POVINNÉ TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE FIRMÁCH STARTUJE

.

mika baumeister gfzREKfZYgE unsplashNové povinné testování odstartovalo dle Mimořádného opatření MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN. Zaměstnavatelé dle něj například nově nesmí umožnit na pracovišti přítomnost zaměstnance, který v posledních 7 dnech neabsolvoval PCR test nebo Ag test, nebo jiný preventivní test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem(!).

Naopak zaměstnanci jsou nově povinni se takovému testování podrobit, což bylo doposud nemyslitelné a pouze dobrovolné.
Tyto povinnosti se od dnešního dne týkají zaměstnavatelů s počtem zaměstnanců 250 a více s tím, že musí vyzvat zaměstnance, aby test absolvovali mezi 5. 3. a 12. 3. 2021. Od 12. 3. 2021 tedy již nesmí mít na pracovišti žádného zaměstnance, který by v posledních 7 dnech neabsolvoval některý z určených druhů testů s negativním výsledkem.

Pro zaměstnavatele s počtem zaměstnanců od 50 do 249 platí povinnost testovat zaměstnance od 5. 3. 2021, s tím, že musí vyzvat zaměstnance, aby test absolvovali mezi 8. 3. a 15.3. 2021. U těchto zaměstnavatelů tedy od 15. 3. 2021 nesmí mít na pracovišti žádného zaměstnance, který by v posledních 7 dnech neabsolvoval některý z určených druhů testů s negativním výsledkem.

I když jistě všichni chápou okolnosti a důvody testování a rozumí tomu, že jde de facto o nařízení ze strany státu, vyvstává zde řada důležitých a závažných otázek. Například, pokud zamětsnavatel zaměstnanci, který se odmítne podrobit testu neumožní vstup na pracoviště a nechá jej doma na tzv. jiné důležité osobní překážce v práci, za kterou zaměstnanci podle zákoníku práce nepřísluší náhrada mzdy, jestli je skutečně tento postup zákonný.

Anebo když se zaměstnavatel rozhodne s takovým zaměstnancem ukončit pracovní poměr výpovědí z důvodu, že se zaměstnanec odmítnul nechat otestovat. Výpovědní důvody jsou totiž v § 52 Zákoníku práce uvedeny taxativně a nepodstoupení testu na infekční chorobu se mezi nimi nenachází. Jelikož testování na SARS-CoV-2, byť i s pozitivním výsledkem, nespadá pod pojem lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovně-lékařských služeb, nepřichází v úvahu výpovědní důvody uvedené pod písmeny d) a e) výše uvedeného ustanovení Zákoníku práce.

Rovněž je otázkou jak se bude postupovat v případě, že zaměstnavatel nebude provádět nařízené testování a zaměstnanci odmítnou pracovat.

Otázek se množí více. Doufejme, že Vláda a Ministerstvo zdravotnictví jsou na jejich odpovědi připraveni.
(SNO)

 

Odběr novinek

Pokud chcete dostávat novinky našeho odborového svazu, vyplňte svůj email.
Invalid email address.
Captcha
Neplatný vstup

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Tel:      582 319 229
Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz