Horko na pracovišti vs. ochranné nápoje

Žhavé léto je plném proudu a rtuť teploměru překračuje tropickou třicítku. Pro všechny milovníky koupání je to ideální počasí, ale co ti, kteří nejsou na dovolené a musejí být v práci? Mají právo požadovat po zaměstnavateli, aby jim zajistil nápoje!

07APČasto se setkáváme s tím, že lidé vůbec neznají pojem „ochranný nápoj“. Všichni jsme zvyklí na bezpečnost práce, víme, že máme například nosit reflexní vesty, ochranné rukavice, helmy, boty a tak dále, ale tím chráníme pouze svůj zevnějšek.

Ochranný nápoj zjednodušeně doplňuje minerály a vitamíny, které jsme ztratili například vlivem pocení při vysokých teplotách, či v důsledku namáhavé práce v náročném prostředí. Hodí se jak pro horníky v dolech, tak i pro pracovníky v kancelářích, kteří se ve vedru potí u svých počítačů. Vysoké teploty ale nejsou jedinou podmínkou, ochranný nápoj se poskytuje i při nízkých teplotách.

V oblasti BOZP totiž platí zásada, že zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky, a to vhodnou organizací práce v oblasti BOZP a přijímáním opatření k předcházením rizikům. Tuto povinnost ukládá zaměstnavateli přímo Zákoník práce v §102. Jedním z rizik je i práce v nepříznivých mikroklimatických podmínkách, tedy práce v chladu a v horku. Proto Zákoník práce v §104 výslovně stanoví, že na pracovištích, kde nelze odstranit či dostatečně omezit rizika, tzn. i při nedostatečných mikroklimatických podmínkách na pracovišti, je zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnancům ochranné nápoje.

Tato povinnost vzniká zaměstnavateli v případě, že se zabývá pracemi, při nichž je energetický výdej zaměstnanců vyšší než stanoví příslušný předpis a teplota na pracovišti přesahuje 26°C. U zaměstnanců vykonávajících lehčí práce, například v kanceláři, se jedná o povinnost až v případě, že teplota na pracovišti překročí 34°C.
Základ pro posouzení, zda je konkrétní práce vykonávána v teplotním riziku či nikoliv, je samozřejmě ve zjištění teploty na pracovišti. Teplota se pak měří jakýmkoli běžným teploměrem, vždy ve stínu a přímo na pracovišti.

Platí zásada, že poskytnutý ochranný nápoj musí být zdravotně nezávadný a nesmí obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru, může však obsahovat látky zvyšující odolnost organizmu. Pokud se poskytuje balená voda, pak se má jednat o balenou přírodní minerální vodu slabě mineralizovanou, balenou pramenitou vodu nebo balenou kojeneckou vodu. Doporučené minimální množství ochranného nápoje je 1,5 litru za směnu, při extrémních venkovních podmínkách až 2,5 litru za směnu.

Zaměstnancům však nevzniká automaticky nárok na balenou vodu. Jako ochranný nápoj totiž může být považován i tzv. sodobar, či barelová voda ve stojanech. Za určitých okolností lze za ochranný nápoj považovat i kohoutkovou vodu. Nicméně, o určení ochranného nápoje u zaměstnavatele by měl vždy rozhodnout smluvní lékař zaměstnavatele.

 

Adresa

Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
ČESKÁ REPUBLIKA

Zavolejte nám

Napište nám

[email protected]

Datová schránka: ica7eus

Odkazy