BEZPEČNOSTNÍ PŘESTÁVKY VERSUS ROUŠKY A RESPIRÁTORY

.

atoms FkrRKdpAndI unsplashRoušky a respirátory nás provází již více než rok. Postupně se rozsah jejich používání rozšiřoval až do současného stavu. Všichni doufáme, že tento stav a opatření se budou už jen zlepšovat a omezení postupně skončí.

Nicméně zde máme situaci, kdy i zaměstnanci jsou nuceni nosit ochranu úst nocit po celou dobu své práce. Ať už s odkazem zaměstnavatele na příslušné Nařízení vlády, či z preventivních důvodů ze strany zaměstnavatele. Odhlédněme nyní od případů, kdy zaměstnavatel nemůže takové opatření vydávat a vyžadovat. Zaměřme se na situace kdy je zaměstnanec nucen tyto ochranné prostředky (bez ohledu na to, zda byly určeny zaměstnavatelem nebo ministerstvem zdravotnictví) používat po celou dobu směny.

Zde totiž vyvstává otázka ochrany zdraví z pohledu uplatnění bezpečnostních přestávek. Je totiž potřeba se řídit Nařízením vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, a kde se v § 39 odst. 1 stanoví kromě jiného „Pokud je při... trvalé práci, kde musí zaměstnanec povinně používat po celou dobu směny jiné ochranné prostředky určené zaměstnavatelem a tyto ztěžují zaměstnanci pohyb, dýchání, vidění a jiné fyziologické funkce, musí být v průběhu směny zařazeny bezpečnostní přestávky, při nichž si je může zaměstnanec odložit“.

Přičemž v případech, kdy práce není zařazena jako riziková, nařízení vlády nestanoví dobu, kdy mají být bezpečnostní přestávky v průběhu směny zařazeny, ani jejich trvání, tudíž toto je na zaměstnavateli.

Mohou být vedeny spory o to, zda ochranné prostředky dýchacích cest, kterými zaměstnavatel vybavil zaměstnance, dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, lze považovat za osobní ochranné pracovní prostředky ve smyslu Zákoníku práce. Nicméně pro účely aplikace výše citovaného ustanovení Nařízení vlády je podstatné, že je zaměstnanec povinen tyto ochranné prostředky používat po celou dobu směny a že mu ztěžují dýchání.

Je tedy zřejmé, že současná právní úprava vytváří podmínky pro to, aby zaměstnavatel zaměstnancům používajícím ochranné prostředky po celou dobu směny  bezpečnostní přestávky poskytnul.
(SNO)

 

Odběr novinek

Pokud chcete dostávat novinky našeho odborového svazu, vyplňte svůj email.
Invalid email address.
Captcha
Neplatný vstup

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Tel:      582 319 229
Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz