NESOUHLASÍME SE ZAVEDENÍM VÝPOVĚDÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODU

.

8lMJedním z návrhů, který představila Národní ekonomická rada vlády (NERV) v rámci plánu na pomoc ekonomice, je i výpověď bez udání důvodu. Podle rady je potřeba pracovní trh rozpohybovat, což by mělo firmám pomoci s výběrem pracovníků.

Návrh má podporu zaměstnavatelů, konkrétně třeba Svazu průmyslu a dopravy. Naopak zástupci zaměstnanců považují návrh za nepřijatelný a nebezpečný. Zaměstnavatelé i dnes mají řadu možností, jak ukončit pracovní poměr s někým, kdo dobře nepracuje.

Podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj má nejpřísnější ochranu zaměstnanců v Evropské unii Nizozemsko. Česko je hned za ním druhé. Naopak třeba v Polsku jsou pravidla pro zaměstnavatele benevolentnější, vůbec nejmenší ochranu mají pracovníci v Maďarsku nebo Dánsku. Právě v Dánsku se ekonomové inspirovali i s návrhem propuštění bez uvedení důvodu.

S tímto návrhem náš svaz nesouhlasí. Jeho zavedením by se otevřela pomyslná pandořina skříňka, kdy by se mnozí zaměstnanci dostávali do složitých a nebezpečných životních a ekonomických situací. Nejde pouze o to, že zaměstnavatel by mohl v případě, že se třeba dostane do konfliktu se svým zaměstnnacem a zbaví se ho, ale nesmíme zapomínat na to, že by mohlo jít i o skrytou šikanu zaměstnanců vzhledem k jejich náboženství, barvě pleti, sexuální orientaci či politickému smýšlení. Ohroženou skupinou by jistě byly i rodiče malých dětí, kteří se často potřebují starat o své nemocné ratolesti, dále samoživitelky, lidé před důchodem či další skupiny. Z našeho poledu i s ohledem na bohaté zkušenosti by jednoznačně byli nebezpečí vyhazovu vystaveni odboráři. Ti jsou u řady zaměstnavatelů trnem v oku a mnohdy se zaměstnavatelé složitě snaží se jich systematicky zbavit a odbory zlikvidovat. Nyní by se jim to značně usnadnilo.

I když neznáme detaily návrhu na toto "prorůstové" opatření, o kterém máme své pochyby a cítíme z něj spíše další snahu a likvidaci práv a ochrany zaměstnanců, je potřeba být na pozoru a již nyní se tvrdě postavit takovýmto návrhům. Proto podporujeme iniciativu ČMKOS a jejich petici proti zavedení výpovědi bez udání důvodu. Petici najdete na https://petice.cmkos.cz/
(SNO)

 

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz