Práce ve státní svátek

Podle § 115 zákoníku práce přísluší zaměstnanci za dobu práce ve svátek dosažená mzda a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek, které mu zaměstnavatel poskytne nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté době. Jde tak o jakési odložení dne pracovního klidu na pozdější dobu. Za dobu čerpání náhradního volna přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

IMG 0730Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku k dosažené mzdě nejméně ve výši průměrného výdělku místo náhradního volna. To znamená, že za práci ve státní svátek by zaměstnanec měl primárně dostat mzdu za odpracované hodiny a dále náhradní (proplacené) volno. Příplatek (na místo náhradního volna) je tak pouze fakultativní možností poskytovaný pouze na základě dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

V případě, že by šlo o práci přesčas, a nedošlo by k čerpání náhradního volna, tak zaměstnanci přísluší i příplatek za práci přesčas. Je potřeba dodat, že práci přesčas, lze nařídit pouze v případech naléhavé opravné práce, nakládací a vykládací práce, inventurní a závěrkové práce a dalších, specifikovaných v § 91 zákoníku práce (to se ovšem netýká situace, kdy zaměstnanec v den, na který připadl státní svátek, má rozvrženou směnu. V takovém případě nejde o práci přesčas.)

Adresa

Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
ČESKÁ REPUBLIKA

Zavolejte nám

Napište nám

sekretariat@noveodbory.cz

Datová schránka: ica7eus

Odkazy