CUM PUTEȚI DEVENI MEMBRU AL UNIUNII SINDICATELE NOI?

clenstvi

 
PERSOANELE JURIDICE
Persoana juridică poate deveni membru al Uniunii Sindicatele noi, dacă îndeplinește condițiile stabilite prin Statutul uniunii și este de cord cu Declarația-program. Persoana juridică poate deveni membru al uniunii doar în baza cererii depuse. Acordarea calității de membru este în competența Prezidiului uniunii.
 
PERSOANELE FIZICE
Uniunea Sindicatele noi permite și calitatea individuală de membru a persoanelor fizice/angajaților, și anume prin intermediul Organizației sindicale a Membrilor individuali ai Uniunii Sindicatele noi. Această organizație sindicală unește persoane fizice - cetățeni și angajați, indiferent de ocupație și încadrare profesională, apartenența politică, naționalitatea, confesiunea, rasa și sexul. Membru al Organizației sindicale a Membrilor individuali ai Uniunii Sindicatele noi pot deveni persoane fizice autorizate, studenți, șomeri sau seniori. Organizația sindicală nu își desfășoară activitatea la nici un angajator. Membrii uniți în Organizația sindicală a Membrilor individuali ai Uniunii Sindicatele noi, în sensul Statutului acestei organizații, devin membrii ai Uniunii Sindicatele noi și au dreptul de a beneficia de serviciile și fondurile uniunii. Cotizația de membru este într-un cuantum unitar de 70 CZK/lună.

 

DECLARAȚIA-PROGRAM UNIUNEA SINDICATELE NOI

FOAIE VOLANTA