Odborová organizace ORPA Lanškroun

.

Michal„S Novými odbory skutečně tvoříme budoucnost. Naše ideje, vyjádřené v mottu „Partnerství – přátelství – solidarita“ oslovují stále více odborových organizací i širokou veřejnost. Věřím, že naše poslání má smysl.“ - Michal Kovář, předseda Odborové organizace ORPA Lanškroun (na fotografii).

Odborová organizace ORPA Lanškroun má dlouholetou historii. V akciové společnosti ORPA Papír působí od roku 1990 a za dobu své existence si vybudovala korektní a oboustranně vstřícný vztah se zaměstnavatelem, který se netají svým hlubokým sociálním cítěním.
Ve společnosti je každoročně uzavírána kolektivní smlouva, která přináší pracovníkům firmy zajímavé výhody a benefity. Zaměstnavatel přispívá svým zaměstnancům na penzijní pojištění, poskytuje jim volno za odpracovaný měsíční fond pracovní doby a odměny, které odrážejí ekonomickou situaci firmy a jsou podílem na jejích výsledcích. Sociální dialog je ve firmě upevňován a prohlubován pravidelnými čtvrtletními setkáními ředitele společnosti se zástupci odborů, na kterých se obě strany vzájemně informují o aktuální situaci ve firmě, nápadech, požadavcích a návrzích na ještě lepší fungování společnosti.
Odborová organizace organizuje pro své členy zájezdy do zajímavých míst České republiky a každoročně připravuje mikulášskou nadílku. Členové odborové organizace se scházejí jednou ročně na členské schůzku, výbor projednává důležité záležitosti operativně a také na výjezdových zasedáních.
Odborová organizace komunikuje se svými členy osobně, případně telefonicky, webové stránky nemá. Díky vstřícnosti vedení podniku má však možnost zveřejňovat informace, zprávy a nabídky ve firemním časopise, který je zdarma distribuován všem zaměstnancům.

 

Odběr novinek

Pokud chcete dostávat novinky našeho odborového svazu, vyplňte svůj email.
Invalid email address.
Captcha
Neplatný vstup

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Tel:      582 319 229
Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz