slezsko.

Zaměstnavatel vyvíjí hrubý nátlak na zaměstnance s cílem znemožnit odborové organizaci výkon práv dle Zákoníku práce a Českou republikou ratifikovaných mezinárodních úmluv a soudní cestou se domáhá jejího zrušení.
Vyjadřujeme plnou podporu naší členské organizaci a jsme připraveni její zákonná práva a zájmy tvrdě hájit.
Soudní líčení se bude konat zítra, 24. července v 8.30 u Krajského soudu v Ostravě. O jeho průběhu budeme informovat.
(XK)

 

Odběr novinek

Pokud chcete dostávat novinky našeho odborového svazu, vyplňte svůj email.
Invalid email address.

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Tel:      582 319 229
Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz