Postavení a úloha odborů v postindustriální společnosti – Internacionalita, solidarita, síťování

.

Svaz Nové odbory uspořádal 19. září 2017 odbornou konferenci ve formě kulatého stolu, kterou zaštítila Nadace Rosy Luxemburgové.

V jejím rámci vystoupili přední česká ekonomka Ilona Švihlíková, představitel polské Solidarity Tomasz Wójcik a předseda Svazu Nové odbory Jaroslav Juryšek. Konference se pokusila najít odpověď na mnoho znepokojivých otázek, jako například – jak bude vypadat práce po čtvrté průmyslové revoluci, jakou míru odborové ochrany by měli požívat zaměstnanci pracující na homeoffice a především jaká by měla být v současném měnícím se světě úloha a role odborů. Ilona Švihlíková vystoupila s provokativním tvrzením, že solidarita je dnes vyhrazena pouze bohatým, zatímco ostatním jsou dávány za vzor hodnoty jako konkurence, přísný individualismus a vize tzv. amerického snu. Své tvrzení doložila nejen statistickými údaji, ale také konkrétními a aktuálními příklady z domácí i světové scény. Alarmující je například disproporce mezi platy francouzských manažerů a obyčejných pracujících, kteří pobírají 300krát menší mzdu. Tomasz Wójcik se v obsáhlém referátu zabýval otázkou, co je vlastně práce. Ve svém příspěvku obhajoval tezi, že práce není a nemůže být zbožím, protože je výrazem lidské důstojnosti. Z popření této teze pak vyplývá pohrdání prací a potažmo také lidmi, ze kterých se tak stávají lidské „zdroje“. Jaroslav Juryšek upozornil na dramatický pokles odborové organizovanosti, ke kterému v českých zemích dochází kontinuálně od roku 1989. Zároveň představil novou vizi odborové práce, jak se ji snaží prosazovat Svaz Nové odbory, které usilují o provázání všech aspektů života – ekonomických, kulturních, enviromentálních a politických. Nové odbory odmítly myšlenku nepolitických odborů a zároveň jsou otevřené interakci a vytváření názorových platforem s jinými organizacemi tak, aby se odborové hnutí stalo hnutím celospolečenským.

Svaz Nové odbory vydal u příležitosti kulatého stolu odbornou publikaci, která je studijním materiálem k problematice. Publikace je ke stažení ZDE

Videozáznam z kulatého stolu https://youtu.be/Vl3-JMuQk6A

 

 

Odběr novinek

Pokud chcete dostávat novinky našeho odborového svazu, vyplňte svůj email.
Invalid email address.

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Tel:      582 319 229
Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz