PŘIHLÁŠKA ČLENA

ODBOROVÁ ORGANIZACE INDIVIDUÁLNÍCH ČLENŮ SVAZU NOVÉ ODBORY

logo velke

Ptenský Dvorek 100, 798 43 Ptení, IČ: 053 10 334
zapsána u spolkového soudu v Brně, v oddíle L, vložka 21998

Please type your full name.

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Neplatný vstup

Invalid email address.

Neplatný vstup


Neplatný vstup

Neplatný vstup

Prohlašuji, že jsem seznámen s právy a povinnostmi vyplývajícími ze Stanov Odborové organizace Individuálních členů Svazu Nové odbory a souhlasím se zpracováním mých osobních údajů v evidenci Odborové organizace Individuálních členů Svazu Nové odbory. Dále souhlasím s tím, aby součástí informací, které jsou nám zasíIány v rámci vnitroodborové elektronické korespondence, byla i obchodní sdělení. Zavazuji se hradit ve prospěch Odborové organizace Individuálních členů Svazu Nové odbory řádně a včas členské příspěvky ve výši a formě dle Stanov Odborové organizace Individuálních členů Svazu Nové odbory.


Obnovit Neplatný vstup

Odběr novinek

Pokud chcete dostávat novinky našeho odborového svazu, vyplňte svůj email.
Invalid email address.
Captcha
Neplatný vstup

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Tel:      582 319 229
Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz