VZKAZ ZAMĚSTNANCŮ Z NEXEN TIRO PRO DALŠÍ ZAMĚSTNANCE U NÁS

.

nexen tire demonstraceV korejské společnosti Nexen Tire na Žatecku odstartovala v úterý 31. ledna ráno časově neomezená stávka, která byla téhož dne podpořena demonstrací přímo před závodem v Bitozevsi a dopoledne téhož dne pokračovala protestem před korejskou ambasádou v Praze. Zaměstnavatel se sice snažil u soudu svým návrhem na předběžné opatření tuto stávku zarazit, ovšem zcela marně. Stávka, při které byla ochromena výroba, která se zcela zastavila, trvala přesně týden.

V úterý 7. února se zástupci odborů s vedením firmy dohodli. Dohoda mezi odbory a zaměstnavatelem zahrnuje nárůst mezd o osm procent, platný od 1. března letošního roku. Počítá také s finanční kompenzací za to, že firma nenavyšovala mzdy v roce 2022 a první tři měsíce letošního roku, a to ve výši jednorázové výplaty 20 tisíc korun.

O zbývajících bodech kolektivní smlouvy budou obě strany jednat a podepsat by ji měly podle úterní dohody nejpozději do konce března.
Ukončení stávky je v tuto chvíli ale jen podmínečné. V případě, že společnost dohodu nedodrží, zaměstnanci se vrátí ke stávce a jejich časově neomezený protest bude pokračovat.

Jde tak o jednoznačné vítězství, které může dodat odvahu i další zaměstnancům. Jde o významný a jasný signál všem zaměstnancům napříč republikou, že zakládat u zaměstnavatelů odbory má jednoznačně smysl. Že je to důležité pro prosazení oprávněných zájmů zaměstnanců na spravedlivou a důstojnou mzdu za odvedenou práci. Odbory, které sdružují a zastupují zaměstnance vyvažují postavení mezi zaměstnavateli a jednotlivými zaměstnanci.

Zapadnout by ovšem neměl ani v současnosti probíhající protest u společnosti Wolt. Kurýři této rozvážkové služby se rozhodli stávkovat 1. února. Jde o reakci na zavedení nového systému odměňování, který kurýrům snižuje příjmy zhruba o třicet procent.

Dovážkové služby se velmi rozšířily během pandemie. Kurýři jsou ale na trhu práce velmi zranitelnou skupinou. Nejsou totiž odborově organizovaní, nemají řádné smlouvy s firmou, a tudíž ani dostatečnou právní ochranu.

Další protesty se ve stejný čas odehrály také v Brně a Olomouci. Jednání se, i přes silný nátlak, vedení firmy stále vyhýbá a schůzku, kterou navrhl jeden z organizátorů stávky na den po demonstraci, odsunulo vedení firmy až na tento týden. Proto kurýři naplánovali na 14. února celostátní stávku.

Potřeba se odborově organizovat je dnes čím dál více aktuální a důležitá. Samotný zaměstnanec zpravidla nezmůže nic. Jen organizovaní zaměstnanci mohou vyvinout dostatečný tlak na zaměstnavatele, aby k zaměstnancům přistupoval zodpovědně a s respektem.
(SNO)

 

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz