JAK TO VIDÍ ….. JIŘÍ ŠTEG, EKONOM

.

91801261 532C 4F18 990F 60EE644B7565V souvislosti s klimatickými změnami se stále více do popředí dostávají řešení, která jsou prezentována jako ekologická. Za všechna můžeme jmenovat například podporu elektromobilů. Méně se však hovoří o tom, že mohutná těžba lithia, která je pro tyto typy vozů nezbytná, devastuje krajinu neomluvitelným způsobem. Příkladem může být Peru. Sledujeme zápas mezi zelenou a "obvyklou" ekonomikou nebo něco zcela jiného?

“Čas od času zapomínáme, že ekologie a ekonomie mají stejný slovní základ tedy dům, obydlí. A nejen čas od času se tyto dvě disciplíny staví proti sobě. Nejsem si jist, že všechna řešení, která jsou dnes představována jako ekologická, jsou motivována snahou o ochranu životního prostředí především v dlouhodobé perspektivě. Elektrifikaci individuální dopravy lze považovat za jedno z takových řešení, a to nejen z hlediska komplexity dopadů na životní prostředí. Je skutečně nutné udržovat nebo dokonce posilovat aktuální stupeň individualizace dopravy? Nestanou se materiálové zdroje předmětem další konfrontace? Jaké odvětví zvítězí v aktuálním "souboji titánů"? Budou to automobilky, energetici nebo si naftařské společnosti uhájí alespoň část svého postavení na trhu? Povede přechod k elektromobilům k reálně menšímu zatížení životního prostředí? Jaký bude mít tento přechod dopady na strukturu zaměstnanosti? Kdo bude konečný beneficient hromadného přechodu k elektromobilitě? Bude to životní prostředí? Budou to občané? Aktuální globální hospodářský systém kapitalismu neprokázal schopnost rozdělovat benefity z ekonomického vývoje spravedlivě. Obávám se tedy, že přechod k "zelené ekonomice", jehož je elektromobilita součástí může mít jistý pozitivní dopad na životní prostředí, ale vyostří nerovnosti ve společnosti a tím existující rizika a napětí ještě prohloubí.”

 

JAK TO VIDÍ …. JAN KELLER, SOCIOLOG

.

EA9D1A2F 380F 471F 92A5 00E81AC8702ANa pracovníky našeho svazu se stále častěji obracejí lidé, kteří vykazují příznaky syndromu vyhoření. Zatímco před několika lety to byla záležitost manažerů, budovatelů kariéry a soutěživých typů, nyní se stále častěji setkáváme s těmito projevy u lidí, pro které je práce významnou, nikoliv však jedinou, náplní života. Co je, podle Vás, příčinou tohoto stavu?

„V dnešních firmách a organizacích jsou lidé na všech pozicích vystavováni tlakům tzv. „řízené autonomie“. Zároveň se po nich chce, aby byli samostatní a iniciativní, ale přitom jsou nekompromisně řízeni, hodnoceni a ustavičně evaluováni.

Jsou prostě vystavováni protikladným požadavkům.

Mají být sami sebou a mají se neustále překonávat v prostředí, jehož tlaky nemohou nijak ovlivnit. Mají být vrcholně kreativní, ale vždy jen takovým směrem, aby to přispívalo k nárůstu zisků a poklesu výdajů firmy či organizace. Mají mít pocit, že i jejich kolegové se vystavují rostoucím požadavkům právě tak svobodně jako oni sami. Jak říká francouzský sociolog Vincenc de Gaulejac: „Každý je vyzýván, aby kultivoval svoji autonomii, svobodu a kreativitu způsobem, jenž vyhovuje moci, která posiluje jeho závislost, podřízení a konformismus“. Zvládání takto protikladných výzev je psychicky docela náročné, vede to k depresím, stresům a k pocitům vyhoření.“

 

JAK TO VIDÍ …. ILONA ŠVIHLÍKOVÁ, EKONOMKA

.

I.SVZe světa i Evropy opatrně zaznívají obavy, že dosavadní růst bude vystřídán poklesem. Zejména německá ekonomika už údajně přijímá krizová opatření. Máme tedy očekávat recesi a jaká opatření by, podle Vás, měla být přijata? 

„U recesí to bývá háklivé – jedna věc jsou objektivní faktory, druhá je vliv tzv. sebesplňujícího se proroctví. Zkrátka, tak dlouho se o recesi mluví, až se projeví ve výdajích spotřebitelů, v investicích, a nakonec může opravdu nastat problém. Nicméně ve světové ekonomice skutečně vidíme řadu znepokojujících signálů, například pokles zpracovatelského průmyslu.
Platí ale také, že kdo je připraven, není překvapen. A zde leží hlavní odpovědnost na straně státu. ČNB i vláda mají dostatečný manévrovací prostor. ČNB může snižovat úrokové sazby, i když, otevřeně řečeno, fiskální politika je důležitější. Bylo by vhodné, aby vládě měla připravené chytré investiční projekty, já bych to ideálně viděla na výstavbu dostupných bytů, podporu družstevního bydlení apod.“

 

Odběr novinek

Pokud chcete dostávat novinky našeho odborového svazu, vyplňte svůj email.
Invalid email address.
Captcha
Neplatný vstup

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Tel:      582 319 229
Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz