POVINNOST RESPIRÁTORŮ ČI TZV.CHIRURGICKÝCH ROUŠEK NA PRACOVIŠTI OD 1.3.!

.

E230BD0E E44A 4352 A549 21A221E5F204Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 26. února 2021, vznikla od 1.března povinnost užít respirátor s filtrační účinností minimálně 94 % (např. respirátor FFP2, KN 95) nebo zdravotnickou obličejovou masku (tzv. chirurgickou roušku) též všem zaměstnancům na pracovištích (v případě práce ve vnitřních prostorech budov a staveb).

Současně bylo výše zmíněným opatřením zaměstnavatelům přímo nařízeno vybavit své zaměstnance ochrannými prostředky dýchacích cest (respirátory minimálně třídy FFP2 (např. KN 95), a chirurgickými rouškami), a to v dostatečném počtu na každou pracovní směnu. Toto ovšem neplatí, pokud zaměstnanec v době výkonu práce a v souvislosti s výkonem práce nepřichází do fyzického kontaktu s jinými osobami (např. výkon práce na dálku mimo pracoviště zaměstnavatele - Home Office).

Může ovšem nastat situace, s ohledem na překotnost vydávaných opatření, kdy zaměstnavatel toto z nějakých důvodů neučiní a své zaměstnance těmito prostředky nevybaví. V takovém případě může zaměstnanec odmítnout práci, právě z důvodu skutečnosti, že by sám svým jednáním porušil výše zmíněné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, které jednak zakazuje všem osobám pohyb a pobyt bez ochrany dýchacích cest ve vnitřních prostorech staveb mimo bydliště nebo ubytování (tedy i ve vnitřních prostorech staveb firmy zaměstnavatele), a dále zakazuje všem osobám pohyb a pobyt bez ochrany dýchacích cest na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném i mimo zastavěné území obce.

Z toho tedy vyplývá, že v případě, kdy zaměstnavatel zaměstnance nevybaví těmito ochrannými pomůckami, půjde o jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 Zákona č.262/2006 Sb. Zákoník práce, za kterou zaměstnanci náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.
Současně je potřeba připomenout, že v případě, že zaměstnavatel svoji povinnost splní (splnil), je povinností zaměstnance tyto ochranné prostředky užívat v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR.
(SNO)

 

Odběr novinek

Pokud chcete dostávat novinky našeho odborového svazu, vyplňte svůj email.
Invalid email address.
Captcha
Neplatný vstup

Kontaktní údaje

Svaz Nové odbory
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ
IČ: 052 14 874
DIČ: CZ05214874
Datová schránka: ica7eus

Tel:      582 319 229
Mobil:   736 512 973
E-mail: sekretariat@noveodbory.cz