V HOSTINNÉM JEDNALO PŘEDSEDNICTVO SVAZU

.

IMG 1940V úterý 12. března se v areálu Krkonošských papíren v Hostinném sešlo Předsednictvo svazu na svém XXXIII. zasedání. V rámci jednání se Předsednictvo zabývalo činností svazu, stavem členské základny a dalšími vnitrosvazovými záležitostmi.

Hlavním bodem jednání pak bylo projednání výsledků hospodaření svazu a Účetní závěrka za rok 2023. Dále potom stav a hospodaření Sociálního fondu svazu, vyhodnocení využívání benefitů nabízených jednotlivým členům našich organizací, především nabídky levného volání a rekreace v lázních.

Předsednictvo se zabývalo rovněž i plány činnosti pro další období a došlo i na vyhodnocení výsledků kolektivního vyjednávání v našich členských organizacích. Jelikož se v letošním roce budou v našem svazu konat volby Předsednictva a Dozorčí rady svazu, tak byl na včerejším jednání revidován i Volební řád a byl projednán návrh na úpravu Stanov svazu. Představen byl rovněž i návrh na novou moderní webovou prezentaci svazu, která by měla být spuštěna ve druhém čtvrtletí.

Všechny výsledky a návrhy ze včerejšího jednání Předsednictva budou projednány na nadcházejícím Shromáždění dne 25.4.2024 v Olomouci.
(SNO)

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz