20.2. - SVĚTOVÝ DEN SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOSTI

.

day social justiceOSN vyhlásilo v roce 2007, že 20. únor bude každým rokem slaven jako Světový den sociální spravedlnosti. Následně dne 10. června 2008 Mezinárodní organizace práce jednomyslně přijala Deklaraci MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci. Celosvětově se potom tento svátek začal slavit v roce 2009, právě 20. února.

Světový den sociální spravedlnosti nám připomíná, že je třeba udělat ještě hodně pro to, aby všichni lidé na naší planetě mohli žít důstojně. Jeho hlavní cíle jsou boj a odstranění chudoby, uplatňování a dodržování lidských práv, rovnosti a vzájemného respektování.

Sama sociální spravedlnost je totiž založena na hodnotách spravedlnosti, rovnosti, respektování rozmanitosti, přístupu k sociální ochraně a uplatňování lidských práv ve všech oblastech života, včetně bezpečnosti při práci, přičemž solidarita a rovnost by měly znamenat naprostý základ hodnot každé společnosti. Sociální nespravedlnost se promítá do řady oblastí života společnosti.

Například v oblasti mezinárodního obchodu se země globálního Jihu v důsledku nespravedlivého nastavení mezinárodního obchodu potýkají například s nízkými výkupními cenami surovin, nedodržováním pracovních standardů anebo ničením životního prostředí. Pro tyto země je typická politická nestabilita a značná chudoba. Dodavatelský řetězec začínající u drobného pěstitele či řemeslníka a končící u spotřebitele má mnoho kroků a mezičlánků. Nejsilnější pozici v něm mají obchodníci, často velké nadnárodní společnosti. Naopak ti, kteří stojí na začátku a odvedli na produktu nejvíce fyzické práce, jsou nuceni na sobě nést tíhu tlaku na snižování ceny finálních produktů. Ať už pracují v továrnách, dolech nebo na plantážích, jejich každodenní realitou jsou nepřijatelné pracovní podmínky a porušování lidských práv.

Pracovníci často nemají pracovní smlouvy, nedostávají zaplacenu ani minimální mzdu, jsou nuceni k neplaceným přesčasům, nemají dostatečné ochranné pomůcky. Odbory, které by prosazovaly jejich zájmy, bývají potlačovány či jsou přímo zakázány. Dle Mezinárodní organizace práce (ILO) je ve světě nuceno k práci více než 215 miliónů dětí. Musí pracovat často celý den, nemohou chodit do školy a nemají čas si hrát. Jednou z reakcí na nerovné nastavení mezinárodního obchodu je potom rozvoj systému Fair trade.

Tento systém je způsob obchodu, který poskytuje pěstitelům a řemeslníkům ze zemí globálního Jihu možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Výrobci v rámci systému fair trade dostávají za svou práci výkupní cenu, která odpovídá nákladům na pěstování či výrobu a zároveň umožňuje důstojné živobytí. Fair trade zaručuje férové obchodní podmínky, dodržování lidských a pracovních práv nebo šetrnost k životnímu prostředí. I takto můžeme každý den přispívat k sociální spravedlnosti.

Světový den sociální spravedlnosti je z odborového hlediska jedním z nevýznamnějších světových dnů, který by se měl pevně začlenit do kalendářů všech zemí světa, stejně jako Svátek práce. Všichni bychom měli společně usilovat o naplnění základních hodnot tohoto svátku a vymýcení sociální nespravedlnosti ve světě.
(SNO)

 

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz