VLÁDNÍ KOALICE NEPOLEVUJE V ÚTOCÍCH PROTI ZAMĚSTNANCŮM

.

73FvSdAktuálně se po osmi letech platnosti dostal na pořad jednání vlády návrh na zrušení zákazu prodeje ve vybraných svátcích. Hlavními argumenty je, že je omezení prodeje nepřehledné a dále, že se tím omezuje svoboda podnikání. Je potřeba si připomenout, že nepřehlednost v tom, který svátek je možné mít obchody otevřené a který ne způsobili sami poslanci. Původní návrh byl totiž, omezit prodej o všech svátcích. Namísto toho byl přijat návrh omezení pouze na část svátků.

Ohledně omezení svobody podnikání, jde o typickou pravicovou mantru, veřejně propagovanou především V.Klausem, že trh vyřeší vše sám, a proto jej není třeba regulovat. Regulace je ovšem nutná, jinak by tady byla anarchie. Jestliže se zákonodárci rozhodli, že některé historické události či osobnosti si máme připomínat tím, že se nemá pracovat, tak se opravdu pracovat nemá.

Jednoznačně podporujeme společně se zvyklostmi v okolních vyspělých zemích, aby ve státní svátky, rozuměj dny které stát určil jako dny kdy se má slavit či vzpomínat a ne pracovat, tedy v těchto dnech byly zavřené nejen obchody, ale aby byla přerušena výroba a práce všude tam, kde to povaha práci a výroby dovoluje. Tedy, aby se ve všech těchto dnech skutečně nepracovalo. Zásadně odmítáme aktuální snahy zákonodárců o změny a zrušení omezení.
(SNO)

 

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz