I. Shromáždění svazu Nové odbory

.

IMG 8865Ve dnech 27. – 28. září 2016 se v Dolní Helči u Králík konalo I. Shromáždění svazu Nové odbory. Přítomní zástupci členských organizací a pozvaní hosté si vyslechli referát předsedy svazu, Jaroslava Juryška, který účastníky seznámil s dosavadní činností a představil úspěchy, kterých bylo dosaženo na poli sjednávání výhod a benefitů pro členy svazu. Intenzivním a úspěšným jednáním bylo dosaženo uzavření rámcové smlouvy se společností VODAFONE, která garantuje členům svazu exkluzivní ceny pro volání a datové přenosy. Další jednání  zajistila členům možnost čerpání výhod v oblasti tuzemské a zahraniční rekreace, sjednání pojištění a dalších sociálních požitků.
Místopředsedkyně svazu, Xenie Kaduchová, seznámila účastníky s možnostmi strukturálních a komunitárních fondů a definovala příležitosti, které nabízejí nadace a nadační fondy. Ve svém vystoupení konstatovala, že se svazu Nové odbory otevírají zajímavé příležitosti pro předkládání projektů v oblasti vzdělávání, pořádání konferencí, seminářů a kulatých stolů a regionální, nadregionální a mezinárodní spolupráce.IMG 8901
Hlavní část referátu byla věnována rozvojovým možnostem svazu. Pro nadcházející období shromáždění vytýčilo několik stěžejních úkolů, které spočívají v posílení členské základny, zahájení intenzivní náborové kampaně v souladu s přijatým Programovým prohlášením, přípravy na legislativní změny Občanského zákoníku a otevření aktivit souvisejících s projektovou činností svazu.Shromáždění odsouhlasilo usnesení, kterým bylo oficiálně přijato motto svazu ve znění „Partnerství – Přátelství – Solidarita“. 
Shromáždění konstatovalo, že svaz Nové odbory nastoupil příkladnou cestu budování moderního a odpovědného přístupu k odborové práci.
Zápis z jednání, včetně prezentací jsou k dispozici v Intranetu.
 

Dohoda Svazu Nové odbory a POO OS TOK VEBA Broumov

.

aktual 1Dne 25. srpna se předseda Svazu Nové odbory setkal se svým protějškem z odborové organizace POO OS TOK VEBA Broumov, Ondřejem Habartem. Předmětem jednání byly především aktuální odborové otázky ve vazbě na regionální aspekty zaměstnanosti a mezd. Předseda Habart seznámil vedení Svazu Nové odbory se situací ve firmě Veba, a.s. Broumov.

Společnost patří k nejvýznamnějším zaměstnavatelům v broumovském regionu a v nedávné době se potýkala s potížemi na afrických odbytištích. Přes exportní potíže se jí však daří, v podmínkách méně průmyslově rozvinutého regionu východních Čech, zaměstnávat okolo 1 100 pracovníků.
IMG 8216

Oba předsedové projednali možnosti využití kapacit rekreačních zařízení ve vlastnictví odborové organizace a jejich společné propagace. Výsledkem tohoto jednání je dohoda o spolupráci Svazu Nové odbory a POO OS TOK VEBA Broumov, která je výchozím bodem pro společné využívání kapacit rekreačních zařízení a jejich dalšího rozvoje.

Oba předsedové vyjádřili vůli k těsnější spolupráci v oblasti hledání a zajišťování benefitů pro členy obou organizací.
Dohoda o spolupráci s POO OS TOK VEBA Broumov je prvním krokem k vytvoření široké základny spolupracujících odborových organizací a nastoupením cesty úspěšné meziodborové kooperace.

 

Odběr novinek

Pokud chcete dostávat novinky našeho odborového svazu, vyplňte svůj email.
Invalid email address.
Captcha
Neplatný vstup

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Tel:      582 319 229
Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz