7. ŘÍJEN - SVĚTOVÝ DEN ZA DŮSTOJNOU PRÁCI

.

ED4CB9E0 3B6B 4B34 97CD 150067C25EB0Na dnešní den připadá Světový den za důstojnou práci, který se připomíná od roku 1999. Důstojná práce by v principu měla zaručovat důstojnost člověka, a dále mu zajistit přiměřený příjem, respektive existenční jistoty a taktéž přebírat odpovědnost za životní prostředí.

Mezinárodní organizace práce rovněž přitom stanovila i tyto klíčové principy důstojné práce:

SMYSLUPLNOST – má práce je v dobrém smyslu slova produktivní, mohu ji ovlivňovat, tvořit; mohu plnit zodpověné úkoly; má práce zároveň přispívá rozvoji lidstva.

SVOBODA – mohu si práci zvolit (či práci opustit) a cítím se svobodný k vyjádření svých zájmů.

ROVNOST – v mém pracovním prostředí jsou respektovány stejné příležitosti, rovnost pohlaví, sociální integrace.

BEZPEČÍ – ve své organizaci vnímám kvalitu pracovních podmínek, zachované bezpečí na pracovišti; moje pracovní doba je důstojná a mohu tak sladit rodinný a pracovní život.

OCHRANA PRÁV – mohu uplatňovat právo hájit své zájmy, právo na informace, právo se sdružovat; v práci jsou dobré podmínky pro sociální dialog, je zde zajištěna ochrana mého zdraví.

SPRAVEDLIVÁ ODMĚNA – moje mzda je pravidelná, dostatečná a férová; zaměstnavatel mi poskytuje potřebné sociální zajištění.

LIDSKÁ DŮSTOJNOST - je v mé práci zřejmá z jednání nadřízených; vnímám zde kolegialitu a podporu, mám příležitost ke kariérnímu růstu i seberealizaci.

Nezbývá tedy, než si takovou práci nejen přát, ale za ni i bojovat. Třeba prostřednictvím odborového organizování sebe i svých spolupracovníků.
(SNO)

 

Odběr novinek

Pokud chcete dostávat novinky našeho odborového svazu, vyplňte svůj email.
Invalid email address.
Captcha
Neplatný vstup

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Tel:      582 319 229
Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz