BÝT ODBOROVĚ ORGANIZOVÁN JE SVOBODNÉ PRÁVO VŠECH ZAMĚSTNANCŮ

.

david siglin UuW4psOb388 unsplashNáš svaz za dobu své existence pomohl u řady zaměstnavatelů založit odbory a zlepšit tak postavení zaměstnanců a odměňování za práci, a je připraven vždy pomoci zaměstnancům se odborově organizovat. Ať už v některé z existujících odborových organizací, anebo třeba v nově založené. Nabízíme rovněž možnost stát se členem v naší odborové organizace přímo v našem svazu určené pro individuální členství.

Často se na náš svaz obrací zaměstnanci s dotazy, jestli jim zaměstnavatel může členství zakázat, anebo zdali bychom jim přímo nepomohli se založením odborové organizace. Jejich pohnutky a důvody jsou vždy stejné. Mají pocit beznaděje ze svého zaměstnání, svých nadřízených, z pracovních a mzdových podmínek a odbory berou jako poslední instanci, která by jim mohla pomoci.

Velmi často se ptají, zdali se zaměstnavatel dozví to, že jsou odborově organizováni. A to z důvodu obavy o to, že se jim zaměstnavatel pomstí za členství v odborech, nebo, že by se jich mohl chtít zbavit. V některých případech i proto, že mají například ve své pracovní smlouvě uvedeno, že se nebudou odborově organizovat.

Svobodně se sdružovat, především se odborově organizovat, je právo každého občana a vychází ze závazných mezinárodních úmluv. Rozhodně není potřeba komukoliv sdělovat informace o svém členství natož se ptát zaměstnavatele jestli mohu do odborů vstoupit. Naproti tomu, ani zaměstnavatel nesmí členství zaměstnanců v odborech bránit. Pouze odbory mohou se zaměstnavatelem uzavírat kolektivní smlouvy, kontrolovat bezpečnost na pracovištích a mají právo po zaměstnavateli vyžadovat některé mzdové, ekonomické a další údaje.

Nenechme se okrást o naše práva daná mezinárodními úmluvami a našimi zákony, vstupujme svobodně do odborů a zakládejme odborové organizace.
(SNO)

 

NAŠI ČLENOVÉ NEJSOU NA PRACOVNĚ PRÁVNÍ PROBLÉMY SAMI

.

EB6DA2A8 2CBC 4DDE 8EFC 6FDC04F9471DTo, že být členem odborů má mnoho výhod je jisté. Jedině když se zaměstnanci odborově organizují mohou zlepšit své pracovní podmínky a prosadit lepší a důstojné mzdové podmínky.

Důležitou náplní odborové činnosti je i pomoc a zastupování zaměstnanců při řešení jejich práv a problémů, kdy zaměstnavatel nedodržuje platnou legislativu a předpisy. Náš svaz poskytuje všem členům našich organizací bezplatnou právní pomoc a možnost konzultací. Ukazuje se, že někteří zaměstnavatelé se mnohdy neštítí nejen zákon obcházet ale jej i přímo popírat. Případy kdy zaměstnavatel například zaměstnancům tvrdí, na zaplacení náhrady za státní svátek není nárok, ale je to výhradně jeho dobrovolné rozhodnutí skutečně nejsou žádnou výjimkou.

Stejně tak i velké prohřešky některých zaměstnavatelů proti zákonu, kdy je například nesprávně ukončený pracovní poměr. Snaha ušetřit a sázka na nevědomost zaměstnanců vede tak daleko, že se zaměstnavatel snaží přesvědčit zaměstnance k podpisu dohody o rozvázání pracovního poměru okamžitě s tím, že je to pro něj nejlepší, a to někdy zcela bez jakéholiv odstupného. Různé formy krácení práv zaměstnanců se stále opakují. Někteří zaměstnavatelé bez ohledu na lhůty mění rozvrhy směn, nevedou řádné evidence přesčasové práce, nedodržují přestávky v práci či mezi směnami. Často se také uchylují k nerovnému odměňování, kdy jsou zaměstnanci na stejných pozicích záměrně odměňováni odlišným způsobem.

Je toho skutečně mnoho co někteří zaměstnavatelé porušují. Často jde o jejich neomluvitelnou neznalost, kdy je pro mnohé z nich Zákoník práce naprosto neznámým předpisem, často jde však o cílené porušování zákona. Proto je důležité zakládat u zaměstnavatelů odborové organizace a být v nich odborově organizován. Současně je nutné mít na paměti, že odbory nejsou žádná spořitelna, ale spíše pojišťovna, kde se člen může dovolat v případě bezpráví pomoci a kde mám možnost se na někoho obrátit o radu.

Náš svaz aktuálně aktivně pomáhá několika našim členům v boji za jejich práva prostřednictvím soudních sporů. Členové organizací sdružených v našem svazu tak skutečně nejsou na své pracovně právní problémy sami.
(SNO)

 

OD ZÁŘÍ SE ROZŠIŘUJE NAŠE NABÍDKA VÝHODNÝCH TARIFŮ

.

chase chappell 4Hv6CF1NCjY unsplash1.září vstoupila v platnost aktualizovaná nabídka zvýhodněných tarifů pro naše členy a jejich rodiny od společnosti VODAFONE ONENET.

Jsme velmi rádi, že se opět podařilo vyjednat skutečně skvělou nabídku, která jistě uspokojí každého zájemce.

Do nabídky se kromě stávajících tarifů s měsíčním paušálem za jednu korunu a voláním, a sms za 73 haléřů, a dále tarifů s neomezeným voláním a posílám sms za ceny měsíčního paušálu již od 230Kč, nově zařazuje skutečně exkluzivní nabídka paušálu s neomezeným voláním, posíláním sms a neomezeným objemem spotřebovaných dat. A to za celkovou cenu 604Kč!

Současně dále rozšiřujeme nabídku datových balíčků, které se dají přikoupit k některým paušálům. Nabídka bude 250MB, 500MB a 1,5GB, dále 4GB, 6GB a 10GB, přičemž největší nabízený měsíční balíček je 20GB za 315 Kč.

Skvělé je, že u nás se účastník nezavazuje k žádnému závazku a dle potřeby může tarify měnit, či v případě zájmu může i zcela bezsankčně odejít k jinému operátorovi.

Jsme rádi, že se nám daří pro naše členy stále zajišťovat atraktivní nabídku benefitů, jako bonus ke členství v odborech. Aktivace či přenos čísla od jiného oprátora je velmi jednoduchá. Stačí být našim členem a vypnil formulář na našem webu.
Více se dozvíte na našem webu v části Levné volání.
(SNO)

 

I SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ MÁ SVÁ PRAVIDLA

.

60C10B45 6D37 4C5C 8F62 86B321372035Zaměstnavatel musí svým zaměstnancům zajistit pro jejich práci adekvátní prostředí. Mimo jiné i sociální zázemí. Základní legislativní rámec pro hygienické zázemí staveb vymezuje vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby, konkrétní požadavky na sociální zázemí pro zaměstnance najdeme v Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., které stanovuje podmínky ochrany zdraví při práci.

Toto nařízení mimo jiné uvádí, že na pracovišti do pěti zaměstnanců lze mít jeden společný záchod, pak už musí být oddělené pro ženy a muže. Počet mís je zde rovněž stanoven a to v závislosti na počtu zaměstnanců. Pro prvních 10 žen a 10 mužů je potřeba vždy minimálně jeden záchod. Pak se požadavky s přibývajícím počtem zaměstnanců upravují dle jejich počtu.

Zřejmě největším oříškem pro mnohé zaměstnavatele je, dodržení vzdálenosti záchodu od jednotlivých pracovišť. Záchod totiž smí být od pracoviště vzdálený maximálně 120 metrů, případně jen 75 metrů při ztíženém přístupu (například při chůzi do kopce či nerovnosti povrchu, při chůzi po schodech apod.). A to může být v některých velkých halách a provozech opravdu problém.

Stejné nařízení dále uvádí, že prostor sanitárního zařízení musí mít výšku nejméně 230 cm a pokud je jeho plocha větší než 30 m2, musí být vysoký nejméně 250 cm.
Neméně důležité jsou i šatny, které musí být zřízeny pro zaměstnance, pokud musí nosit pracovní oděv a nemůžou se z hygienických, epidemiologických nebo jiných důvodů převlékat v jiném prostoru. Mezi sociální zařízení patří i případné sprchy pro zaměstnance. I zde platí pravidla a nelze je například zřizovat bez přímé vazby na šatny.

Na dodržení požadavků dohlíží příslušná hygienická stanice, jejíž pracovníci schvalují i projektovou dokumentaci stavby nebo rekonstrukce.
(SNO)

 

MINIMÁLNÍ MZDA V ROCE 2021? NEJMÉNĚ 17.000KČ!

.

1EBC57EF B611 4BE6 A3EA B7EBC124182DV posledních dnech médii prošla informace o představách největší odborové centrály o růstu minimální mzdy pro rok 2021 na úroveň blízko hodnoty 16.000Kč. Dle našeho názoru je to stále málo. Náš svaz společně některými dalšími několik let upozorňuje na skutečnost, že takový růst minimální mzdy je nedostatečný a v kontextu porovnání nákladů práce a stanovení minimální odměny za práci v okolních zemích, jsme jednoznačně v rámci střední Evropy stále málo placenou a levnou pracovní silou.

Pro letošní rok jsme navrhovali růst minimální mzdy na hodnotu 16.500Kč a to právě s ohledem na růst minimální mzdy v okolních zemích a tehdejší predikci hodnoty příjmové chudoby. Je sice fakt, že letošní rok je díky situaci s pandemií rokem ekonomicky specifickým, nicméně, jak ukazují statistiky za první pololetí, hodnota minimální mzdy skutečně měla být pro letošní rok nastavena nad hodnotu 15.000Kč.

Stanovování ekonomických prognóz pro rok 2021 je rozhodně těžší než v předchozích letech. Ovšem, jestli chceme zajistit, aby zaměstnanci byli důstojně odměňováni a jejich příjem vystačil alespoň na zajištění životních potřeb a současně umožnil v rozumné míře i spotřebu a tím byl podpořen prodej a výroba, tak rozhodně, bez ohledu na pandemii musí minimální mzda ze současných 14.600Kč opět razantně vzrůst. A to na hodnotu minimálně 17.000Kč, což je i náš požadavek pro rok 2021! Ostatně, jen takovýmto zvýšením se konečně přiblížíme k hodnotě 50% z průměrné mzdy ve státě.

V opačném případě nám totiž stále rychleji ujíždí vlak. Na Slovensku totiž vláda počítá s tím, že od 1. ledna 2021 se minimální měsíční mzda zvýší z 580 eur na 620 eur, tedy přibližně na 16.300Kč. Polská vláda již předložila návrh na zvýšení minimální mzdy na výši 2.800 zlotých, tedy na cca 16.600 Kč! V Německu se také plánuje postupné zvyšování minimální mzdy, a to od 1. ledna 2021 na 9,50 eura za hodinu a od 1. července potom na 9,60 eura za hodinu. V Německu se tedy bude minimální mzda od června 2021 pohybovat kolem 42.000 Kč.

Minimální mzdu stanovuje svým rozhodnutím vláda ve formě Nařízení vlády. Tomuto rozhodnutí předchází jednání se sociálními partnery v rámci Rady hospodářské a sociální dohody, tzv.Tripartity. Bohužel zde nejde o širokou diskusi ani ve společnosti ani napříč odborovým hnutím, ale o komorní debatu pouze několika členů této Tripartity. Hlasy a názory ostatních odborových svazů a organizací nejsou vůbec brány v potaz.

Náš svaz několik let své požadavky předkládá společně s dalšími odborovými uskupeními přímo premiérovi ČR a ministryni práce a sociálních věcí. Ovšem bez výsledku.
(SNO)

 

Odběr novinek

Pokud chcete dostávat novinky našeho odborového svazu, vyplňte svůj email.
Invalid email address.
Captcha
Neplatný vstup

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Tel:      582 319 229
Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz