ČMKOS ohlásila na 21.května demonstraci

Na úterý 21. května 2024 ČMKOS ohlásila protest proti změnám v zákoníku práce a v oblasti důchodů, které připravuje současná vláda. Protestní akce začně ve 12 hodin na Malostranském náměstí v Praze.

Práce ve státní svátek

Podle § 115 zákoníku práce přísluší zaměstnanci za dobu práce ve svátek dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek, které mu zaměstnavatel poskytne nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté době. Jde tak o jakési odložení dne pracovního klidu na pozdější dobu. Za dobu čerpání náhradního volna přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

1. květen - Svátek práce

Svátek práce vznikl v reakci a vzpomínce na události, které proběhly v roce 1886 v Chicagu, kde se 1. května pod vedením odborů a anarchistů uskutečnila jednodenní stávka. Této stávky, kterou vyhlásil anarchistický deník The Alarm a která byla krvavě potlačena, se tehdy dle odhadů zúčastnilo až půl milionu dělníků.

Závěrečná konference projektu o odborech v České republice

V úterý 30.dubna se v Praze ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. (VUPSV) uskutečnila závěrečná Konference s názvem “Zvyšování odborové organizovanosti v České republice.” Na závěrečné konferenci tak byl vyhodnocen projekt, který monitoroval a řešil situaci a stav odborové organizovanosti a možnosti rozvoje a posilování odborů.

Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Letos Mezinárodní organizace práce (MOP; anglicky International Labour Organization, ILO) za hlavní téma svátku 28. 4. zvolila vliv klimatické změny na bezpečnost a zdraví při práci. Upozorňuje tak na to, že klimatická změna má zásadní dopady nejen na životní prostředí, ale i na svět práce, na zdraví a bezpečnost na pracovišti.

V Olomouci se sešli zástupci členských organizací svazu

Ve čtvrtek 25. dubna se v Olomouci sešlo Shromáždění svazu Nové odbory na svém XIX. zasedání. Na programu bylo projednání změn Stanov a Volebního řádu svazu, úprava Statutu Sociálního fondu s cílem zvýšit některé vyplácené příspěvky.

Adresa

Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
ČESKÁ REPUBLIKA

Zavolejte nám

Napište nám

sekretariat@noveodbory.cz

Datová schránka: ica7eus

Odkazy