VLÁDA NA KONCI ZÁŘÍ ZMĚNILA PŘEDPIS O MINIMÁLNÍ TEPLOTĚ NA PRACOVIŠTI

.

momoVláda dne 26. září schválila návrh zákona připravený Ministerstvem zdravotnictví o snížení minimální teploty na pracovištích, kterým se mění aktuální vládní nařízení č. 361/2007 Sb. Tímto nařízením vláda stanovuje podmínky ochrany zdraví při práci.

Motivem k regulaci je dle důvodové zprávy současná energetická situace, kdy v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině dochází k omezování zemního plynu. Z toho důvodu je podle Ministerstva zdravotnictví potřeba na energetickou situaci bezprostředně reagovat možnými a dostupnými prostředky tak, aby se co nejvíce minimalizovala spotřeba energií.

Nynější pracovní teplotní podmínky popisuje Ministerstvo zdravotnictví vzhledem k aktuální situaci za příliš komfortní. Z toho důvodu vypracovalo návrh, o kolik by se mohly teploty snížit. Při vypracovávání návrhu se rovněž přihlíželo k výši teplot na pracovištích v jiných zemích a k dostupným hygienickým poznatkům tak, aby změna teplot neměla negativní vliv na lidský organismus.

Současné hodnotové tabulky, které určují minimální a maximální teplotu při práci, se tak s účinností návrhu mění dle jednotlivých tříd práce. Schválená změna se dotkne profesí zařazených do I. a IIa. třídy. U ostatních tříd zůstávají minimální i maximální teploty stejné.

Třída práce I: Jedná o práci vsedě s minimální tělesnou aktivitou. Spadá sem většina kancelářských prací. Zde se minimální teplota snižila ze 20°C na 18°C.
Třída práce IIa: Jedná se o práci převážně vsedě, která je spojená s lehkou manuální prací rukou. Zde se minimální teplota snížila z 18°C na 16°C.

Změny teplot se dotknou také prostorů, které slouží jako šatny (nově 18°C), umývárny (nově 19°C) a záchody (nově 15°C). Největší změna se dotkne sprchových zařízení, kde klesne teplota z původních 25°C na pouhých 19°C.
(SNO)

 

Odběr novinek

Pokud chcete dostávat novinky našeho odborového svazu, vyplňte svůj email.
Invalid email address.
Captcha
Neplatný vstup

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz