VLÁDA SCHVÁLILA NOVELU ZÁKONÍKU PRÁCE

.

VRL06958Vláda na svém středečním zasedání projednala a schválila návrh novely zákoníku práce, který v souladu s požadavky evropské směrnice o přiměřených minimálních mzdách v Evropské unii zavádí do českého práva valorizační mechanismus minimální mzdy. Pokud návrh projde Parlamentem, bude namísto nařízení vlády hodnotu minimální mzdy pro příslušný kalendářní rok vyhlašovat Ministerstvo práce a sociálních věcí sdělením vždy do 30. září předcházejícího kalendářního roku na základě zákonem daného vzorce, jenž bude součinem koeficientu stanoveného vládou a predikce průměrné mzdy v národním hospodářství pro příslušný kalendářní rok publikované Ministerstvem financí.

Novela zákoníku práce také nově upravuje tzv. zaručenou mzdu. Ta se má podle návrhu přejmenovat na zaručený plat, bude odstupňována jen podle čtyř skupin prací namísto současných osmi, přičemž v nejnižší skupině má být rovna minimální mzdě a v nejvyšší skupině prací se pak navrhuje ve výši 1,6násobku minimální mzdy. Novela také upravuje pravidla pro kolektivní vyjednávání nebo ruší povinnost zaměstnavatelů každoročně vydávat písemný rozvrh čerpání dovolené. Více v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vláda rozhodla také o navýšení maximální částky příspěvku zaměstnavateli na zaměstnávání osob se zdravotním postižením z dosavadních 14 200 korun na 15 700 korun. Navýšení státního příspěvku má pomoci zachovat dosavadní pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením na chráněném trhu práce a motivovat zaměstnavatele, aby další pracovní místa vhodná pro osoby se zdravotním postižením vytvářeli.

Projednávané změny zákonů.
zdroj: https://vlada.gov.cz/

 

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz