NABÍDKA REKREACE PRO ROK 2021

.

agnieszka m lY1hgP4cojA unsplash 1Pro naše členy a jejich rodiny jsme připravili i pro příští rok zajímavou a pestrou nabídku rekreace. Kromě tradiční nabídky oblíbených lázeňských lokalit, kam se mnozí vracejí již řadu let a užívají si tamní rekondiční pobyty, jsme zajistili rozšířenou nabídku zahraniční rekreace s cílem vyjít vstříc požadavkům ze strany členů.

Rozsah nabídky lázeňských zařízení je pro příští rok obdobný jako v předchozích letech. Snažíme nabízet jak týdenní pobyty, tak zkrácený rozsah pro ty, kteří si chtějí jet odpočinout pouze na tři, čtyři dny. V nabídce tak naleznete nejvíce oblíbené a našimi členy využívané lázně Luhačovice a Slatinice. Pro příští rok krom zmíněných připravujeme i nabídku méně známých lázní Mšené, které naši členové teprve poznávají. Věříme, že naše nabídka lázeňských pobytů bude v příštím roce hojně využívaná a nepotkají nás žádná omezení.

V nabídce zahraniční rekreace pro příští rok přicháme s tradičním a oblíbeným pobytem na Jadranu v chorvatském Pakoštane. Účastníci, kteří se tam letos vypravili poprvé i pochvalovali především kvalitní ubytování a domácí polopenzi, která byla přímo v místě ubytování. Proto jsme i pro příští rok zajistili jeden celý turnus, kde nabízíme opět možnost zúčastnit se nejen pro naše členy, ale i jejich rodiny. Účastníci mohou využít možnost koupání na několika plážích různého charakteru, včetně zcela vzrostlými borovicemi zastíněné veliké pláže Pilatuša. Zajištěno mají ubytování, dopravu, polopenzi, delegáta, nabídku fakultativních výletů.

Do nabídky zahraníční rekreace nově zařazujeme nabídku pobytově-poznávacího zájezdu do polského Gdańsku. Ubytování je zajištěno v pohodlném hotelu v místní části Wrzeszcz odkud je to kousek na pláže Gdańské zátoky především oblasti Sopot a rovněž i do centra měst Gdaňsk a Sopot. Předevší staré hanzovní město Gdańsk nabízí veliké množství památek na různá období tohoto města. Vše je pohodlně dostupné MHD, která je k využití poblíž hotelu. Součástí zájezdu jsou i organizované výlety s odborným průvodcem. Kromě návštěvy výše zmíněných měst je zajištěn výlet na hrad Malbork a rovněž i na polostrov Hel s možností koupání anebo návštěvy vojenských památek z různých období 20 století. Cestou zpět se účastníci zájezdu ještě podívají do krásného města Toruń, známého především jako rodiště M.Kopernika. Ve volné dny bude pro zájemce zajištěn hromadný odvoz na pláže, anebo mohou účastníci poznávat památky a krásy okolí. Zajištěno mají ubytování, dopravu nejen tam i zpět, ale i na všechny výlety, polopenzi, delegáta a odborného průvodce.

Věříme, že touto nabídku oslovíme naše členy a umožníme jim strávit klidnou a zábavnou dovolenou, ať už na slunném Jadranu, anebo pro mnohé neznámém Baltu.
Veškeré informace o termínech, cenách a možnostech přihlášení se najdete v záložce Rekreace, lázně a tábory.
(SNO)

 

STARTUJE VYJEDNÁVÁNÍ KOLEKTIVNÍCH SMLUV PRO PŘÍŠTÍ ROK

.

benjamin child 0sT9YhNgSEs unsplashKaždoročně na přelomu října a listopadu tradičně zahajuje naprostá většina odborových organizací vyjednávání Kolektivních smluv pro další rok. Ne jinak tomu je i letos. A přece je to jiné. Vše se podřizuje situaci a opatřením okolo probíhající pandemie. Mnohdy tradiční setkání mezi vedeními odborů a zaměstnavatelů s komentovaným předáním návrhu znění smlouvy a jejích parametrů se mění ve formální elektronické podání.

V přípravě textů smluv a sumarizaci návrhů se pak promítá nejistota z dalších měsíců, vývoje ekonomiky, mezinárodní situaci a podobně. Obě strany upozorňují, že letošní vyjednávání bude nejen odlišné od předchozích let, ale bude i velmi opatrné. Teprve nyní se naplno projeví vyjednávací talenty na obou stranách a očekává se i větší taktizování. Někteří zaměstnavatelé již avizují snahu o parametrické změny ve smlouvách v neprospěch zaměstnanců.

Je pochopitelné, že zaměstnavatelé mohou mít dle sektoru ve kterém podnikají obavy z toho co bude rokce 2021. Na druhou stranu, pokud to je možné, tak by odboráři neměli podléhat snahám o "osekání" smluv, ale měli by zhodnit kondici zaměstnavatele dle reálných čísel a relevantních ukazatelů.

Odborové organizace sdružené v našem svazu jdou vesměs do vyjednávání s návrhy na rozumný růst mezd, rozšíření sociálních jistot a udržení benefitů, které byly sjednány v dřívějších letech. Především snaha o realistický přístup by měla být přítomna na obou stranách. Stahování kalhot když brod není ani v dohledu ve formě snížení anebo snad rušením některých benefitů a sociálních jistot sjednaných v Kolektivních smlouvách dnes rozhodně není na místě.

Všem odborářům proto přejeme slušné zaměstnavatele a kvalitní funkcionáře, kterým se podaří naleznout shodu k uzavření Kolektivních smluv jako výrazu dobrého přístupu a vážení si vlastních zaměstnanců.
(SNO)

 

POVINNÉ ROUŠKY NA PRACOVIŠTI?

.

kumpan electric aom4anqtzgY unsplashNebezpečný coronavirus nezmizel, roušky se díky opatřením ministerstva zdravotnictví vracejí do našich životů a jak to vypadá, hned tak se jich nezbavíme. Nosit roušky musíme v případech, které určuje ministerstvo (hygiena), popřípadě vláda. Jak je to ale v případech, když zaměstnavatel nutí zaměstnance nosit roušky i tam, kde to není povinné?

I před pandemií koronaviru museli roušku používat někteří zaměstnanci při určitých činnostech. Její použití totiž nařizují předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Konkrétně jde o nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. Zde je v Příloze č.3 stanovena povinnost ochrany dýchacích orgánů při přesně vyjmenovaných rizikových činnostech.

Ze zmíněného seznamu jasně vyplývá, že zaměstnavatel nemůže automaticky nařídit nošení roušek nebo podobné ochrany v případě rizika nákazy virem. Může však takovou povinnost na konkrétním pracovišti zavést, pokud si to podle něj vyžaduje bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Nicméně toto rozhodnutí je podmíněno vypracováním příslušné dokumentace na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek na pracovišti – včetně systému, jak roušky skladovat, jak s nimi zacházet, kam je vyhazovat. Bezpečnostní opatření pak musí projednat i se zástupci zaměstnanců, tedy s odbory.

Jakékoliv osobní ochranné pracovní prostředky musí zaměstnavatel poskytovat zaměstnancům bezplatně. V takovém případě by je tedy musel zaměstnancům zajistit. Jenom kdyby taková povinnost vyplývala přímo z epidemiologického nařízení ministerstva zdravotnictví (hygieniků), byla by odpovědnost pouze na zaměstnancích.
Důležité jsou i další ustanovení v legislativě, a to například povinnost zavedení bezpečnostních přestávek při práci s ochranou dýchacího ústrojí. První bezpečnostní přestávka musí být nejpozději po dvou hodinách od započetí výkonu práce, a to v trvání nejméně 15 minut. Následné se přestávky zařazují nejpozději po každých dalších dvou hodinách od ukončení předchozí přestávky v trvání nejméně 10 minut. Takovéto bezpečnostní přestávky se započítávají do přecovní doby.

Pokud tedy rouška není povinná jako OOPP může zaměstnavatel její užití zaměstnancům pouze doporučit. Nemá právo je ale po nich vyžadovat.
(SNO)

 

ZAMĚSTNANEC MUSÍ BÝT NA PRVNÍM MÍSTĚ

.

30A2310A AF5E 4CF3 B37E C33A13298301V souvislosti se zavedením dalších vládních restrikcí a omezení je potřeba připomenout, že i když se chystají anebo prodlužují opatření na podporu zaměstnavatelů, dle našeho odborového pohledu je nejdůležitější ochránit zaměstnance a osoby přímo ohrožené případným propouštěním.

Je totiž zjevné, že se situace bude zhoršovat a mnoho malých podnikatelů raději své podnikání ukončí.

Jsou případy, kdy především malí zaměstnavatelé ve službách a malých provozech již od jara sahají ke snížení nákladů snížením počtu zaměstnanců. Sice pomalu, ale stále od jara stoupá nezaměstnanost. Je to dáno tím, že k propouštění prozatím nepřistupují velcí zaměstnavatelé, kteří mají prostor výkyvy ve výrobě řešit omezením agenturních zaměstnanců, brigádníků či externích zaměstnanců. Ovšem drobní zaměstnavatelé především v malovýrobě a službách mnohdy nemají kam sáhnout a po dohodě se svými dvěma třemi zaměstnanci je propustí. Ti statistikami nijak výrazně nezamávají. Dle našeho názoru je nezbytně nutné ochránit i tyto místa a nedovolit aby se tak nakonec stovky a tisíce pracujících ocitli na úřadu práce a mnohdy i bez příjmu.

Stát jednoznačně musí okamžitě prodloužit programy Antivirus A, B i C, nejméně do konce prvního čtvrtletí 2021. Musí zvýšit minimální mzdu na hodnotu 50% průměrné mzdy a podržet tak příjem pracujících na úrovni která podpoří spotřebu. Musí zvýšit a prodloužit podporu v nezaměstnanosti, aby se lidé, kteří tuto podporu pobírají nepropadli i se svými rodinami do sociálních problémů. Musí urychleně nastartovat diskuzi o zavedení tzv.nepodmíněné základního příjmu. Musí připravit a nabídnout zaměstnavatelům v klíčových odvětvích možnost zestátnění jejich podniků s udržením jejich chodu a zaměstnanosti.
(SNO)

 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA PRO NAŠE ČLENY

.

2020 10 12

Ve spolupráci se společností GreenSwan jsme pro naše členské organizace a jejich jednotlivé členy i s rodinami zajistili skvělou aktuální nabídku. Možnost objednání vítamínů na posílení organizmu a imunity v této složité době. Jsme rádi, že můžeme našim členům alespoň takto pomoci.

V případě zájmu stačí nahlásit vedení své odborové organizace počty jednotlivých přípravků a ty potom budou centrálně zajištěny a rozdistribuovány.

Nabídka je platná pouze do půlky měsíce listopadu anebo do vyprodání zásob!

Pro detaily stačí kliknout na obrázek vedle článku.
(SNO)

 

 

 

 

BÝT ODBOROVĚ ORGANIZOVÁN JE SVOBODNÉ PRÁVO VŠECH ZAMĚSTNANCŮ

.

david siglin UuW4psOb388 unsplashNáš svaz za dobu své existence pomohl u řady zaměstnavatelů založit odbory a zlepšit tak postavení zaměstnanců a odměňování za práci, a je připraven vždy pomoci zaměstnancům se odborově organizovat. Ať už v některé z existujících odborových organizací, anebo třeba v nově založené. Nabízíme rovněž možnost stát se členem v naší odborové organizace přímo v našem svazu určené pro individuální členství.

Často se na náš svaz obrací zaměstnanci s dotazy, jestli jim zaměstnavatel může členství zakázat, anebo zdali bychom jim přímo nepomohli se založením odborové organizace. Jejich pohnutky a důvody jsou vždy stejné. Mají pocit beznaděje ze svého zaměstnání, svých nadřízených, z pracovních a mzdových podmínek a odbory berou jako poslední instanci, která by jim mohla pomoci.

Velmi často se ptají, zdali se zaměstnavatel dozví to, že jsou odborově organizováni. A to z důvodu obavy o to, že se jim zaměstnavatel pomstí za členství v odborech, nebo, že by se jich mohl chtít zbavit. V některých případech i proto, že mají například ve své pracovní smlouvě uvedeno, že se nebudou odborově organizovat.

Svobodně se sdružovat, především se odborově organizovat, je právo každého občana a vychází ze závazných mezinárodních úmluv. Rozhodně není potřeba komukoliv sdělovat informace o svém členství natož se ptát zaměstnavatele jestli mohu do odborů vstoupit. Naproti tomu, ani zaměstnavatel nesmí členství zaměstnanců v odborech bránit. Pouze odbory mohou se zaměstnavatelem uzavírat kolektivní smlouvy, kontrolovat bezpečnost na pracovištích a mají právo po zaměstnavateli vyžadovat některé mzdové, ekonomické a další údaje.

Nenechme se okrást o naše práva daná mezinárodními úmluvami a našimi zákony, vstupujme svobodně do odborů a zakládejme odborové organizace.
(SNO)

 

Odběr novinek

Pokud chcete dostávat novinky našeho odborového svazu, vyplňte svůj email.
Invalid email address.
Captcha
Neplatný vstup

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Tel:      582 319 229
Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz