Závěrečná konference projektu o odborech v České republice

V úterý 30.dubna se v Praze ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. (VUPSV) uskutečnila závěrečná Konference s názvem “Zvyšování odborové organizovanosti v České republice.” Na závěrečné konferenci tak byl vyhodnocen projekt, který monitoroval a řešil situaci a stav odborové organizovanosti a možnosti rozvoje a posilování odborů.

IMG 1042V rámci konference vystoupili mimo jiné JUDr. J.Vácha z MPSV, který představil situaci s transpozicí směrnice o přiměřených minimálních mezdách v rámci EU do našeho pracovního práva. Tato směrnice neřeší pouze otázku minimálních mezd, ale i postavení odborových organizací s cílem zajistit pokrytí kolektivními smlouvami nejméně 80% zaměstnanců. Což nyní hrubě nesplňujeme.

Dále Ing.S.Veverková z VUPSV představila výsledky průzkumu mezi odborovými svazy, který si kladl za cíl detekovat hlavní problémy poklesu odborové členské základny u nás.

Následně Mgr.A.Kroupa, PhDr.Š.Lehmann a Mgr.R.Kyzlinková z VUPSV představili výsledky šetření o stavu odborů a odborové organizovanosti z pohledu zaměstnanců. Z výsledků šetření se ukázalo, že odbory mají dlouhodobé pozitivní renomé ve společnosti a současně neumí čelit novodobým výzvám a pracovat s nečleny, ale i členy. Odbory totiž mají jisté limity v podobě funkcionářů a otevírají se možnosti v oblasti neoslovených zaměstnanců vedoucí ke zvyšování podílu odborové organizovanosti a to i z řad OSVČ.

JUDr.J.Horecký z ČMKOS popsal možnosti a překážky pro odborové organizování OSVČ a jejich postavení. Rovněž se zabýval a popsal příklady z praxe v rámci kolektivního vyjádnávání. 

Konference i celý projekt byly zajímavou analýzou stavu odborové organizovanosti a jejího dlouhodobého vývoje. Náš svazu který byl do projektu zapojen bude s jeho výsledky dále pracovat.

Adresa

Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
ČESKÁ REPUBLIKA

Zavolejte nám

Napište nám

sekretariat@noveodbory.cz

Datová schránka: ica7eus

Odkazy