Odborová organizace Lesní společnost Broumov

.

IMG 5502„Odbory mají i v dnešní době své nezastupitelné místo, kdy vyvažují postavení mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem. I když se doba stále více a dynamicky mění, problémy zaměstnanců zůstávají a spíše se opakují. Odbory by ovšem měly být pro zaměstnavatele partnerem a nikoliv nepřítelem.“
Jaroslav Pleticha, předseda Odborové organizace Lesní společnost Broumov (na fotografii)

Odborová organizace Lesní společnost Broumov působí u zaměstnavatele, Lesní společnosti Broumov Holding, a.s., od roku 1990. Společně s firmou prošla hlubokou transformací, v rámci které poklesl v průběhu let počet zaměstnanců na pouhých 10 % původního stavu. Odborová organizace v čele s Jaroslavem Pletichou, který je předsedou nepřetržitě od roku 1992, silně kritizovala státní politiku v oblasti lesnictví. Neuvážené zásahy do hospodaření v lesích měly za následek devastaci tradičních oborů a specializací a krach mnoha firem.
Odborová organizace působí u zaměstnavatele, který odbory považuje za spolehlivého a férového partnera. Vedení společnosti uznává snahu odborové organizace o zlepšování pracovního postavení zaměstnanců a zároveň ji vnímá jako partnera při řešení problémů spojených s úsilím o zachování stability a prosperity firmy. Výrazem kvalitního sociálního dialogu je Kolektivní smlouva, která zaměstnancům garantuje benefity nad rámec zákona, jako je příspěvek na penzijní připojištění, 5 kalendářních týdnů dovolené a růst mezd. Zaměstnavatel oceňuje činnost odborové organizace příspěvkem na činnost.
Odborová organizace Lesní společnost Broumov se v roce 2016 stala nezávislým a samostatným subjektem, který plně převzal všechny členy a veškerou činnost. Jednou ročně se koná členská schůze, Výbor se schází pravidelně každý za měsíc. Odborová organizace nezapomíná ani na bývalé zaměstnance firmy, dnes mnohdy v důchodovém věku, a pořádá pro ně pravidelná setkání a akce.  Členové odborové organizace se mohou účastnit poznávacích a kulturních zájezdů, příjemnou a milou tradicí se stalo každoroční letní opékání selete.
Organizace nevyužívá ke kontaktu se svými členy webové stránky ani facebookový profil a dává přednost osobní komunikaci. Jako propagačně-komunikační nástroj využívá odborovou nástěnku, na které informuje o důležitých událostech, aktuálním dění a chystaných akcích.

 

Odběr novinek

Pokud chcete dostávat novinky našeho odborového svazu, vyplňte svůj email.
Invalid email address.
Captcha
Neplatný vstup

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Tel:      582 319 229
Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz